RSS
 

A kígyó külön üzeneteket ad az Antikrisztusnak, amiket ő gondosan lejegyez

02 nov

2013. október 16. szerda, 23.27

Hőn szeretett leányom, a legszentségtelenebb háromság – mely három ellenségemből áll, a hamis prófétából, az Antikrisztusból, és a sárkányból, azaz a sátánból – most dacosan fel fog lázadni a Legszentebb Háromság ellen. Legyetek tudatában, hogy több ezer elkötelezett tanítványuk van, és ahogy közeledik az idő, sok titkos és gonosz szertartás zajlik majd, a kígyót tisztelendő.

Nagyon ügyel a kígyó arra, hogy ne fedje fel valódi énjét, Isten gyermekeivel való valódi gonosz szándékai rejtve vannak, és elbűvölő, szép hercegként mutatkozik meg a kevés választottjának, melynek során a legigézőbb modorban nyilvánul meg előttük.  Ahogy Saját választott prófétáimmal is közlődnek üzenetek, a kígyó is ad az Antikrisztusnak külön üzeneteket, amiket ő gondosan lejegyez, majd megoszt a földi hierarchiájával. Ezek az üzenetek Egyházam megszentségtelenítését célzó utasításokat tartalmaznak, előkészítvén azt, hogy az Antikrisztus elfoglalja trónját, és hogy elhitesse a világgal, hogy ő a Krisztus, a Világ Megváltója.

Figyeljetek most, ti, akik elvetitek ezt a figyelmeztetést. Hamarosan számos Tanítványom, akik szeretnek Engem, de nem hisznek ezekben az Üzenetekben, nagy veszéllyel fognak szembesülni. Az a terv, hogy eltávolítanak benneteket Tőlem, már kezdetét vette, és hacsak nem maradtok továbbra is óvatosak és éberek, a sötétség barlangjába lesztek becsalogatva. Ő, az Antikrisztus, utánozni fogja Istenségem minden aspektusát, amiket a kígyó ismertetett meg vele. Ő, a kígyó, végignézte Keresztre feszítésemet, és egyedül ő ismeri eme rettenetes esemény körüli részleteket. Ő ki fog gúnyolni Engem azáltal, hogy arra utasítja majd elkötelezett szolgáit, hogy a fordítottjára alakítsák át a szertartásokat Egyházamban. Fogják majd Igémet, és új ocsmány részekkel egészítik ki, a fenevadat tisztelendő, és sokan nem is fogják majd fel az értelmét.

Ha az ördöggel cimboráltok, és a rendelkezésére bocsátjátok magatokat, akkor ez nagy megpróbáltatásokat fog eredményezni. Ha ismételgetitek azokat a gonosz szavakat, amiket közöttetek fog elhinteni, akkor megnyitjátok a lelketeket előtte. Ha imádjátok őt – azáltal, hogy szeretitek az Antikrisztust, amikor is öntelten feszít előttetek -, akkor őt fogjátok a szívetekbe helyezni, és nem Engem. Mindaz, amit Én tanítottam nektek az ellentettje, a fordítottja lesz, és teljesen ki lesz forgatva. Mivel oly sokan nem értitek igazán Tanításaimat, és mivel oly kevesen hallgattátok figyelmesen az Evangéliumot – a Második Eljövetelemet megelőző eseményeket illetően -, sejtelmetek sem lesz semmiről.

Mennyire megszakad a Szívem, hogy ki kell nyilatkoztatnom ezt a hírt. Mennyire szeretném, ha nem kellene így szenvednetek. De megígérem, hogy enyhíteni fogom gyötrelmeteket, és hogy az Antikrisztus uralma – amikor az bekövetkezik – rövid lesz.

Azoknak a lelkeknek, akik ártatlanul keveredtek bele Istenségem kifigurázásába, meg fog mutatkozni Irgalmam. Sajnos azok, akik azt hiszik, hogy egy – a megtévesztő által nekik ígért- paradicsomban fognak uralkodni, a tüzes tóba vetve fogják találni magukat, melyben az örökkévalóságig fognak szenvedni. Ott senki nem lesz, aki segítsen rajtuk, mert be fogják nyelni azokat a hazugságokat, melyeknek bizalmuk elnyerése a célja, ami számos olyan lélek elvesztését fogja eredményezni, akik vakon követik majd tévtanukat.

Imádkozzatok Irgalomért azok számára, akiket meg fog téveszteni a sötétség királya.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért