RSS
 

A világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína

12 okt

2013. szeptember 24. kedd, 11.18

Hőn szeretett leányom, a világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Az összes megjövendölt próféciában szerepelnek ezek a hatalmak, melyek körül nagy felfordulások történnek majd a vallási és a politikai struktúrákban egyaránt.

Szíria és Egyiptom, az országaikban lévő zavargások miatt, katalizátorai lesznek egy nagy háborúnak, mely érinteni fogja a négy nagyhatalmat. Ezek a hatalmak összefognak, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, melyet arra fognak használni, hogy felügyeljék a világ vagyonát és népességét.

A vallási háború központi szerepet fog játszani ebben a felügyeletben, és a Keresztény Egyházaimban lévő kijelölt vezetők legyőzetnek és megsemmisülnek a fenevad elleni felkészülés során, aki mind a négy birodalmat uralni fogja. Egyik vezető sem – akik ellenszegülnek Isten Szavának, vagy akik megpróbálják elpusztítani az Ő gyermekeit – fog felhatalmazást kapni Istentől arra, hogy erőszakkal megkaparintsák azokat, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. És habár Én a Keresztényekről beszélek, és arról, hogy hűségesnek kell maradniuk Hozzám, egyúttal a zsidókra is utalok, mert védelmezőjük, Szent Mihály Arkangyal, őrködni fog felettük, és segíteni fog nekik, hogy kibírják az üldöztetést, melyet – mint Isten választott népének – nekik is el kell szenvedniük.

Isten Terve már megalkotódott, és az összes angyal és szent a Mennyben most készül, hogy segítsen nekem azon Küldetésemben, hogy egyesítsek mindenkit, és hogy megvédelmezzem az Engem szeretőket a nagy megtévesztéstől, mely azért jött létre, hogy megtévessze a világot. Még soha nem volt az Isten elleni gonoszság ennyire összehangolt az emberiség által, mint ma. A halandó ember még soha nem volt képes  - az uralom érdekében való hatalom megszerzése révén – ilyen sok szenvedést okozni, mint a történelem ezen pillanatában. Az Isten gyermekei elleni nagy üldöztetés – melyet a sátán idézett elő a gonosz, hataloméhes, nagy hatalommal bíró pozíciókban lévő férfiak és nők készséges támogatásával – a szemetek előtt bontakozik ki. Mégis sokan közületek nem látjátok, mert már meg vagytok tévesztve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért