RSS
 

Archive for október 9th, 2013

Üdvösség Anyja a papokhoz: Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy táplálni tudjátok az Ő nyáját

09 okt

2013. szeptember 23. hétfő, 13.30

Gyermekem, sok Égi jel lesz látható Fiam Templomainak tetején, amikor megtörténnek a végső változtatások a Szentmise Liturgiájában. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és a fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának úgy, hogy azt lehetetlen lesz nem észrevenniük.

Fiam megígérte, hogy ki fogja nyilvánítani Haragját, amikor földi Egyházában ismételten keresztre feszítik Őt azáltal, hogy meggyalázzák Testét és Vérét a Szentmise Áldozati részében. Mennydörgés és villámlás, aztán pedig hatalmas viharok fogják ledönteni a lábukról az embereket. Még több árvíz lesz látható, ahogy az emberi bűnök el lesznek söpörve, amint kezdik felismerni az Istentől eredő büntetéseket, melyek az emberiségre zúdulnak.

Ők rabjai a bűnnek – még azok is, akik szeretik Fiamat, és akik hűségesek maradnak a Szentmiséhez -, és így nem fogják felismerni az eltérést, amikor bemutatják az utálatosságot. Ne feledjétek, hogy a Szentmise a Fiam haláláról való megemlékezés, melyben Fiam Valóságos Jelenléte kerül kinyilvánításra. Hamarosan nem fogják elismerni az Igazságot, és az új mise pogány szertartássá fog válni. Ez a nap még előttünk áll, és ez hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni – olyan gyorsan fog a hamis próféta lépni. Itt a felkészülés ideje. Mindazoknak a felszentelt szolgáknak, akik továbbra is hűségesek a Legszentebb Eucharisztiához, és akik ki fognak tartani Isten Szent Igéje mellett, már most el kell kezdeniük a felkészülést.

Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy az Élet Eledelével, azaz az Ő Szent Eucharisztiájával tudjátok táplálni az Ő nyáját. Ez az a fogadalom, amit Jézus Krisztusnak tettetek, amikor azt mondtátok, hogy szolgálni fogjátok Őt, és hogy a Szentmisében az Ő Testét és Vérét fogjátok kiszolgáltatni mindazoknak, akik az üdvösséget keresik. Tiszteletben kell tartani ezt a fogadalmat, egészen az utolsó napig.

Ne féljetek az előttetek álló időktől, amikor Isten ellenségei megpróbálják arra használni az Ő Nevét, hogy jóváhagyják a bűnt, és elfogadottá tegyék azt mindenki számára; amikor mindenkit megfosztanak az Ő Testétől és Vérétől. Mindez nem fog számítani, ha továbbra is Fiamat szolgáljátok, amilyen módon csak tudjátok.

Menjetek békével, abban a reményben, hogy ti, akik szeretitek Fiamat, a Szentlélek Ajándékával lesztek megáldva, hogy meg tudjátok majd különböztetni az Igazságot.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 13.45

Hőn szeretett leányom, Erőm most szét fog áradni a hívők szívében, ahogy a Szentlélek Ereje által egyfajta békességet fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, melyet lassan kezdenek megtapasztalni Egyházamban.

Szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek, szeretett Tanítványaim, ezen megpróbáltatások során. Az Imahadjárati Imákon keresztül kapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlen lenne számotokra, hogy túléljétek a vallási üldöztetést, melynek elébe néztek. Azért kapjátok ezeket az Ajándékokat, hogy meg tudjátok menteni a többieket, akik elutasítják Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul belesétálnak az oroszlán barlangjába, ahol elszabadul a pokol. A sötétség barlangjában aztán pogány szertartásokba fognak sodródni. Lelkük megnyílik a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül vakká válnak az Igazságra – az Isten Szent Igéjére, mely kezdettől fogva meg van határozva.

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat. Pedig megkapták az Igazságot Kereszthalálom által. Amikor a Földön jártam, sok Tanítványom árult el Engem a Keresztre feszítésemet megelőző napokban. Utánozván a farizeusokat, ezeket a szavakat kiáltozták:”Távozz tőlem, eretnekségeket beszélsz. Kigúnyolod a farizeusokat, akik Isten Nevében beszélnek. Egy hazug vagy, és gonoszságot beszélsz. Te a sátán fia vagy.”

Most, hogy készítelek fel benneteket Második Eljövetelemre, pontosan ugyanezeket a vádakat fogjátok fröcsögni újfent. Most azért jövök ezeken a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül, hogy elhozzam nektek az Igazságot, annak ellenére, hogy már mindent tudtok Rólam. Én ezt azért teszem, mert az Igazságot el fogják törölni Egyházamban. Hamarosan a Nevemben tett hazugságokat fogtok elfogadni, és az Igazság már sehol sem lesz fellelhető.

Ne feledjétek ezeket a Szavakat. Csak azért jövök, hogy beteljesítsem az Atyámnak tett Ígéretemet. Azért jövök, hogy örök üdvösséget hozzak nektek, mely meg lett ígérve nektek. A sátán nem akarja, hogy ez megtörténjen, de nem tud megállítani Engem. Viszont amit tenni fog az az, hogy Isten gyermekei közül sokakat meg fog akadályozni abban, hogy elfogadják végső Irgalmamat. Ellenségeim segítsége révén teszi majd ezt, akiket már elcsábított földi Egyházamban.

Ébredjetek ti, akik alszotok. Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj. Csak azok fognak megmenekülni, akik felkészültek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 12.22

Hőn szeretett leányom, sok minden fog történni a világban, amint nő a hamis próféta hatalma, és bárki, aki szembe merészel szállni vele, mellőzve lesz, még ha magas rangúak is Egyházamban.

A politikai nézeteltérések négy részre fogják osztani a Földet. Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd. Ahogy nő ezeknek a birodalmaknak a hatalma, ők fogják uralni a világ számos részét, de nem az egész világot, mivel ezt nem engedné Atyám.

Mindezek a nemzetek harcolni fognak egymással, habár azt fogják állítani, hogy együttműködnek. Ahogy egyre nő a bizalmatlanság, mindegyikük próbál majd túltenni a másikon, és így tovább folynak majd a harcok. Ők meg fogják semmisíteni saját szegény országuk nagy részét. Az embereknek, akiket ők kormányozni fognak, csak nagyon kevés hatalmuk marad, melynek során a demokrácia csak egy hajszálon fog függni. Ezek az ártatlan és szenvedő emberek azok, akik részesülni fognak Isten Védelmében, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.

Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt az ingyen Ajándékát. Az Élő Isten Pecsétje meg fog óvni benneteket a testi és lelki haláltól a háborúk során. Kérlek, juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez, minden országban.

Egyiptom és Szíria hatalmi harcba fog keveredni, mely hatással lesz Izraelre. Sok ellensége van a zsidóknak. Az összes olyan háború, mely ezt a két országot veszi célba és keveri bele, egy végső csatába fog torkollni, mely Izraelt is érinti majd, akik a Második Világháború óta látott legkegyetlenebb népirtást fogják elszenvedni.

Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak végbe kell menniük, még mielőtt a próféciák beteljesednek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy