RSS
 

Isten, az Atya: A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált

29 okt

2013. október 8. kedd, 15.40

Legdrágább leányom, Isteni Erőm mindazon Gyermekeimnek megadatik, akik Hozzám fordulnak, Fiam által kérvén Engem, hogy tartsam meg őket erőben a földi nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Olyannyira burjánzik a bűn, hogy Fiam most ugyanazt a Gyötrelmet éli át, melyet a Kereszten szenvedett el mindannyiatokért. Olyannyira általánossá vált a bűn, hogy már teljesen érzéketlenné váltatok iránta, valamint a gonosz iránt, amely a bűnt leheli. Gyermekeim, jöjjetek Hozzám, és soha ne adjátok fel a béke és a szeretet utáni kutatásotokat. Ne higgyétek azt, hogy Én nem fogom meghallani a hangotokat, amint az Hozzám kiált, függetlenül attól, hogy mennyire kicsinyek is vagytok.

Fiam Második Eljövetele nagy felfordulást, megosztottságot, bizalmatlanságot, gyűlöletet és szomorúságot fog kelteni, míg Szent Szavam Igazságát félre fogják vetni. A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált – egy olyan nagy és erős sereget, hogy el sem hinnétek, ha látnátok, hogy hogyan alakult ez meg. Ez a sereg szabályozza azt, amit nyilvánosan mondanak nektek, Gyermekeim. Mostantól fogva már csak nagyon ritkán fogjátok hallani az Igazságot. Mármint a Legszentebb Szövetségem szerinti Igazságot.

Nem minden e világhoz kötődő dolgot fognak őszintén feltárni előttetek, mint például a hamarosan tapasztalható háborúkat sem, melyeket szándékosan idéznek elő, hogy elpusztítsák Népemet. Ezen háborúk egyike sem fogja az emberiség javát szolgálni, sőt igazságos sem lesz. Nem fogják többé komolyan venni Szavamat, mely a világnak adatik, amióta az első próféta kinyilvánította Óhajaimat. Meg fogják gyalázni, és be fogják mocskolni Fiam, Jézus Krisztus Szavát, csakhogy igazolják a hazugságokat.

Itt az ideje, hogy éberek legyenek mindazok, akik Fiam szolgálatára vannak elhívva. Nem hagyhatjátok figyelmen kívül ezen, az emberiséghez intézett Hívásomat. Fiam által Én azt kérem tőletek, hogy mindenkoron maradjatok egységben Vele. Gyermekeim, ti vagytok az elsődleges célpontjai a sátánnak, mivel ő nem fog nyugodni addig, amíg mindenekelőtt hatalmába nem keríti Fiam földi Egyházát. Fiam földi Egyháza nélkül ő nem tudná vonzani azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozik. Gyermekeim, bántani és gyötörni fog benneteket a fenevad – azaz az Antikrisztus -, amennyiben engedtek annak a nyomásnak, mellyel arra kényszerítenek benneteket, hogy tegyétek magatokévá az új tévtant, melyet most készítenek elő, nagy gondossággal és könyörtelenséggel.

Én, mindannyiatok Atyja, a Magasságos Isten, tudatni szeretném, hogy az Antikrisztus hamarosan – titkos szertartások közepette – befogadásra kerül ellenségeim által. Ő titokban fogja letenni a hivatali esküt, azokban a helyiségekben, melyek Fiam Imádására vannak szánva. Az egyházi szabadkőművesség, mely nemsokára tapasztalható lesz, jelentős szerepet játszik ebben az utálatosságban. Sajnos mindennek be kell következnie, mielőtt beteljesedik Szövetségem, miszerint minden Gyermekemet újra a Paradicsomba gyűjtöm, melyet elsődlegesen számukra teremtettem.

Választottaim, tőletek függ majd, hogy minduntalan elismeritek-e az Igazságot, hogy segíteni tudjatok Fiamnak azon lelkek megmentésében, akik a fenevad követésére fognak felesküdni.

Fiam Képét, mely az egész világon ismert, hamarosan a hamis próféta képével fogják felváltani. Fiam Képe helyett az ő képét fogják imádni, mindenekelőtt. Majd ezt a fenevad nagyméretű képei követik, mindenféle formátumban, akinek 666-os számjele bele lesz foglalva minden egyes jelbe (bélyegbe), melyeket egy gyanútlan világban helyez el. Látni fogjátok ezt a jelet, elrejtve az ilyen gonosz tárgyakban, melyeket úgy fognak használni, mint amikor valaki szent tárgyakat visel. Egy olyan rózsafüzért fognak alkotni, mely a világ egyházainak – hamarosan bejelentésre kerülő – új egységét fogja bálványozni. Az új világvallást azzal fogják ünnepelni, hogy összeszedik a szent imakönyveket, érméket, skapulárékat, rózsafüzéreket, Kereszteket, és szerencsehozó talizmánokká alakítván megszentségtelenítik azokat.

Mindenki szeretni fogja az Antikrisztust, mert egyfelől képviselni fogja a valláson kívüli világot, ugyanakkor mivel a hazug szélhámos, Fiam földi Egyházában, tárt karokkal fogja fogadni őt, úgy fognak rá tekinteni mintha mindazt képviselné, ami szent a világban.

Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezen események híre marcangolja a szíveteket, mert ha Rám hallgattok, és Fiam Útját követitek, meg foglak kímélni benneteket a közelgő szellemi-lelki üldöztetés nagy részétől. Ezen Üzenetek iránti hűségetek időről időre csökkenni fog, a sátán által elhelyezett támadások miatt. Néhányan közületek hátat fognak fordítani. Lesznek közületek olyanok, akik kételkedni fognak. A nagy többségetek azonban hűséges marad Hozzám, és Én nagy Kegyelmekben és Áldásban foglak részesíteni benneteket engedelmességetekért.

Szeretlek benneteket gyermekek. Én irgalmas leszek, és ha Fiam által kértek Engem, hogy nyugtassam meg szíveteket, továbbá segítsek, hogy békességben maradjatok, és hogy magabiztosan meneteljetek Új Paradicsom Kapui felé, válaszolni fogok kérésetekre.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.