RSS
 

Archive for október 21st, 2013

Amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a megjövendölt jeleket

21 okt

2013. október 3. csütörtök, 22.35

Hőn szeretett leányom, amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a megjövendölt jeleket.

Isten ellenségei le fogják utánozni Keresztre feszítésem minden egyes részletét, Testem meggyalázásával kezdve. Amikor odavonszoltak hóhéraim elé, meztelenre vetkőztettek, hogy kigúnyoljanak, és megszégyenítsenek. Majd bíborvörösbe öltöztettek – abba a színbe, mely a fenevadhoz kötődik. Aztán azon marakodtak, hogy ki verje be az első szöget a Testembe.  Majd, mint a barbárok, szétmarcangolták Lábaimat, és Karjaimat addig húzták, míg végül kitépték a helyéről, még több fájdalmat okozva ezzel Nekem. Azért, hogy még jobban szenvedjek, olyan szögben verték át a szögeket a Tenyereimen, hogy azok a Csuklóimon át jöttek ki. A két Karomat két elég kellemetlen szögben feszítették meg, és egy olyan szokatlan és fájdalmas szögben függtem, hogy a lehető legtöbb fájdalmat és megaláztatást okozza Nekem.

Sorsot húztak, hogy az utolsó nyolc ember vezethesse a véres kínzást, melyet Testemre mértek. Trágárságokat harsogtak, pofoztak és ököllel vertek, gyomron rúgtak, és vademberek módjára üvöltöttek. Minden módon meggyaláztak Engem, hogy megmutassák mindazoknak, akik tanúi voltak Kereszthalálomnak, hogy az állítólagos gonosz hazugságaimért büntetnek Engem.  Megöltek, hogy elhallgattassanak, és hogy megakadályozzák azt, hogy Isten Szava elérje a lelkeket.

Ugyanez fog történni hamarosan.  Nem lesz elég ellenségeimnek az, hogy megváltoztatják Eucharisztiám Bemutatását – újfent meg fogják gyalázni Testemet. Hasonló módon fognak megszentségteleníteni Engem is. A vörös színt fogják használni; különböző megnyilvánulásokat tesznek majd Keresztem előtt, és új szertartásaikkal sértegetni fognak Engem. Csak azok, akik felismerik a jeleket, fogják felismerni azt, hogy milyen lelkesen mutatják majd be a világnak ezeket a szentségtöréseket, nagy pompa és fényűzés közepette.

Az új szentbeszédek értelmetlenségek lesznek, és az új liturgia nagy részének nem lesz semmi értelme. Azoknak, akik ismerik Tanításaimat, észre kell venniük a zavaros, logikátlan és bonyolult kijelentéseket, melyek kísérni fogják az egykori tanítások és hitvallás új átiratának bevezetését. Ezek nemcsak összezavarnak, és nagy nyugtalanságot keltenek majd a lelketekben, hanem hemzsegni fognak az ellentmondásoktól és a hazugságoktól, melyek sohasem jöhetnének Tőlem, Jézus Krisztustól.

Ti már ismeritek az Igazságot, azóta, hogy Én a Földön jártam. Most viszont hazugságokkal fognak traktálni benneteket, melyeket azért találtak ki, hogy elfordítsanak titeket Istentől. Ügyeljetek arra, hogy legyetek éberek, különben bekebelez és felemészt majd benneteket a hamis tan.  Hamarosan rátok zuhan a sötétség tana, melyet sok éven át aprólékosan terveztek. Soha nem szabad elfogadnotok olyan ígéreteket, melyek ellent mondanak Szavamnak. Amikor látjátok bekövetkezni ezeket a dolgokat, tudni fogjátok, hogy ezeket a gonosz lélek idézte elő azért, hogy tönkretegye a lehetőségeteket az örök üdvösségre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

21 okt

2013. október 2. szerda, 22.15

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben

21 okt

2013. október 2. szerda, 22.15

Hőn szeretett leányom, van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben.

A világban sok ember számára nehéz magáévá tenni a Keresztény Hit gyakorlását, amikor az imádkozásról van szó. Nagyon sok jámbor és jó szándékú ember számára nehéz csendben leülni, békésen elmélkedvén Nagy Tanításaimról, melyeket a világnak adtam azért, hogy megértessem velük, mi az elvárás feléjük. Nem támasztok nagy igényeket. Nem kényszerítem arra a lelkeket, hogy órákat töltsenek Színem előtt, ámbár nagyon boldog Vagyok, amikor az alázatos lelkek így tesznek – de ez ritka.

Ily módon szeretném fejleszteni a bensőséges kapcsolatot Isten minden egyes gyermekével. Nekem csak hallanom kell gyenge hangotokat, ahogy szólítotok Engem, amikor meg szeretnétek osztani személyes gondolataitokat; bánatotokat; örömötöket; aggodalmaitokat; kudarcaitokat és Irántam való vágyakozásotokat, hogy ki tudjam nyilvánítani Magam, és megtapasztaltassam Magam veletek.

A világ történetében eddig még soha nem tapasztalt módon fogja Isten érezhetővé tenni Magát azok lelkében, akik Őt fogják most keresni – Általam, az Ő egyetlen Fia által. Az Atyaisten, a Magasságos Isten hatalma által – Én eljövök még a legalantasabbakhoz, a legméltatlanabbakhoz, a legösszezavarodottabbakhoz, a legmeggyötörtebb lelkűekhez is, hogy odaadjam nektek azt az Ajándékot, hogy megtapasztaljátok Jelenlétemet. Hogyan teszem Én ezt? Honnan fogjátok tudni, hogy Én kommunikálok Veletek? Először is el foglak árasztani benneteket a megtérés könnyeivel. Nagy bánatot kezdetek majd érezni, ahogy átélitek Keresztre feszítésemet. Az Én Szemeimen keresztül kezditek majd látni az életet, még a mindennapi helyzetekben is. Vonzódni fogtok azokhoz, akiket már eltöltött a Szentlélek Ajándéka.

Én nem azokat választom, akiket magatoknál méltóbbnak, szentebbnek, áldottabbnak, fegyelmezettebbnek hisztek. Csak azokat választom, akik teljes alázatosságban jönnek Hozzám, melynek során önként lemondtak szabad akaratukról, hogy az az Én Akaratommá válhasson.

Ha őszintén szerettek Engem, akkor meg fogjátok ismerni az igazi békét. Ha őszintén szerettek Engem, akkor azt mondjátok majd Nekem:

„Jézus, csak a Te Akaratod számít. Szabad akaratom a Tiéd. Tégy vele, amit csak akarsz.”

Amikor egy lélek ezt mondja Nekem, akkor ők igaz Szolgáim, és miattuk tudom megmenteni a többieket, akik túl makacsak ahhoz, hogy elismerjék a Velem való egyesülés értelmét.

Sok mindent tudok tenni, és sok csodát tudok végbevinni, amikor a szabad akaratot, melyet Atyám adott minden személynek, visszaadják Nekem, az Ő Fiának. Ez a legnagyobb erő, mely megsemmisíti a fenevad hatalmát, amikor ő hatalomra kerül. Jöjjetek Hozzám, és adjátok szabad akaratotokat Atyámnak, hogy szabadulást hozhasson az emberiségnek. Kérlek, imádkozzátok ezt a különleges Imahadjárati Imát:

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Minél jobban kezdetek megismerni Engem, annál jobban fogtok érteni két dolgot. Tanításaim sosem változnak. Minden lelket szeretek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy