RSS
 

Archive for október 18th, 2013

Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie

18 okt

2013. szeptember 28. szombat, 15.23

Hőn szeretett leányom, mindig gondolj arra, akik hisznek Bennem, de akiknek sejtelmük sincs arról, hogy közeledik Második Eljövetelem, hogy nekik mindig ébernek kell lenniük a jelekre, melyek meg lettek jövendölve Atyám Könyvében, a Nagy Napot megelőző időszakra vonatkozólag.

Az első jel a nagy hitehagyás.  Ez az, amikor az Igazságba – azaz az Isten Szavába – vetett hit szertefoszlik, és amikor a világ minden táján dicsőítik a bűnt. A jel arra, hogy Második Eljövetelem már nagyon közel van az, amikor a nagy hitehagyás belülről szorongatja földi Egyházamat. Amikor látjátok azokat, akik azt állítják, hogy Én jelöltem ki őket földi Egyházam vezetésére, hogy a szekuláris világgal foglalkoznak azért, hogy elnyerjék annak kegyét, tudni fogjátok, hogy a változások kezdetüket vették. Amikor látjátok, hogy a Nagy Áldozat – Keresztre feszítésem – vita tárgyát képezi, és új értelmet tulajdonítanak Eucharisztiámnak, tudni fogjátok, hogy Egyházamat a pusztába fogják űzni.

Egyházam alatt Én azokra gondolok, akik nem térnek el az Igazságtól, és ahogy eddig is, továbbra is elfogadják az Isten Szavát. Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie. A pogányok végig fognak tiporni Egyházamon, és Egyházam szenvedni fog, de Kegyelmemnek köszönhetően sértetlen marad, és azok a bátor lelkek, akik nem hajlandóak elhagyni Engem, rendkívüli Adományokban fognak részesülni Általam. Amint Egyházam falain belül tapasztalhatóak lesznek a förtelmes gyógyulások – az úgynevezett ’csodák’ –, és az emberiség iránt színlelt alázat és szeretet gesztusai, akkor lesznek láthatóak az Általam való igazi csodás beavatkozások. Imahadjárati Imacsoportjaim által fogom kinyilvánítani a Szentlélek Jelenlétét azoknak, akik csúfolják és gúnyolják őket. Sok csodában lesz részük Imacsoportjaimnak, és azoknak, akik imádkozzák az Imákat, mintegy ajándékot, mely segít szeretett Tanítványaimnak megbirkózni a vallási üldöztetéssel.

Az üldöztetés, amelyről Beszélek, elsődlegesen lelki – szellemi üldöztetés lesz. Igaz tanítványaim – és Én ez alatt minden felekezetű Keresztényt értek, a világon mindenütt – nagy bánatukban látni fogják, amikor tanúi kell hogy, legyenek a nagy megtévesztésnek, mely a Katolikus Egyházra fog ereszkedni. A Katolikus Egyház be fogja fogadni a szekuláris világot, majd kijelenti, hogy halálos bűn nem létezik többé. Nem fognak tudomást venni a bűnről, és annak érdekében, hogy megtévesszék az ártatlanokat, azt fogják mondani nekik, hogy nem nehéz bejutni Királyságomba. A gyónások meg fognak szűnni a jelenlegi formájukban. Az embereknek azt fogják mondani, hogy a maguk módján könyörögjenek üdvösségükért, és így sokan nem fognak törődni azzal, hogy Megbocsátásomért könyörögjenek. Azért nem tesznek majd így, mert többé már nem fogadják el azt, hogy a bűn akarattal idéződik elő, és éppen ezért Isten mindent meg fog bocsátani. Ez az a tévedés, mely meg lett jövendölve, és amely milliókat fog a pokol tűzébe vinni, akiket a hamis próféta és az Antikrisztus fog odavezetni.

Hamarosan minden pogány ünnep és fesztivál be fog épülni a Katolikus Egyházakba, szerte az egész világon. A pogányokat, és azokat, akik gyűlölik Istent, az oltárokhoz fogják hívni, a tabernákulumok elé. Ezt az ünnepi lakomát az Áldozás egy új formájának fogják nyilvánítani – melynek során Isten valamennyi gyermeke egyesül, tisztelvén egymás hitét és emberi jogait. Titeket, szeretett Követőim, arra fognak kérni, hogy mutassatok tiszteletet azok iránt, akik meg akarják semmisíteni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy anti-keresztények vagytok, és hogy nem fogadjátok be a pogányságot. Így fognak mindannyiatokat megtéveszteni. Így fognak Engem, Jézus Krisztust meggyalázni. Ugyanezt fogják tenni az iskolákban, hogy száműzzék a Kereszténységet. Ugyanezt fogják tenni a politikai körökben, ahol minden Velem kapcsolatos dolgot el fognak törölni. Semelyik más vallást nem fogják ilyen gyűlölettel támadni. A Kereszténységet – mivel az maga az Igazság – ki fogják irtani.

Amit nem fogtok fel az az, hogy azáltal, hogy önkéntes résztvevőivé váltok ennek a gonosz megszentségtelenítésnek, lelketek sötétté válik, és idővel lemondotok üdvösségetekről.

Ha elárultok Engem, Én meg fogok bocsátani nektek. Ha megtagadtok Engem, Én meg fogok bocsátani nektek. De ha meggyaláztok Engem, és hűséget esküsztök a fenevadnak, azzal teljesen elszakítjátok magatokat Tőlem, és lehetetlen lesz majd számotokra elfogadni Irgalmamat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy