RSS
 

A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden, ami Igaz, száműzve lesz

01 nov

2013. október 15. kedd, 15.45

Hőn szeretett leányom, Óhajom az, hogy valamennyi Papom, minden egyes Keresztény felekezetben, kezdje el megóvni a Legszentebb Szentségeket. A Katolikus Egyházbeliek fogják elsőként tapasztalni a Szentségek lerombolását és meggyalázását. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, szorgalmasan fognak készülni erre a borzalmas vadonra, melybe Egyházam vész. Már most fel kell készülnötök, mert hűségeteknek köszönhetően fog tudni Isten valamennyi gyermeke részesülni a Szentségekben, azok szent állapotában.

A többi Keresztény egyháznak a következőt mondom. Emlékeztessétek magatokat Ígéretemre, miszerint eljövök újra, Második Eljövetelem ama Dicsőséges Nagy Napján. Tudnotok kell azt is, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatások várnak mindazokra, akik követnek Engem. Akiknek sikerül új hatalmi pozíciókba kerülniük felekezeteitekben, azokat a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyikük az ő szavait fogja szónokolni, és az ő cselekedeteit fogja majmolni. 

Jaj azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő abszolút ellentéte Keresztelő Jánosnak, azaz ő előfutára lesz az Antikrisztusnak, aki mindannyiatok felett uralkodik majd.

Én foglak védelmezni benneteket, mert hamarosan Én leszek az egyetlen vezetőtök. Kizárólag Bennem bízhattok, hogy az Igazságot mondom nektek, amikor meg fogtok inogni azoktól az eretnekségektől, melyeket a modern Keresztény hittudomány egy új formájaként fognak bemutatni nektek. Milyen ravasz a sátán, mert ő soha nem fog megbotránkoztatni benneteket, hanem ehelyett – azokon keresztül, akik őt szolgálják-, Legszentebb Igémnek egy új, torz és ellentétes értelmezése felé fog terelni benneteket.

A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden, ami Igaz, száműzve lesz. Viszont mindaz, ami vonzza a szekuláris világot – melyet az emberi kapzsiság és a bűn figyelmen kívül hagyásának vágya jellemez – bemutatásra kerül majd a híveknek a Keresztény Egyházak által. Ez a nap kőbe lett vésve, és ez lesz az utolsó sértés, amit Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy egybegyűjtsem mindazokat, akik továbbra is hűek Isten Igéjéhez. Amikor ismertetik veletek a hazugságokat, azok jó dolgoknak fognak tűnni. Az alázatosság kitüntetése gyakori lesz valamennyi egyházatokban, mivel azt azok fogják átvenni közületek, akik meg fognak téveszteni benneteket. 

Minden Rám jellemző tulajdonságot – az elszegényedettek iránti Szeretetemet; a gyengék és alázatosak iránti Szeretetemet; Rosszallásomat, a kapzsiságot, a fösvénységet és a bujaságot illetően – be fognak vetni azon érvelés részeként, mellyel rá akarnak venni benneteket, hogy fogadjátok el ezt az új tant – ezt az új egy-világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralkodására.

Mint szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Figyeljetek Rám most. Csak egy dolgot kérek. Maradjatok hűek Szent Igémhez. Szent Igém a Szent Bibliában adatott nektek. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez bekövetkezik, utasítsátok el azokat, akik azt mondják nektek, hogy Isten jóváhagyná az ilyen változtatásokat. Ennél semmi nem állhatna távolabb az Igazságtól.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.