RSS
 

Maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét

10 nov

2013. október 20. vasárnap, 12.07

Hőn szeretett leányom, Szeretném kinyilatkoztatni nektek, szeretett Apostolaimnak – azoknak, akik járják a világot, és hirdetik Szent Igémet -, hogy Belém, a ti Jézusotokba kell kapaszkodnotok úgy, mint eddig még soha. Az előttetek álló időszak nehéz lesz, és nektek, akik továbbra is Bennem és Velem maradtok, valamint Értem lesztek, az lesz a feladatotok, hogy az előttetek álló sötét napokban tartsátok égve Világosságom Lángját.

Drága gyermekeim, maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét, a világ minden szegletében. Ti, Maradék Hadseregem, el fogjátok vezetni Hozzám Isten valamennyi gyermekét, és segíteni fogtok megmenteni őket a gonosz árnyától, mely lelkek millióit fogja beborítani. Ti az Enyéim vagytok, és Isten Világosságában jártok, egyengetvén az utat a világ megmentésére.

Kegyelmeim áradnak most rátok, szeretett Apostolaim, és ha már tudatában vagytok, hogy Én vezetlek benneteket, és teljes mértékben bíztok Bennem, semmi ártalom nem érhet benneteket. De ha hagyjátok magatokat, hogy önként a megtévesztés szolgáivá váljatok, akkor Védelmem nem fog kiterjedni rátok. Titeket, akik a hamis próféta és az Antikrisztus oldalára álltok, tőrbe fog csalni a sátán, és nem fog szabadon engedni. Titeket, akik ellenségeim oldalán jártok, és a kígyó kelyhéből isztok, el fog pusztítani a kígyó, ha ellene mertek szegülni.

Szívleljétek meg most Figyelmeztetésemet – ha a fenevad oldalára álltok, és szentségtelen esküt tesztek az eretnekség tisztelésére, akkor nagyon nehezen fogtok tudni szabadulni a gonosz szorításából. Imádkozzatok, hogy legyen bölcsességetek felismerni az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért