RSS
 

Isten, az Atya: Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogjátok megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket

15 nov

2013. október 24. csütörtök, 19.45

Drága leányom, azért jövök, hogy közöljem a világgal, hogy az ellenség – akik azok képében járnak körül a Földön, akik azt állítják, hogy Fiam Szavát közvetítik a tömegeknek -, már egyként egyesült. Egyként egyesítik minden erejüket, és gonosz megtévesztésükkel bemocskolják a Földet.

Én készen állok, és várok. Amint bevezetik gonosz törvényeiket, le fogok sújtani, és a világ tanúja lesz Büntetéseimnek. Figyelmeztetéseim süket fülekre találtak, és ők túl büszkék ahhoz, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, mely Üzeneteimen keresztül adatik nektek. Azok a vezetők, akik – az emberi jogok nevében – üldözni fognak benneteket, Kezem által fognak szenvedni. Ők azt hiszik, hogy hatalmuk mindenható, és hogy legyőzhetetlenek, de hamarosan rá fognak jönni, hogy ők semmik Teremtőjük Hatalma nélkül.

Én vagyok az Élet Szerzője, és ha azok, akik úgy határoznak, hogy hatalmukat arra használják, hogy elvegyék Gyermekeim életét, testestül-lelkestül, el fognak veszíteni mindent. Ha harcoltok Gyermekeim ellen, és ha eláruljátok Fiamat, Jézus Krisztust, csekély remény marad számotokra. Én nem adom Irgalmamat könnyen nektek, mert nagy Haragra gerjesztetek Engem. Bár vágyom hűségetekre, mégis figyelmeztetlek benneteket annak veszélyeire, ha a gonosszal játszotok. Én minden lehetőséget megadok nektek, hogy levessétek a béklyókat, melyek a szentségtelen háromsághoz láncolnak benneteket. Nektek kell megszabadítanotok magatokat a sátán kötelékeitől. Rövid az időtök.

Arra kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel Szent Bibliámat, az Evangéliumot, és keressétek ki azokat a jeleket, melyek a megjövendölt nagy hitehagyásról adattak nektek, mely elárasztotta a világot, és mint egy halálos vírus társadalmaitok minden elképzelhető rétegébe eljut. Már megfertőződtetek, és most Én, a Ti Atyátok azért Jövök, hogy megtisztítsalak benneteket ettől a borzalmas szenvedéstől. Könyörögve kérjétek Segítségemet, mielőtt még túl késő lesz számotokra.

Imádkozzátok most ez az Imahadjárati Imát. Kérjétek Segítségemet.

Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet

„Ó, Istenem, Irgalmas Atyám, minden létező Teremtője, hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet. Szabadíts meg engem a szolgaság kötelékeitől, és oltalmazz meg engem a gonosz üldöztetéstől. Segíts, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre, még ha össze is vagyok zavarodva, és esetleg kételkedem Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem Új földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.”

Közel az idő Számomra, hogy bejelentsem Fiam Második Eljövetelét. Az idő gyorsan halad, és ellenségeim uralma, akármilyen rövid életű is lesz, örökkévalóságnak fog tűnni a Gyermekeim iránt tanúsított kegyetlenkedésük miatt. Ők egyáltalán nem fognak kitartani azon esztelenek mellett, akik hűséget esküsznek majd a fenevadnak. Mivel a gonosz gyűlöl Engem, ezért ő gyűlöli Gyermekeimet is, a jókat és gonoszakat egyaránt. Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogják megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket. Újra és újra meg kell vizsgálnotok minden kételyt, melyek lelketeket támadják meg, amikor elkeseredtek minden olyan új tan miatt, melyet nem éreztek helyesnek a szívetek mélyén.

Én nem adtam felhatalmazást semminemű új törvény vagy szentség Legszentebb Nevemben való bevezetésére.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért