RSS
 

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben

17 nov

2013. október 25. péntek, 23.55

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azzal vádolnak téged, hogy ezekkel az Üzenetekkel félelmet terjesztesz, akkor nekik meg kell érteniük valódi Szándékomat. A félelem azon közöttetek járók gonoszságától ered, akik a lélek sötétségével vannak átitatva. A ti ellenségeitek az Én ellenségeim. Ők egy olyan hamis szellemiséget fognak teremteni minden nemzetben, mely nem Tőlem ered. Oly megnyerőek lesznek, hogy beférkőznek a magas rangúak közé, hogy terjesszék a sátáni eredetű new age hamis tanát. Sokan ártalmatlan tréfának fogják tekinteni ezeket a rettenetes cselekedeteket, de a látszólag ártatlan külső mögött egy nagyon ravasz terv rejlik, mégpedig, hogy megfosszák a világot a Szentháromságba vetett hitétől.

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben, és így amikor a sátán szolgái hamis értékeket, hamis szellemiséget és pogányságot tárnak eléjük, sokan el fognak csábulni. Vonzani fogják őket a hamis jótékonysági felhívások azok jogaiért, akik arra törekednek, hogy elfogadtassák életüket, mely ellenszegül az Atyám által lefektetett Törvényeknek. Mivel gyenge az Istenbe vetett hitük, nyitottak lesznek a hazugságokra, és egy hamis istent fognak imádni, mégpedig az Antikrisztust.

Én azért mondom el ezeket a dolgokat nektek, mert mindez az Igazság. Miért ne figyelmeztetnélek benneteket ezekre a dolgokra? Én vagyok a ti Megváltótok, és arra készülök, hogy eme hosszú és gyötrelmes időszak után végre megmentselek benneteket. Az embernek a sátán miatt temérdek szenvedést kell elviselnie. Nagyon sokan nem fogják fel, hogy a sátán mennyire tönkreteszi az életeket. Lerombolja a többi emberrel való kapcsolataitokat, bűnre csábít benneteket, mely bűnök tönkretesznek, megváltoztatnak, és csapdába ejtenek benneteket. Mindegy mit ad ő nektek, mindig ürességet fogtok érezni. Egyre lejjebb süllyedtek, mígnem részt vesztek az aljas és gonosz cselekedetekben, és nem fogtok megelégedésre lelni. Csak Én, Jézus Krisztus hozhatom el nektek az igaz békét, szeretetet és üdvösséget. Mivel az Antikrisztus minden képzeleteteket felülmúlóan meg fogja változtatni földi életeteket, Nekem figyelmeztetnem kell benneteket. Nem azért, hogy félelmet keltsek bennetek, hanem hogy felkészítselek benneteket az Igazságra. Csak az Igazság fog megszabadítani benneteket azok gonoszságától, akik élnek, lélegeznek, majd aztán meghalnak a sátán és annak démonai iránti hűségük miatt.

Kizárólag Én, Jézus Vagyok a ti Utatok, hogy menekvésre leljetek az üldöztetés elől, amit ezek a gonosz, ravasz és csalárd emberek szabadítanak majd a világra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.