RSS
 

Felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ

17 nov

2013. október 26. szombat, 11.15

Hőn szeretett leányom, annyira gyenge Isten gyermekeinek a hite – függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak -, hogy azoknak, akik ismerik az Igazságot, nagyon nehéz lesz nyíltan gyakorolniuk a vallásukat, anélkül, hogy bírálat érné őket.

Oly sokan utasítanak el Engem, Jézus Krisztust a világban, a történelem ezen időszakában, hogy a legtöbb nemzetben nem lesz többé megengedett nyilvánosan beszélni Rólam. Nagyon ritkán fogjátok hallani Nevemet említeni a médiában, hacsak úgy nem, hogy megkérdőjelezik Létezésemet. Ritkán fogjátok hallani az embereket, amint nyíltan hirdetik az Irántam való szeretetüket a nyilvánosság előtt, mert túl kínosnak fogják ezt találni. Még felszentelt Szolgáim sem lesznek többé hajlandóak hirdetni az Igazságot, mert félnek attól, hogy nevetségessé teszik őket. Azoknak, akik követnek Engem egyre nehezebb lesz hirdetni Szent Igémet. Oly sokan, akik valaha szerettek Engem, többé már nem fognak, és Elhagyatottságom, valamint Szomorúságom úgy hasít Szívembe, mintha tőrrel döfnék át.

Miért, ó miért hagytatok el Engem? Ti, akik hisztek bennem, és ismertek Engem, miért bántjátok megannyi testvéreteket? Miért nő a gyűlölet szívetekben? Miért érzitek szükségét annak, hogy megkérdőjelezzétek most az Evangéliumot, amikor az oly régóta létezik? Ki hatalmazott fel benneteket arra, hogy félremagyarázzátok az Apostolaimnak adott Igémet? Miért ferdítitek el azt, és miért nem hisztek abban, amit Én mondtam? Szavam nagyon egyértelmű. Amikor beszélek, azt értem alatta, amit mondok. Ha mondok valamit, akkor nem mást értek alatta. Miért mondanék – például – ellent Magamnak, különösen most, ebben a Küldetésben?

Ami Isten prófétáinak adatik az maga az Igazság. El kell utasítanotok mindent, ami ellentmond ezeknek az Üzeneteknek, azok szájából, akik azt állítják, hogy Én beszélek velük. Soha nem versenyeznék Saját Hangommal, mert biztosítanom kell, hogy megkapjátok az Igazságot.

Mit kell tennem ahhoz, hogy rávegyelek benneteket arra, hogy meghallgassatok? Mit kell tennem ahhoz, hogy megállítsam tévelygéseteket, és kereséseteket az izgalmak egyéb formáit illetően? Oly sok drága időt vesztegettek arra, hogy keressétek a jövendőmondást – mely méregként áramlik az úgynevezett misztikusok és szenzációhajhászok szájából -, hogy sértetek Engem azzal, hogy elfordultok Tőlem. Én itt Vagyok. Ezek az Én Szavaim. Mi mást kerestek, mert az Én Számból kizárólag az Igazságot fogjátok hallani. Én az Igazságot szóltam, amikor a Földön jártam. Én nagy reményt és üdvösséget hagytam örökül. Most is az Igazságot szólom, amint Végső Szavaimat hozom el nektek, ebben az időben, mert felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ.

Amikor beszélek, szeretném, ha meghallgatnátok, de nem kényszeríthetlek benneteket erre. Kereshetitek mindenütt, és megpróbálhatjátok fellelni Üzeneteimet, melyek azért adatnak, hogy felkészítsék most a világot Második Eljövetelemre, de nem fogtok rájuk bukkanni. Nyilvános Üzeneteim – melyek felkészítenek benneteket erre a befejező szakaszra, még mielőtt Szövetségem beteljesedik – egyedül az Igazság Könyvében találhatóak meg.

Ez az Én Szavam. Szavaim minden nemzetben hallhatóak lesznek. Senki sem állíthat meg Engem, mert Hatalmam Mindenható.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.