RSS
 

Mindazok, akik viselik a háromszöget, a legszentségtelenebb háromság jelét, részt fognak vállalni az ilyen jótékonysági szervezetek támogatásában

12 nov

2013. október 22. kedd, 13.20

Hőn szeretett leányom, Egyházam minden szegletében az új szertartásokra készülődnek. A nyilvános nyilatkozatok – annak szükségességéről, hogy alázatosnak és másokkal törődőnek kell lenni – precedenst fognak teremteni a világi emberbaráti szeretetre, melyet az Antikrisztus fog bevezetni. A sátán mindezen szolgái titokban együtt ünnepelnek, és az egész világra kiterjedő hálózatuk globális jótékonysági szervezeteket hoz majd létre, azzal a céllal alapítva, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy ezek isteni ihletésűek.

Mindazok, akik viselik a háromszöget, a legszentségtelenebb háromság jelét, részt fognak venni az ilyen jótékonysági szervezetek támogatásában, mert ez emelni fogja őket a világ szemében. Váratlanul egy új, hatalmas úgynevezett evangéliumi mozgalomról fognak beszélni, és az emberek oda fogják adni a pénzüket, hogy segítsenek növelni azon erőfeszítéseiket, hogy segítsenek a világ szegényein. Úgy fog vélekedni mindenki, hogy ez a nagyobb jó érdekében történik, és Egyházam bizonyos vezetőit csodálni fogják a világ minden szegletében. Csak nagyon kevesen fogják vitatni az ő szándékaikat, de amikor azt látjátok, hogy a világ legnagyobb bankjai egyesítik erőfeszítéseiket, akkor tudni fogjátok, hogy ez egy olyan tett, mellyel meg akarnak téveszteni benneteket. Milyen ravasz a fenevad. Milyen okosnak tűnnek tettei, hiszen azok cukormázba lesznek öltöztetve, a megtévesztés egy formájaként, amit csak a Szentlélek Ajándékával megáldottak fognak tudni felismerni. És miközben minden beszéd az ember közjaváról szól, ama vágyról, hogy egyesítsenek minden vallást, egy hatalmas közösséget alakítván ezzel – addig egy szó sem esik majd azon Tanításomról, hogy Isten gyermekeinek szilárdan ki kell tartaniuk Isten Igéje mellett.

Az idő gyorsan halad, és a látszólag jól szervezett és gondosan összehangolt propaganda közepette, kezdenek megjelenni a repedések. Amikor a sátán munkálkodik, terjed a zűrzavar; megosztottság keletkezik; uralkodóvá válnak az ellentétek, és már semmi sincs rendben. Bizonyos tiszteletek, melyeket Tabernákulumaim előtt adnak Nekem, meg fognak szűnni. Az Örök Imádást be fogják szüntetni, és hamarosan megfosztják a Templomokat a szentek szobraitól. Minden tettük jóvá lesz hagyva annak a nevében, hogy a régi Egyházat gyökerestül fel kell forgatni, és azt időszerűbbé, csábítóbbá, és vonzóbbá kell tenni a nem hívők számára.

Azoknak, akik ismernek Engem, meg kell tenniük minden tőlük telhetőt az Evangélium hirdetése által, mivel biztosak lehettek abban, hogy nem fogtok hallani semmit a Szent Bibliáról. Az idézetek, amiket hallani fogtok, azok lesznek, melyeket elferdítenek a hazugságokat alátámasztandó. Amint megfosztják az Egyházat méltóságától, elkezdenek a büntetések lezúdulni rájuk a Mennyből. Idővel meg lesznek ők fékezve, de előbb ezeknek a megpróbáltatásoknak végbe kell menniük, a megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért