RSS
 

Minden új törvény – melyet hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lévő ellenség – gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot

04 nov

2013. október 17. csütörtök, 20.38

Hőn szeretett leányom, bárcsak több ember hinne Bennem igazán, az ő Jézusukban, akkor ők békére lelnének szívükben. Ahol nincs bizalom, ott félelem van. A félelem gátolja, hogy Isten Szeretete átjárja a lelketeket, és így fogollyá váltok. Kizárólag Világosságom könnyíti meg a terhet.

Amikor Én elmondom nektek az Igazságot, ezt csak azért teszem, mert szeretlek benneteket, és epedve várom azt a napot, amikor végre egyesülni fogunk. Ne féljetek az Igazságtól.  Szeretetem el fog tölteni benneteket bátorsággal és erővel, hogy szilárdan kitartsatok, és hogy továbbra is hűségesek legyetek Hozzám mindenben.  Meg fogom védelmezni mindazokat közületek, akik kértek Engem, de csak azok a lelkek nem fognak félni, akik teljesen átadják magukat Nekem.

A fenevad gonoszsága lenyűgözőnek és modernnek lesz álcázva, és ez az emberiesség, a jótékonyság és a ’szegényekkel való törődés’ látszatába öltöztetve fog megnyilvánulni. Egy pillanatra se higgyétek, hogy a sátán tanítványai ki fogják mutatni a foguk fehérjét.  Minden egyes, az Igazság helyettesítésére előadott hazugság logikusnak és mindenki javát szolgálónak fog tűnni. Minden új törvény – melyet hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lévő ellenség – gúnyolni fogja az Igazságot, melyet Atyám a Mózesnek adott Tízparancsolatban fektetett le. Minden gesztus, bármilyen kifinomult is legyen, azzal a céllal lesz, hogy sértsen Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát. A megtévesztő, mivel gyűlöl Engem, nem bírja megállni, hogy ne gúnyoljon Engem szolgái által. Ő meg fog gyalázni minden edényt Egyházamban cselekedeteivel, szavaival, és azzal, hogy sátáni szimbólumokkal egészíti ki azokat.  Csak azok fogják észrevenni ezeket az utálatosságokat, és fogják érteni pontosan, hogy mit is jelentenek ezek a gesztusok valójában, akik ismerik az Igazságot.

A sátán hatalma összezavarhatja, eltérítheti, és gyötörheti Tanítványaimat. Ő, a sátán, soha nem fog békén hagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor tanúságot tesztek az Igazságról. De tudnotok kell a következőt – le lehet őt győzni, ha teljes mértékben bíztok Bennem.  Ha átadjátok magatokat Nekem, neki nem lesz hatalma befolyásolni a Belém vetett hiteteket. A sátánnak befellegzett. Uralma, bármily gyötrelmes is volt az emberiség számára, a végét járja. Az ő végső sértése Velem szemben az Antikrisztus által lesz kivitelezve, aki utánozni fog Engem, és elhiteti a világgal, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, és azért jött, hogy megmentse a világot.

Ha ismeritek az Igazságot, akkor ellen fogtok tudni állni ennek a kísértésnek. Ha szilárdan kitartotok az Igazság mellett, mely benne foglaltatik a Legszentebb Bibliában, akkor meg fogtok menekülni.

A végső támadás gyors lesz, és akkor feltárom majd a világnak az Igazságot, és csak azok fogják elutasítani azt, akik tele vannak gyűlölettel Irántam. Ne féljetek, mert Én Vagyok az emberiség egyedüli Megváltója. Kizárólag az Én Szeretetem tart meg erőben benneteket. Aggódjatok inkább azokért a szegény lelkekért, akik Arcul fognak köpni Engem, amikor végül kezemet nyújtom nekik, hogy elvigyem őket az Új Paradicsomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.