RSS
 

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre

23 nov

2013. november 2. szombat, 20.30

Hőn szeretett leányom, arra kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy egyesüljenek és imádkozzanak földi Egyházamért.

Szívem zihál most, mert nagyon nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztények iránt. A Keresztények üldözése folytatódni fog minden országban, és ez kiterjed mindazokra, akiknek jelenleg még megvan a szabadsága az Irántam való tisztelet gyakorlásához. A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre. Földi Testem megostorozása belülről lesz a legkegyetlenebb, mivel testvér, testvér ellen fog fordulni. Hamarosan látni fogjátok a nyilatkozatot az új imákról, melyek az új liturgia által kerülnek bevezetésre.

A lényegi változások az Oltáriszentséget fogják érinteni, melynek során az úgy kerül bemutatásra, mint olyasvalami, ami vajmi kevéssé fog emlékeztetni Kereszthalálomra, amikor is Testemet adtam minden bűnösért. Azzal, hogy kijelentitek, hogy a Szentáldozás nem jelent mást, minthogy az egész emberiség egyként egyesül Isten színe előtt, meg fogtok sérteni Engem, mert ez ellenkezne az Igazsággal. Az Igazság többé már nem az Igazságot jelenteni, mert sokan hazugságokat terjesztenek, túloznak, és nem látják át, hogy milyen könnyű az Igazságot megmásítani. Amikor alig észrevehető módon elferdítik, sokan nem is fogják észrevenni a változtatásokat, ha nem az Igazságot követik. A hazugságok át fogják venni az Igazság helyét, megosztják az emberiséget, és Istentől való elszakadást idéznek elő, melyek a pusztulásba vezetnek majd.

Mindig féltve őrizzétek az Igazságot, mert e nélkül a Nap elsötétedik, a Hold többé már nem fog világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok többé már nem fognak ragyogni azokban a napokban, melyek a végső sötétséget fogják jelezni, mielőtt eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat.

Akkor egyedül az Igazság fog megmenteni benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért