RSS
 

Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy ő hithű Keresztény

03 szept

2013. augusztus 23. péntek, 14.09

Gyermekem, mennyire fognak szenvedni a Keresztények, ahogy a bűn okozta fertőzés számos formában elárasztja a világot mindenütt.

Van egy szervezett kísérlet a Kereszténység kiirtására, és ez számos formát ölt. Fel fogjátok ismerni ezt, amikor a Keresztényektől megtagadják azt a jogot, hogy nyilvánosan megvallhassák Isten iránti hűségüket, viszont minden más – nem Istentől származó – vallásnak meg fogják ezt engedni. Ezen más vallások nagy támogatást fognak kapni, amikor az igazságosságra fognak hivatkozni, az őket megillető polgári jogok nevében. Ez azt fogja eredményezni, hogy továbbra is terjedni fognak azok a bűnök, melyek undort keltőek Atyám számára.

Az embereket arra fogják kényszeríteni, hogy fogadják el a bűnt országaikban, és bűnnek fog számítani a Keresztények esetében, ha tiltakoznak ezen törvények ellen. A Keresztényeket könyörteleneknek, szélsőségesen jobboldaliaknak fogják tekinteni, valamint olyanoknak, akiket hidegen hagynak mások emberi jogai. Minden olyan tulajdonságot, mely Atyám meghatározása szerint kívánatos a lelkekben, fegyverként fognak használni abbéli törekvéseikben, hogy igazolják az ilyen gonoszságokat nemzeteikben.

Amikor egy közösség testi betegséget kap el, akkor az a betegség sokakat elpusztít. De a nagy szomorúság és a sok haláleset időszaka után, a megmaradt közösség ellenállóvá válik a betegséggel szemben. A bűn testi betegséget fog okozni sok nemzetben, amint az emberiség Megváltója kihirdeti, az Úr angyalai pedig lezúdítják a Pecsétek ítéleteit. Sokan meg fognak halni az emberiség gonoszságának engeszteléséért. Ez a megtisztulás egészen addig fog folytatódni, amíg csak azok nem maradnak, akik ellenállóak lesznek a halállal szemben, Isten iránti szeretetüknek köszönhetően.

A Keresztények számos módon szenvedni fognak, de nagyon. Hitüket el fogják venni tőlük, és helyében egy utálatosság lesz látható. Gyötrelmük, mely már kezdetét vette, ugyanolyan, mint amit Fiam él át jelenleg. Aztán egy megdöbbentő látványnak kell, hogy tanúi legyenek, amikor is az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy hithű Keresztény. Sok bibliai idézetet fog alkalmazni a világhoz intézett beszédeiben. A megfáradt Keresztények, akik egészen idáig szenvedtek, hirtelen meg fognak könnyebbülni. Végül azt fogják gondolni, hogy itt van egy ember, akit a Mennyből küldtek, válaszul az imáikra. Sok édes és vigasztaló szó tódul majd szájából, és úgy fog tűnni, mintha istenáldása lenne, melynek során úgy tekintenek majd rá, mint aki helyrehozza a Keresztényekkel szembeni sérelmeket. Gondosan fel fogja építeni, hogy milyennek érzékeljék őt a Keresztények, különösen a Római Katolikusok, mert ők lesznek az ő elsődleges célpontjai.

Mindenki csodálni fogja az Antikrisztust, és az állítólagos keresztényi cselekedetei, gesztusai, valamint a Szentírást illető látszólagos szeretete azonnal elfogadottá teszik őt sokak körében. Össze fogja vonni az összes nemzetet, és nekilát majd annak, hogy más vallások, különösen pogány szervezetek részére szertartásokat tartson, hogy így együtt tudjanak munkálkodni a világbéke megvalósításán. Sikeresen egyesíteni fogja azokat az országokat, melyek addig ellenségek voltak. Csend hallatszik majd a háború szétzilálta országokban, és mindenütt az ő képe tűnik fel. Végső, nagy eredménye az lesz, amikor a Katolikus Egyház, és minden további Keresztény felekezet fennhatósága alá gyűjti mindazokat a nemzeteket, akiket ő egyesít. Ennek az egyesítésnek a révén fog megalakulni az új egy-világvallás. Attól a naptól fogva, elszabadul a pokol a Földön, és a démonok befolyása az özönvíz óta a lehető legnagyobb méreteket fogja ölteni. Látni lehet majd az embereket, ahogy Istent imádják az új egy-világrend egyházban, és minden tekintetben hithűnek fognak tűnni. Majd a templomokon kívül nyíltan átadják magukat a bűnnek, mert egy bűn sem fog szégyenérzetet kelteni bennük. Az ál-háromság, azaz a sátán által kreált háromság hipnotikus irányítása alatt, vágyódni fognak mindenfajta bűn után, melyekkel fenntartják újonnan felfedezett étvágyukat.

Ez a gonoszság ki fog terjedni a testi bűnökre is, melynek során elfogadott lesz a meztelenség, ahogy az ember nyilvános helyeken szemérmetlen testi bűnökbe keveredik. Mindennaposak lesznek a gyilkosságok, és sokan fognak elkövetni gyilkosságokat, köztük gyerekek is.

Sátánimádás és fekete misék zajlanak majd sok Katolikus Templomban. Látni lehet majd, ahogy az abortusz egyfajta megoldás lesz mindenféle problémára, és egészen a szülés napjáig engedélyezett lesz.

Hamarosan bűncselekménynek fog számítani bárminemű hűséget mutatni Jézus Krisztus iránt. Ha egy eredeti Kereszttel fognak látni benneteket, azon fogjátok kapni magatokat, hogy bűnt követtetek el, mert megszegitek a törvényt. Az országaitokban lévő törvény kettős törvény lesz – melyben a politika és a vallás összefonódik majd az új világrendben.

Ez az üldöztetés azt fogja jelenteni, hogy sokan – anélkül, hogy tudnának róla – a fenevadat fogják imádni, és meg fognak fertőződni. Annyira meg fognak fertőződni, hogy fel fogják adni a hatóságoknak fivérüket, nővérüket, anyjukat, apjukat, ha netalán továbbra is hűségesek maradnának a Kereszténységhez. Az egyetlen reményetek, gyermekek, az ima, hogy ki tudjatok tartani ezen időszak alatt.

Arra buzdítalak benneteket, hogy őrizzetek meg minden szent tárgyat, rózsafüzéreket, szentelt gyertyákat, szenteltvizet, a Biblia egy példányát, valamint a köznapi szent Misekönyvet, az Imahadjárati Imakönyvvel együtt. Tartsátok otthonaitokban az Élő Isten Pecsétjét, és ha lehetséges, hordjátok magatoknál is. Üdvösség-Érmém meg fogja téríteni azokat, akik magukon viselik azt, és Fiam Irgalmasságot fog tanúsítani irántuk. Arra kérlek most téged, gyermekem, hogy már most gyártasd le az Üdvösség-Érmét, valamint készíttesd el az Élő Isten Pecsétje Skapulárét.

Ez az Üzenet egy figyelmeztetés a Mennyből az eljövendőket illetően. Hallgassatok rám, az üdvösség Anyjára, hiszen nekem kell elvezetnelek benneteket az Igazságra, hogy valóban mindvégig hűségesek maradjatok Fiamhoz.

Menjetek békével, gyermekek, és legyetek nyugodtak, mivel ez a megpróbáltatás – Isten Kegyelmének köszönhetően – rövid lesz. Bízzatok bennem, a ti Édesanyátokban, mivel folyamatosan veletek leszek megpróbáltatásaitok során. Sohasem lesztek egyedül.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.