RSS
 

Archive for október 16th, 2013

Isten, az Atya: Ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg fogom tenni

16 okt

2013. szeptember 26. csütörtök, 17.55

Legdrágább leányom, Igazságos Kezem lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik – mind testileg, mind lelkileg – bántják Gyermekeimet. Féljétek Haragomat, de fogadjátok el Irgalmamat.

Be fogok avatkozni nemzetekben azért, hogy megakadályozzam a háborúk elmérgesedését, és ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg fogom tenni. Mivel az emberi gonoszság terjed, mint a vírus, ketté fogom hasítani ezeket a lelkeket, és le fogok sújtani rájuk.  Mennyire émelyít Engem az abortusz, a háború, és a gyilkosság gonosz bűne, valamint azok megtévesztése, akik segédkeznek a bűn terjedésében. Ők meg fognak fizetni ezért most.

Azok a politikai pozíciókban lévők lesznek elsőként megbüntetve, akik kezükben tartják az abortuszhoz való hozzáférést. Várjatok most, és meg fogjátok látni, hogy mennyire fognak ők szenvedni azokért a rémtettekért, amelyek fölött szemet hunynak Előttem. Azok a csoportok, akik az abortusz által a világnépesség kimúlását tervezik, Kezem által fognak kínhalált halni. Végül Igazságot fogok szolgáltatni nekik, mert többé már nem hagyom, hogy ilyen gonoszsággal sújtsák Gyermekeimet. Öntelt kijelentéseik – miszerint az emberiség érdekében cselekednek – el lesznek hallgattatva, mert elszakították magukat Tőlem, és nem lesz túl sok idejük arra, hogy megmentsék a lelküket.

Azoknak, akik azt a feladatot kapták, hogy az Evangélium Igazságát tanítsák Gyermekeimnek, meg kell szívlelniük a következő Ígéretet. Fel foglak emelni benneteket, amikor az Igazságot szóljátok, de a mélységbe foglak vetni benneteket, ha és amikor megszentségtelenítitek a Szent Eucharisztiát. És habár a hazugok meg fognak győzni benneteket az Igazság megváltoztatásának szükségességéről, és üldözni fognak titeket, mindez semmiség lesz ahhoz a sötétséghez képest, melyet az egész Földre fogok bocsátani. Akkor lesz ott sírás és fogcsikorgatás, de senki sem fog hallani benneteket. Nem fogtok se látni, se hallani többé semmit, de érezni fogjátok azoknak a lelkeknek a fájdalmát, akiket tönkretettetek a hitehagyás (aposztázia) következtében, melyet segítettetek életben tartani addig, amíg az elborította azoknak a felszentelt szolgáknak a lelkét, akiket ti utasítotok.

Féljétek Haragomat, mert hirtelen fog lesújtani rátok, és akkor már túl késő lesz számotokra. Soha nem fogjátok meglátni Arcomat. Ezt az utolsó figyelmeztetést adom azoknak a vezetőknek, akik földi Egyházamat vezetik.

Ha nem védelmezitek meg Isten Igéjét, vagy ha nem őrzitek meg a Szent Eucharisztiát, akkor halál és kétségbeesés lesz a vége. Nem fogok időt hagyni nektek, hogy elpusztítsátok azokat a lelkeket, akiket ellenségeim irányoztak elő.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során

16 okt

2013. szeptember 25. szerda, 12.15

Gyermekem, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése ténylegesen kezdetét vette, és a jelek elkezdtek látszani. Ahogy Fiamat Keresztre szegezték, és csak egy Tanítványa volt Mellette a végsőkig, ugyanígy csak néhány földi Tanítványa meri majd mutatni, hogy védelmezi az Ő Misztikus Testét a Földön, amint azt kifosztják, gyötrik, majd megsemmisítik.

Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak csak nagyon kevesen nézték az Ő megostorozását, illetve kísérték Őt a Kálvária hegyére menvén. Mindössze négy hűséges tanítványom maradt – unokahúgom Mária, Márta, Mária Magdolna, és János -, hogy támogassanak és segítsenek nekem gyötrelmemben, amint tanúja kellett, hogy legyek Fiam borzalmas kínzatásának. Sokan követik Fiam utasításait – ezeken a világnak szóló szent Üzeneteken keresztül -, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során.

Nagy az én bánatom jelenleg, mert mindaz, amit én előre megmondtam a La Salette-i illetve a Fatimai jelenések alkalmával, most bontakoznak ki a szemetek előtt, de sokan vakok vagytok. Ti, akik órákat töltöttetek előttem legszentebb kegyhelyeimen, jöjjetek, és kérjetek engem, a ti Édesanyátokat, hogy nyissam fel szemeteket az Igazságra. Kérjetek engem, hogy ajánljam szíveteket és lelketeket Fiamnak, különben ti is meg fogjátok tagadni Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy