RSS
 

Üdvösség Anyja: Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni

14 nov

2013. október 23. szerda, 15.34

Gyermekem, védelmemmel burkolom be valamennyi gyermeket ebben az időben, hogy továbbra is nyugodtak, békések és erősek maradjanak, a nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Drága gyermekek, el kell fogadnotok azt a tényt, hogy minduntalan fájdalmat fogtok érezni az azok részéről történő elkülönítés, elutasítás, és elűzés miatt, akik megvetik Isten Szavát. A Világosság vonzza a sötétben lévőket, ezért ők folyton-folyvást támadni fognak benneteket és kirohannak ellenetek, amikor ti teljes egységben vagytok Fiammal, Jézus Krisztussal.

Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni, mivel ez egyfajta megtisztulást igényel. Ez azt jelenti, hogy sokan fognak most szenvedni bűneikért, és hogy a Föld felkészítés alatt áll Jézus Krisztus számára, hogy amikor a megtisztulás véget ér, megtörténjék majd a bejelentés. Mindeközben Isten ellenségei hazugságokat és eretnekségeket fognak terjeszteni, hogy megnyerjék a bűnösöket, és mindazokat, akik szeretnek Engem, azért, hogy uralkodhassanak felettük. Mindezeknek a szomorú eseményeknek meg kell történniük, még Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt.

Arra kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy legyetek türelemmel, és viseljétek el ezeket a nehézségeket Fiam kedvéért, Aki oly nagyon szeret benneteket. Ne nyugtalankodjatok, mert hamarosan tanúi lesztek az Ő Új Paradicsomának, ahol se bánat, se fájdalom, se gonoszság nem fog létezni. Oly semmiség, amikor Fiamért szenvedtek, és jelentéktelen ahhoz képest, amit Ő szenvedett el mindannyiatokért, amikor meghalt a Kereszten, hogy megváltson benneteket.

Ezért kérlek, vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és legyetek hálásak, hogy Mennyei vezetés küldetik nektek. Örüljetek, mert megfelelő mennyiségű időt kaptatok, hogy kellően felkészüljetek az Úr Nagy Napjára.

Legyetek békében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért