RSS
 

Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz

30 okt

2013. október 12. szombat, 17.10

Hőn szeretett leányom, Trónusom a megújult Földre lesz helyezve, és hamarosan mindenki békében és egyetértésben fog élni, Atyám Akarata szerint.

A világ olyan lesz, mint kezdetben volt, és nem lesz széthúzás. Isten mindazon gyermekei, akik arra vannak választatva, hogy csatlakozzanak az angyalokhoz és a szentekhez, egy tökéletes létet fognak élni. De tudatosítsátok a következőt. Azok, akik nem fogadják el az Új Paradicsom valóságát – miután már minden lehetőséget megkaptak arra, hogy eldöntsék, melyik utat szeretnék választani – nem fognak egy újabb lehetőséget kapni. Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz. Az egyetlen út – melyet azok a lelkek választanak majd, akik nem hajlandóak elfogadni Irgalmamat, amikor az bőkezűen adatik nekik – az az út lesz, mely a pokolba vezet. Sokan annyira makacsak lesznek – mivel szinte kizárólag az intellektuális érvelésre támaszkodnak -, hogy akaratlanul is azt fogják választani, hogy egy örökkévalóságot töltenek a pokol tüzében.

Azok, akik nem hisznek Istenben, vagy nem fogadják el az Igazságot, nem hisznek a sátán létezésében sem. Ő, a megtévesztő, el fogja homályosítani elméjüket a hazugságokkal, hogy a kínzókamrákba csalogathassa őket. Ha már odakerültek, akkor a sátán az ember iránti gyűlöletéből fakadóan megállás nélkül fogja szenvedtetni őket az örökkévalóságig.  Akkor már nem tudok segíteni ezeknek a lelkeknek. Mennyire sírok a keserű bánattól az öntelt, a tudatlan és a megkeményedett szívű lelkekért. Ők olyannyira telve vannak gőggel, hogy soha nem fognak meglátni Engem, mert képtelenek erre.  Ha a gőg bűne sújt valakit, akkor számára lehetetlen, hogy meglásson Engem vagy beteljen Igaz Igémmel.  Ugyanakkor meg, ti, akik ugyan ismertek Engem, viszont a saját szempontotok szerint fogadtok el Engem – ti is eltávolodtok Tőlem.

Miért állítjátok azt, hogy ismertek Engem, aztán meg elferdítitek azt, amit Követésemről mondtam nektek? Hogyan nevezhetitek magatokat Keresztényeknek, ha készek vagytok elfogadni a hamis teológiát és a hazugságokat, melyeket azért ferdítettetek el, hogy megfeleljenek a ti saját életstílusotoknak? Kik vagytok ti, ha nem Engem követtek, és nem fogadjátok el Tanításaim teljes Igazságát? Árulók vagytok. Elárultatok Engem. Ha már egyszer elárultatok Engem, akkor kísértést fogtok érezni arra, hogy újra és újra megtegyétek, míg végül nem lesztek többé Keresztények az Én Szememben.

Szólítanom kell mindazokat, akik hisznek Szavamban, és meg kell kérdeznem tőlük, hogy mikor hunytam Én valaha is szemet a bűn felett? Én megbocsátom a bűnt, de soha nem hagyom azt jóvá. Ha viszont azt hiszitek, hogy Én jóváhagyom a bűnt, akkor ezzel igazoljátok a bűnt. Szenvedni fogtok tévedéseitekért, és ti sem vagytok jobban azoknál, akik elárultak, kigúnyoltak, kinevettek és keresztre feszítettek Engem.

Ne feledjétek, Én az Igazságot tanítottam nektek. Kizárólag az Igazság fog elvezetni benneteket arra, hogy elfogadjátok az üdvösséget, melyet most fogok elhozni a világnak, ezen az emberiség megmentését célzó Szövetségem befejező szakaszában.

Sose felejtsétek el, hogy Én Vagyok az Igazság. Tőlem kizárólag az Igazság jöhet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.