RSS
 

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható Szövetsége ellen

27 nov

2013. november 4. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, Isten gyermekeinek meg kell érteniük annak a hatalmas csatának a súlyát, mely szeretett Atyám és a gonosz között zajlik jelenleg. Közületek nagyon kevesen tudnák valaha is megérteni ennek a hatalmas csatának a mértékét, mely már kezdetét vette.

Az angyalok a Mennyben már megkezdték azon végső csatát, hogy elpusztítsák Atyám ellenségeit a Földön. Ahogy dúl a csata, be fogja kebelezni a lelkeket mindenütt. Különösen azok lelkét fogja csábítani, akik sötétségben vannak, és akik nem ismernek Engem igazán, hogy harcoljanak azok ellen, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. Akik nem ismernek Engem, akik nem hisznek Bennem, akik nem hisznek Atyámban, és akik nem hiszik, hogy a sátán létezik, azok a partvonalon kívülről fogják nézni, ahogy a két Keresztény hadsereg összecsap a Földön. Ezt a két tábort a Keresztény Egyházakhoz tartozók fogják alkotni. A Keresztények, mindkét oldalon, a legnagyobb üldöztetést fogják elszenvedni, és szanaszét fogják rángatni őket, arra buzdítván, hogy hagyjanak el Engem.

Az ártatlan lelkeket bántani fogja az Isten ellenségei által irántuk tanúsított gyűlölet, és a sátán mindkét oldalt sakkfiguraként fogja használni gyűlölettel teli tervében, mely szörnyű pusztulást fog eredményezni a Földön. A pusztulást az emberek bűnei okozzák majd, valamint az, hogy elárulnak Engem. Elutasításuk Isten, az Én Atyám iránt akkor válik nyilvánvalóvá, amikor úgy döntenek, hogy megváltoztatják az Ő Parancsa által meghatározott Törvényeket azért, hogy bűnös életükhöz illeszkedővé tegyék azokat. Legyetek tudatában, hogy ez iszonyatos büntetést fog maga után vonni.

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható Szövetsége ellen. Azok, akik készülnek Második Eljövetelemre, egyfajta börtönbe záródnak, amikor kénytelenek lesznek lenyelni a hazugságokat. Amennyiben nem hajlandóak elfogadni az eretnekségeket, melyeket le fognak erőltetni a torkukon, száműzve lesznek a templomaikból. Igém hamarosan feledésbe fog merülni. Mindaz, amire figyelmeztettelek benneteket, pontosan úgy fog megtörténni, ahogy mondtam nektek. Azok, akik vakok az Igazságra, inkább hazugságban élnek, mert könnyebb lesz elfogadni a hazugságokat, mivel azok nagyon vonzó módon lesznek tálalva számukra.

Az eretnekség, a tömegek számára, Egyházam egy új alkotmányának részeként kerül majd bemutatásra, melynek semmi köze Hozzám. Mindannyiuk harsogva fogja követelni ennek elfogadását, mert nem figyeltek éberen azokra az időkre, melyekre figyelmeztetve lettek, a Nagy Napig tartó időszakot illetően. Most már készülnötök kell erre a Napra. Odébb kell állnotok, amikor Istenségemet kétségbe vonják, lévén, hogy az számos módon fog történni földi Egyházamban. Ha ellenségeimmel foglalkoztok, nem fogtok győzedelmeskedni. Ne törődjetek velük. Imádkozzatok a lelkükért, és készítsétek fel saját lelketeket, mert hamarosan az egésznek vége lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.