RSS
 

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében

28 nov

2013. november 7. csütörtök, 18.35

Hőn szeretett leányom, közel az új kezdet ideje. Lévén, hogy a Nagy Szorongattatás továbbra is érezhető, számos esemény történik még.  

Az Egyházamban lévő ellenség mindennemű szégyenérzet nélkül azt próbálja majd állítani, hogy Isten jóváhagyott egy új egy-világ szekuláris egyházat, mely örömmel fogad majd minden bűnöst és minden vallást. Amikor az Egyházam-béliek üdvözlik a szekuláris világot, akkor az többé már nem követi az Igazságot. Ha hithű Követőim vagytok, hitetek tetteitekben és munkálkodásotokban lesz látható. Ha az Enyéim vagytok, akkor hűek maradtok Isten Igéjéhez. Ha megtartjátok Igémet, akkor engedelmesek vagytok mindahhoz, amit Én tanítottam nektek. Ha nem Tőlem valók vagytok, gyalázni fogjátok testvéreiteket. Ha nem Tőlem valók vagytok, gyűlölni fogjátok azokat, akik Tőlem valók. Ha azt hiszitek, hogy örök életetek lesz, anélkül, hogy kiérdemeltétek volna, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Ha azt mondjátok, hogy a bűn természetes, és hogy csak egy igaz és igazságos Isten bocsátana meg minden bűnt, akkor ez így igaz. De ha azt hiszitek, hogy az örök élet természetes jogotok, és hogy előtte nem kell bűnbánatot tartanotok, akkor tagadjátok az Igazságot. Szeretlek benneteket. Sosem lennék kegyetlen, rosszindulatú, gonosz, sértő, és sosem bántanám Isten egyik gyermekét sem. De sosem fogom megnyitni Királyságom ajtaját egy bűnös előtt sem, hacsak nem mutat őszinte bűnbánatot helytelen tetteiért. Amikor Én az üdvösség felé vezetlek benneteket, megnyitok minden ajtót, hogy üdvözölni tudjalak benneteket az utolsó napon. Sok ajtó nyílik meg most, de csak kevesen mennek be rajta. Egyikőtök sem fog Királyságomba jutni, ha nem engedelmeskedtek Igémnek, mely a Szent Evangéliumban adatott nektek. Hiteteknek tisztának kell lennie. Egymás iránti szereteteteknek nagylelkűnek kell lennie, és Igém iránti engedelmességetek elnyeri majd számotokra az örök élet Ajándékát.

Sokan, akik Keresztényeknek nevezitek magatokat, hűtlenek vagytok Egyházamhoz. Megfeketedett lélekkel vesztek magatokhoz Engem a Szentáldozásban. Semmibe vesztitek Tanításaimat, és szemet hunytok a bűn felett, jelentéktelennek gondolván azt a szemetekben. Gonosz nyelvvel hazugságokat terjesztetek másokról, és sokakat elítéltek az Én Szent Nevemben. Megkaptátok az Igazságot a Szent Evangéliumban, de ti nem élitek, amit az tanít nektek. Az irántatok való Szeretetem azt jelenti, hogy míg sokatok nem fogja elnyerni az Üdvösséget, melyet Én adtam a világnak Kereszthalálom által, Én mégis esélyt fogok adni mindannyiatoknak, hogy meglássátok az Igazságot Isteni Irgalmasságom alatt, amikor Én elétek járulok, hogy segítsek nektek eldönteni, vajon elfogadjátok-e majd Ajándékomat vagy sem.

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében. Amikor látjátok az Egyházat a szekuláris világgal egységre lépni, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett az idő Küldetésem számára, hogy egybegyűjtse a lelkeket szerte az egész világon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.