RSS
 

Archive for október 1st, 2013

Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget

01 okt

2013. szeptember 17. kedd, 22.45

Hőn szeretett leányom, amikor nehéznek találod ezt a Munkát, és habozol rossz hírt közölni a világgal, akkor meg kell értened, hogy te vagy az egyetlen hírnök. Te vagy a Magasságos Szent Isten eszköze, és a te feladatod az, hogy válaszolj Hívásomra. Engedelmességed létfontosságú, és nem szabad félned azoktól a következményektől, melyek téged, mint az Úr prófétáját érhetnek.

Minden megjövendölt esemény már a kezdet kezdetén meg lett határozva, és Isten azon Tervének részét képezik, miszerint beteljesíti a Szövetséget, mellyel végre egybegyűjti az Ő gyermekeit, hogy békében élhessenek az Ő Isteni Akarata szerint. Az Atyám hierarchiája és a gonosz között végső csata azt jelenti, hogy sok ember, akik tárva hagyják magukat, meg fognak fertőződni a bűn által, és azon testvéreik ellen fordulnak majd, akik továbbra is hűségesek lesznek Istenhez.

A csata vívása során, Isten ellenségei sok gonosz rémtettet fognak végrehajtani az Ő szeretett gyermekei ellen. De ahogy már említettem nektek, ők csak eddig mehetnek el, mert nincs hatalmuk arra, hogy elpusztítsák az emberiséget, habár úgy vélik, hogy van.

Mindannyian nyugodjatok meg, mert Atyám be fog avatkozni azok gonosz intézkedéseibe, akik minden nemzetet irányítani akarnak, és Ő halálra fogja sújtani őket – azokat, akik bántani merészelik az Ő gyermekeit. Sok szegény lélek fog szenvedni az ilyen üldöztetések során, de Atyám örökké irgalmas. Az Ő Hatalma érinthetetlen. Az Ő Keze Mindenható. Ő bármikor elsöpörhetné az ellenségeit. De a megjövendölt próféciák, melyeknek Második Eljövetelem előtt be kell következniük, maguk a valóság. Oly módon fognak ezek kibontakozni, amely lehet, hogy nem lesz nyilvánvaló mindannyiatok számára, de tudnotok kell a következőt. Az ima a ti fegyveretek. Az ima fogja biztosítani számotokra a fegyvert, mellyel legyőzhetitek a gonoszt. Az ima enyhíteni fogja a háború hatását, a szenvedést, és mindenfajta üldöztetést, mellyel Isten ellenségei sújtják az emberiséget. Az ima meg fog menteni benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok. Imáitok el fogják pusztítani a gonoszt, és amikor eljön a Nagy Nap, örömkönnyeket fogtok sírni, amikor tanúi lesztek az Új Nemzedéknek, azon több milliárd embernek, akik annak köszönhetően menekültek meg, hogy ti válaszoltatok Hívásomra.

Míg Üzeneteim a bánat, a félelem és a csalódottság keverékét eredményezik – ugyanakkor mivel sok megtérést eredményeznek, ezért reményt is hoznak. Atyám Terve sokatok számára ismeretlen. Amit meg kell értenetek az a következő. Terve el fogja pusztítani az összes ellenségét. Azáltal, hogy megengedi mindezeket a megpróbáltatásokat, meg fogja szabadítani az emberiséget végre a bűn rabságából. Legyetek türelemmel. Nyugodjatok meg. Mert hamarosan öröm, szeretet és béke lesz végül osztályrészetek mindörökre.

Én kizárólag azért jövök, mert mi egyek vagyunk – egy szent család Isten Királyságában. Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni

01 okt

2013. szeptember 16. hétfő, 16.20

Drága leányom, az emberi nem nagymértékben érzéketlen Létezésem iránt. Sokan alig tudnak valamit Rólam, az ő Atyjukról és Teremtőjükről. Felszentelt szolgáim – köztük mindazok, akik hisznek Bennem, minden létezőnek Teremtőjében – nem készítették fel az emberiséget a büntetésre, mely rájuk fog várni, ha nem ismerik el hibáikat.

A vágy, hogy úgy gondolják “minden rendben lesz”, azt eredményezte, hogy sok Gyermekem nem hisz a pokol létezésében. Ez az a hely, ahova azok az emberek jutnak, akik visszautasítják Irgalmamat, a lelkek megmentésére tett Beavatkozásomat. A halálos bűn – hacsak el nem törlődött a kiengesztelődés (gyónás) révén – a pokol mélyére fogja vinni a lelkeket. Azok, akik esetleg nem követtek el halálos bűnt, de nem hisznek Bennem, hanem ehelyett egy olyan létezésben hisznek, melyet a hamis bálványok teremtettek és gyártottak elméjükben, nekik jócskán van félnivalójuk.

Ha elutasítotok Engem, a ti Teremtőtöket, akkor Ellenem fogtok fordulni. El fogtok szakadni. Sokan közületek, amikor Istenségem igazsága feltárul előttetek, ádázul ellenálltok majd Nekem, és Én akármit is teszek, semmi sem fog megmenteni benneteket a pokol tüzétől. Bevethetek minden Isteni Hatalmat, de nem kényszeríthetlek benneteket, hogy fogadjátok el Irgalmamat. Csak a választott lelkek imái fognak segíteni rajtatok. Ez azt jelenti, hogy ti sohasem fogjátok látni Arcomat. Bárki, aki azt mondja nektek, hogy nem számít, ha nem fogadjátok el Létezésemet, az hazudik. Csak azok juthatnak Királyságomba, egyetlen Fiam Irgalmának köszönhetően, akik elfogadnak Engem. Ha kedves és szeretetteljes lelkek vagytok, de továbbra is elutasítotok Engem – még akkor is, amikor az Igazság kiderül számotokra –, akkor ti is száműzve lesztek Tőlem. Nem lesz tiétek az örök élet.

A megtisztulás Ajándékát adom most mindannyiatoknak, de különösen az ateistáknak és a pogányoknak. Ez a megtisztulás fájdalmas lesz, de sok esetben fel fogja nyitni szemüket az Igazságra. Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni. De ti, akik birtokában vagytok az Evangéliumnak, és tudatában vagytok a Háromságos Isten létezésének, és most mégis elutasítotok Engem, számotokra csekély a remény, amíg meg nem tértek, és nem teszitek jóvá bűneiteket. Ezután könyörögjetek lelketek üdvösségéért.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy