RSS
 

Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet

29 nov

2013. november 8. péntek, 12.09

Drága gyermekeim, nektek, mint Isten dédelgetett kicsinyeinek, soha nem szabad engednetek, hogy az egyet nem értés egymás iránti gyűlöletté fajuljon. A gonosz rettenetes szenvedést kelt közöttetek, azáltal, hogy gonosz fertőzését terjeszti, különösen Isten választott látnokai és prófétái ellen.

Amikor Isten jelen van egy Küldetésben, melyet Ő hagyott jóvá a Földön a lelkek megmentése érdekében, a sátán folyamatosan támadni fogja azt. Fel fogjátok ismerni Isten igaz prófétáit az üldöztetés és az irántuk tanúsított gyűlölet által. Fel fogjátok ismerni őket azáltal, hogy nyilvánosan elutasítják küldetésüket, és a mások által ellenük elkövetett gonosz tettek által.

Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet, mert a sátán sohasem fogja nyilvánosan támadni azokat, akiket ő megtéveszt. Amikor Fiam megmutatkozik, mindig gyalázni fogják Őt, mivel az ember bűne elválasztja az embert Istentől. Amikor Fiam a Földön járt, bármerre ment, kiabálták Rá. Szitkokat zúdítottak Rá, kövekkel dobálták Őt, és azokat, akik követték Őt. És míg Őt csalónak kiáltották ki, hízelgéssel vették körül a hamis prófétákat, akik próbáltak versenyre kelni Vele. Ugyanez lesz igaz, amikor majd utolsó Útját teszi, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik továbbra is Benne és Vele maradnak. Ő egyesíteni fogja mindazokat, akik Tanításai szerint élnek, és akik továbbra is hűséges és alázatos szolgák. Akkor aztán, Maradék Egyháza segítségével, a végsőkig fog harcolni, hogy a lehető legtöbb lelket megmentse, köztük minden ellenségének a lelkét, valamint mindazok lelkét, akik nem hajlandóak elfogadni Őt.

Ha szeretitek Fiamat, sosem szabad bántanotok Őt azáltal, hogy gyűlölitek egymást. Fiam megmondta nektek, hogy nem tudtok egységben maradni Vele, ha gyűlölet van a szívetekben.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik Keresztényeknek valljátok magatokat, a Fiam által mutatott példát kövessétek majd.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért