RSS
 

Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem

21 nov

2013. október 31. csütörtök, 23.30

Hőn szeretett leányom, oly sokan nem hallgatnak majd Szavamra, mivel nem tudják, hogy Ki Vagyok Én. Sokan állítják azt, hogy ismernek Engem, de csak hibás emberi értelmezésük révén vannak meggyőződve arról, hogy felfogják, Ki Vagyok Én, és mit Tettem azért, hogy megmentsem őket a pokoltól, mely Isten mindazon gyermekére vár, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik.

A szabad akarat Atyám Ajándéka. Ugyanakkor a szabad akarat akadályozhatja az embert abbéli törekvésében, hogy keresse Isten Szeretetét. Ennek ellenére Atyám megajándékozta Gyermekeit ezzel az Ajándékkal. Ennyire nagylelkű Ő. Ennyire szereti az Ő gyermekeit. Ez az Ajándék megadta nekik azt a szabadságot, hogy bejárhassák a Földet, élvezhessék gyümölcseit, és befogadhassák szépségét. De az ember, akit megkísértett a sátán, visszaélt Atyám bizalmával. Ekkor vált a sátán rabszolgájává, egyezséget kötvén vele, melynek révén a bűn továbbra is elválasztja Isten gyermekeit Tőle.

Kereszthalálom Ajándéka azt jelentette, hogy Én felbontottam ezt a természetellenes köteléket az ember és a sátán között. Kereszthalálom által így lehetővé tettem az ember számára, hogy a bűnbocsánat által kereshesse az üdvösséget. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy megmeneküljön a sátán karmai közül, de csak azok nyerhetik el valóban az üdvösséget, akik teljes alázatos szolgaságban követnek Engem.  Ha nem vagytok képesek arra, hogy – a kiengesztelődés által – nyíltan bevalljátok Nekem, Jézus Krisztusnak, gyarlóságaitokat, bűneiteket és egymás iránti gyűlöleteteket, akkor nem maradtok tiszták. A lélek tisztagása nélkül nem vagytok képesek arra, hogy alázatossá váljatok a Szememben. Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem. Amikor vétkeztek Ellenem, azt számtalan módon teszitek.

Elsődlegesen bujaságotokat, kapzsiságotokat és gőgötöket fogjátok táplálni. Aztán úgy fogtok viselkedni, mintha ti tájékozottabbak, okosabbak és jobbak lennétek másoknál. Majd ítélkezni fogtok mások fölött. Aztán továbbléptek. Ki fogjátok gúnyolni azokat, akik valódi egységben vannak Velem, azáltal, hogy azt mondjátok róluk, hogy nem tökéletesek. Aztán  rágalmakat gyártotok mindazokról, akik Hűek maradnak Hozzám. Ennek ellenére meg fogjátok győzni magatokat arról, hogy benneteket a Szentlélek tölt be. De nem a Szentlélek lesz az, aki indít benneteket, hanem a gonosz lélek, aki meg fogja szállni lelketeket, és azt fogjátok hinni, hogy a Menny vezet titeket.

Amikor azt mondjátok, hogy ti Engem képviseltek, és hogy különb helyzetben vagytok, mint mások, hogy Királyságom részesei legyetek, aztán meg hazudtok Rólam, akkor nektek szükségetek van mások imáira. Ekkorra már félúton lesztek a pokol mélysége felé, és Beavatkozásom nélkül el fogtok veszni.

Fogjátok Üzeneteimet. Öleljétek szívetekre, és kérdezzétek meg: „Jézus, ez Te vagy? Valóban szükségem van a Te Segítségedre?” és Én meg fogom adni nektek a választ.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.