RSS
 

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol

21 nov

2013. október 30. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor Szentlelkem leszáll egy emberre, akkor számos dolog megy végbe. Az első a döbbenet és a hitetlenkedés érzése. A második annak az érzése, hogy valami oly hatalmas tölti be, hogy megrendíti az embert az, hogy teljesen mértékben az Isten Szent Akaratától függ. Megszűnik a magasrendű emberi értelembe vetett hit, mert az értelem többé már nem fog jelentős szerepet játszani. Ehelyett a lélek átitatódik azzal a tudással, belátással és megértéssel, hogy ez meghaladja az ő gyarló emberi értelmezését.

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol. Amint alábbhagy a kezdeti félelem, egy mély béke fogja hatalmába keríteni, és megszűnik az ember azon félelme, hogy látják, amint Isten Igéjét hirdeti. Nem fognak törődni az emberek véleményével, mert szájukból az Igazság fog áradni. A lélek személyisége – függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó, félénk vagy szégyenlős – háttérbe fog szorulni, és másodlagossá válik a tekintetben, hogy hogyan hirdetik Isten Igéjét.

Mindazon lelkek, akik befogadják a Szentlélek Ajándékát, egytől egyig át fogják adni szabad akaratukat Atyám Akaratának. Azon lelkek számára – akik valóban a Szentlélek Ajándékával vannak megáldva – az lesz a feladat, hogy hirdessék Isten Igéjét, és emiatt ők szenvedni fognak. Azonban Isten Szeretetburka beborítja az ilyen lelkeket, ahogy menetelnek előre, félelem nélkül, bátran hirdetvén az Igazságot. Azok, akik Tanításaim Igazságát hirdetik – ezekben a pogány időkben, amikor Egyházam el fog távolodni az Igaz Hittől -, még több erőt fognak kapni azt biztosítandó, hogy Szavam meghallgatásra találjon. Ez az erő Istentől, szeretett Atyámtól fog jönni. Isten Erejének Hatalma által sokan meg fognak térni a sátán seregéből, míg a többiek el lesznek pusztítva.

A Szentlélek égő, lángoló kardként fog belehasítani mindazok szívébe, akik hallgatják és elfogadják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért