RSS
 

Hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy – a szegények megmentését célzó – globális politikai kampány szervezésére fordítsátok

26 okt

2013. október 6. vasárnap, 23.20

Hőn szeretett leányom, a hamis próféta hangja csak arról harsog, ami szent Egyházamban. Viszont kevés szó esik Isten Tanításainak, a Szentségeknek és az Igazság Hirdetésének megszilárdításának fontosságáról. Ehelyett elterelő manővereket fogtok látni, mint például a világ szegényeiről és éhezőiről való gondoskodás, és ezt, mint Isten szolgáinak, elsődleges feladatotoknak fogják tekinteni.

Mint Isten szolgáinak és követőinek az Egyházban, elsődlegesen az Igazsághoz – ahhoz, amiről Én beszéltem nektek – kell hűségesnek lennetek. Szeretni a szegényeket és az éhezőket, valamint segíteni nekik az jó dolog, de földi Egyházamnak sokkal nagyobb szerepe van, melyre fel is esküdött Nekem. Ez felöleli az Igazság tanítását is, mindazt illetően, amit Én tanítottam nektek, és ha igazán szerettek Engem, akkor ezt fogjátok tenni.

Az Egyház Küldetése az, hogy Tanításaim Igazságát tanítsa. Igém egyik aspektusát venni, miszerint segíteni kell a szegényeket, csodálatra méltó, de félrevezető is egyben, mivel Tanításaim egyértelműen kinyilvánítják, hogy a lélekben szegényeket kell segítenetek. Előbb lelkük gyógyulásában segítsétek őket, mielőtt az élet nyomorúságaitól való szabadulásban segítitek őket. Ha egy szegény embert hozok elétek, és megkérlek benneteket, hogy segítsetek neki, hogyan tennétek ezt?  Ruhát adnátok neki? Pénzt, családja élelmezésére? Vagy mindenekelőtt megmentetnétek Velem az ő lelkét?

Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy minden figyelmeteket a világ szegényeire irányítsátok. Pénzt fognak kérni tőletek – amit különböző forrásokból fognak begyűjteni, a világ szegényeinek, munkanélkülijeinek és hajléktalanjainak a megsegítésére. Azt fogják mondani nektek, hogy Én, Jézus Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő. Én elsődlegesen a lelki szegényeket keresem, hogy megszabadítsam őket eltékozolt életüktől. A lelki szegények – akikben csekély lelki érzés van Isten iránt – azok, akikre Én áhítozom. Boldogok azok, akik szegények ebben az életben, akiknek nincs igazán mit felmutatniuk, de akik szeretnek Engem, mert ezek az emberek egyáltalán nem szegények. A gazdagoknak, akikben nincs szeretet Irántam, még nagyobb szükségük van Szeretetemre, Irgalmamra, Könyörületemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet, ruhát és hajlékot keressenek. Aminek figyelmet kell szentelnetek az az, hogy hogyan szerettek Engem, valamint hogy hogyan kértek Engem, hogy mentselek meg benneteket. A Szentségek lesznek a megmentő erő azok számára, akik akár gazdagok, akár szegények, de nincs bennük szeretet Irántam.

Egyházam vezetői, szerte az egész világon, hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy – a szegények megmentését célzó – globális politikai kampány szervezésére fordítsátok. Azonban semmit sem fognak mondani, mellyel a Második Eljövetelemre való felkészülésre buzdítanának benneteket, mert nem mernek majd felkészíteni benneteket erre a Nagy Napra. Inkább elterelik a figyelmeteket Rólam arra kérvén benneteket, hogy szánjatok több időt a hamis próféta munkálkodásának tiszteletére.

Hamarosan, szobrokat, kegytárgyakat, plakátokat, kelyheket, és nagyméretű rendelésre készült festményeket készítenek a hamis prófétáról, hogy a világon mindenütt ki legyen téve a Templomokban. Idővel az ő képe fog díszelegni, az Antikrisztussal egyetemben, sok nyilvános helyen, templomban, politikai központban, illetve azokban az országokban, melyeknek parlamentjeik látszólag üdvözlik az ’új fényben’ tündöklő Katolikus Egyházat. Ez a hamis evangelizáció egy új formáját idézi majd elő, és mivel ez egy modern világi társadalomra fog apellálni, vonzani fogja az imádókat szerte az egész világról.

Egyetlen szóval sem fogják elismerni a Szentségek jelentőségét, ahogyan azok a világnak adattak, sem azokat a jelentős Kegyelmeket, melyeket ezek teremnek. Ehelyett viszont kisebbítik mindegyik Szentség jelentőségét – többletjelentést adva nekik azért, hogy vonzzák azokat, akik nem fogadják el a Szentségeket úgy, ahogy vannak. Mindez abban a reményben, hogy így Szentségeim meggyalázásának förtelme a lehető legtöbb ember számára felajánlásra kerül, hogy ezzel elvonják őket Istentől, hogy Isten ellenségei teljesíteni tudják az ördöggel kötött egyezségüket.

Az ördög sokakat meg fog téveszteni azok közül, akik Egyházamhoz tartoznak a történelem ezen idejében. Ő ezt a legelbűvölőbb és a legmeggyőzőbb módon fogja tenni, és igazolni fogja a hazugságokat, amikor szolgái azt fogják mondani, hogy Én helyeselném ezeket az új változtatásokat. Tévesen fognak idézni Engem, Jézus Krisztust, azért, hogy megnyerjék a lelkeket. El fogják ferdíteni Tanításaimat azért, hogy lerombolják Egyházamat, és ellopják a Hozzám legközelebb álló lelkeket. Milliók fogják elfogadni a hazugságokat, mintha semmi gond nem lenne ezzel az égvilágon. Imádkoznotok kell értük abban a reményben, hogy idővel majd csak ráébrednek arra, hogy valami nem stimmel.

Amikor Én jelölök ki vezetőket, vagy amikor egy választott lélek jelölődött ki arra, hogy Szent Szavamat hirdesse földi Egyházamban, az Igazság mindig egyenes, tiszta, tömör és lényegre törő. Amikor a gonosz lélek befolyása által hazudnak nektek, akkor össze fogtok zavarodni. A kifejezéseknek nem lesz semmi értelme. Az Egyházamban, az ellenség által bemutatott állítólagos jobbítások azt jelentik, hogy az Igazság nem ’elég jó’.

Szavamnak, Szentségeimnek, Tanításaimnak nincs szüksége jobbításra, mivel azok Tőlem valók. Én Isten Vagyok. Én Tökéletes Vagyok. Igém örökké megmarad. Bárki, aki megmásítja Legszentebb Szavamat, az Isten ellensége. Nagy az én Haragom jelenleg, és bárki, aki tiszteletlenül bánik Testemmel, a Legszentebb Eucharisztiával, ugyanakkor azt állítja, hogy Népemet vezeti, legyetek tudatában, hogy az egy hazug. Sosem kérnék egy vezetőt sem Egyházamban arra, hogy új jelentések és új értelmezések bevezetésével megváltoztassa Isten Igéjét. Ez teljességgel kizárt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.