RSS
 

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni

20 szept

2013. szeptember 5. csütörtök, 09.35

Gyermekem, amikor Fiam Szent Fejére helyezték a Töviskoronát, ezt nemcsak azért tették, hogy rettenetes fizikai gyötrelmet okozzanak, hanem ezzel üzentek is. Ez egy szimbolikus megnyilvánulás volt a részükről. Azt mondták, miközben gúnyolták Őt, hogy ez az Ember – Aki azt állítja, hogy Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Magát – tűrhetetlen. Meggyalázták az Egyház Fejét, amikor megkoronázták Őt, és újfent meg fogják gyalázni Őt ezekben az időkben.

Nem lesz elég nekik, Krisztus ellenségeinek, hogy átveszik Fiam Egyházának irányítását belülről – még számos módon meg fogják szentségteleníteni Őt. Meg fogják változtatni a Szentáldozási ostyákat, és a Szent Eucharisztia jelentését is. Azt fogják mondani, hogy Az, a Szent Eucharisztia, az emberiséget jelképezi, és hogy ez egy új lelki közösségnek a jelképe – mely minden embert egybegyűjt Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti mindannyian lelki közösséget alkottok egymással, és ez ünneplésre ad okot.

Az Oltáriszentség Krisztus Teste, és Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Ennek ellenére, ők el fogják ferdíteni a jelentését – és végül az csak egy darab kenyér lesz a számotokra, mert amikor megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Fiam ellenségei annyira ravaszak lesznek, hogy a szent szertartások úgy fognak tűnni, mintha csak egy kicsit változtak volna meg. A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert az Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, minduntalan kérnetek kell közbenjárásomat, hogy eme jövőbeni események okozta fájdalmat enyhíteni lehessen, és az idő rövid.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért