RSS
 

Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia

19 nov

2013. október 27. vasárnap, 23.30

Hőn szeretett leányom, amikor Egyházamat nyíltan ünnepli egy gőgös és szekuláris világ, akkor legyetek tudatában, hogy ez a két különálló egység közel van ahhoz, hogy egyesüljön. Amikor Egyházam befogadja a szekuláris világot, ezáltal politikailag lesz motivált, és a politikai-üzleti világban keresi az elismerést, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy Én soha nem hagynék jóvá ilyen intézkedést.

Egyházam az Én Igémre épült. Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia. Amikor Egyházam, az Én Felhatalmazásommal szónokol a bűn ellen, akkor mindig bírálat fogja érni, mert az ember mindig a bűn pártján áll. A bűn elfogadhatóbbá teszi az ember életét a maga és mások számára, és az ember minden erőfeszítésével azon van, hogy a poklot képtelenségnek nyilvánítsa. Amikor Egyházam csak erről a világról szónokol, annak gondjairól, problémáiról, valamint az ember szenvedéséről, és nem hirdeti Isten Igéjét, ezzel elszakítja magát Tőlem. Egyházamban csak azok mondhatják magukat valóban Egyházamhoz tartozónak, akik hűségesek maradnak ahhoz, ami Én tanítottam nekik. Kizárólag azokból áll Egyházam, akik az Igazságot szólják.

Amikor az Egyházamban lévők elvetnek Engem, Jézus Krisztust, akkor a gonosz lélek már behatolt annak felségterületére. Folyamatosan szorítanak ki Engem Egyházamból. Már nem tisztelnek úgy, ahogy egykor. Saját Szavaimat már nem fogják használni az Igazság hirdetésére. El fogják ferdíteni Szavaimat, hogy igazolják azokat a szavakat, tetteket és cselekedeteket, melyek nem Tőlem erednek, és soha nem is fognak Tőlem eredni. Igémet nem lehet megváltoztatni, és bárki, aki fogja és meggyalázza azt, örökké tartó büntetést fog elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért