RSS
 

Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni

20 nov

2013. október 29. kedd, 19.30

Kedves gyermekem, az egész Mennyország – Fiammal egyesülve – összefog, hogy segítségére siessen azon szent papoknak, akik egy óriási csata kellős közepén fogják találni magukat. Ezen drága lelkek közül sokaknak kell majd rettenetes gyötrelmet és szenvedést elviselnie, amikor tanúi kell, hogy legyenek az eretnekségeknek, melyek Egyházamból belülről fakadnak majd. Össze lesznek zavarodva, rettegni fognak, és sokan úgy fogják érezni, hogy nincs hová fordulniuk. Ekkor nekik hozzám kell fordulniuk, kérve engem, hogy Ajánljam őket Fiamnak, hogy beboríthassa őket Drága Vérének minden egyes cseppjével. Amikor beborítja őket ez az Ajándék, akkor tudni fogják, hogy mit tegyenek. Nekik tudniuk kell, hogy én gyermekeimet évszázadokon át figyelmeztettem erre a gonosz hitehagyásra, melyet a gonosz tervez.

Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni, és most hogy az Igazság kiderült, sokan meg lesznek rémülve, és Fiam Ostoroztatásának kínját fogják elszenvedni. Fiam Egyházát üldözni fogják, lerombolják és megszentségtelenítik – míg végül helyéül nem szolgál annak a trónnak, melyen az Antikrisztus fog ülni. Innentől kezdve fogja az Antikrisztus azt mondani, hogy ő a Krisztus, és hogy a világ általa kerül megmentésre.

A hazugságok elfogadásával tagadjátok az Igazságot. Az Igazság figyelmen kívül hagyásával hinni fogtok a megtévesztés hálójában, melyet a gonosz szőtt, és ez csapdába fog ejteni benneteket. Ha már csapdába estetek, kísértést fogtok érezni arra, hogy kövessétek azon tömegeket, minden nemzetben, akik nagy tisztelettel fognak adózni az Antikrisztusnak. Kérlek, gyermekek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, harcolván az eretnekség ellen, mely el fogja árasztani Fiam földi Egyházát.

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

„Ó Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten alázatos szolgájának, megvédelmezni az Ő Legszentebb Igéjét, a gyötrelem idején. Drága Édesanyám, ajánlj engem Fiadnak, hogy be tudjon borítani az Ő Drága Vérével. Fiad, Jézus Krisztus Közbenjárására add meg nekem a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Szorongattatás idején, mely fel fogja emészteni az Ő Legszentebb földi Egyházát. Ámen.”

Krisztus drága szolgái, menjetek Fiamhoz. Ti Hozzá tartoztok. Ő majd segíteni fog nektek az üldöztetés idején. Soha nem fog elhagyni benneteket a szükség idején.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért