RSS
 

Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben

21 okt

2013. október 2. szerda, 22.15

Hőn szeretett leányom, van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben.

A világban sok ember számára nehéz magáévá tenni a Keresztény Hit gyakorlását, amikor az imádkozásról van szó. Nagyon sok jámbor és jó szándékú ember számára nehéz csendben leülni, békésen elmélkedvén Nagy Tanításaimról, melyeket a világnak adtam azért, hogy megértessem velük, mi az elvárás feléjük. Nem támasztok nagy igényeket. Nem kényszerítem arra a lelkeket, hogy órákat töltsenek Színem előtt, ámbár nagyon boldog Vagyok, amikor az alázatos lelkek így tesznek – de ez ritka.

Ily módon szeretném fejleszteni a bensőséges kapcsolatot Isten minden egyes gyermekével. Nekem csak hallanom kell gyenge hangotokat, ahogy szólítotok Engem, amikor meg szeretnétek osztani személyes gondolataitokat; bánatotokat; örömötöket; aggodalmaitokat; kudarcaitokat és Irántam való vágyakozásotokat, hogy ki tudjam nyilvánítani Magam, és megtapasztaltassam Magam veletek.

A világ történetében eddig még soha nem tapasztalt módon fogja Isten érezhetővé tenni Magát azok lelkében, akik Őt fogják most keresni – Általam, az Ő egyetlen Fia által. Az Atyaisten, a Magasságos Isten hatalma által – Én eljövök még a legalantasabbakhoz, a legméltatlanabbakhoz, a legösszezavarodottabbakhoz, a legmeggyötörtebb lelkűekhez is, hogy odaadjam nektek azt az Ajándékot, hogy megtapasztaljátok Jelenlétemet. Hogyan teszem Én ezt? Honnan fogjátok tudni, hogy Én kommunikálok Veletek? Először is el foglak árasztani benneteket a megtérés könnyeivel. Nagy bánatot kezdetek majd érezni, ahogy átélitek Keresztre feszítésemet. Az Én Szemeimen keresztül kezditek majd látni az életet, még a mindennapi helyzetekben is. Vonzódni fogtok azokhoz, akiket már eltöltött a Szentlélek Ajándéka.

Én nem azokat választom, akiket magatoknál méltóbbnak, szentebbnek, áldottabbnak, fegyelmezettebbnek hisztek. Csak azokat választom, akik teljes alázatosságban jönnek Hozzám, melynek során önként lemondtak szabad akaratukról, hogy az az Én Akaratommá válhasson.

Ha őszintén szerettek Engem, akkor meg fogjátok ismerni az igazi békét. Ha őszintén szerettek Engem, akkor azt mondjátok majd Nekem:

„Jézus, csak a Te Akaratod számít. Szabad akaratom a Tiéd. Tégy vele, amit csak akarsz.”

Amikor egy lélek ezt mondja Nekem, akkor ők igaz Szolgáim, és miattuk tudom megmenteni a többieket, akik túl makacsak ahhoz, hogy elismerjék a Velem való egyesülés értelmét.

Sok mindent tudok tenni, és sok csodát tudok végbevinni, amikor a szabad akaratot, melyet Atyám adott minden személynek, visszaadják Nekem, az Ő Fiának. Ez a legnagyobb erő, mely megsemmisíti a fenevad hatalmát, amikor ő hatalomra kerül. Jöjjetek Hozzám, és adjátok szabad akaratotokat Atyámnak, hogy szabadulást hozhasson az emberiségnek. Kérlek, imádkozzátok ezt a különleges Imahadjárati Imát:

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Minél jobban kezdetek megismerni Engem, annál jobban fogtok érteni két dolgot. Tanításaim sosem változnak. Minden lelket szeretek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért