RSS
 

Szakaszosan hozok Ajándékokat, a lélek tisztaságának függvényében

19 szept

2013. szeptember 4. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, az Élő Isten, Aki jelen van az alázatos lelkekben, hangsúlyozottabbá fog válni, amikor Új Ajándékaim ki fognak áradni mindazokra, akik jelenleg a világban élnek.

Szakaszosan hozok Ajándékokat, a lélek tisztaságának függvényében. Követőim – a világ minden egyházában – azt fogják érezni, hogy fellángol az Irántam való szeretetük, lévén, hogy jobb megértést adok számukra Ígéretemet illetően, miszerint Eljövök újra. Ajándékom azt fogja jelenteni, hogy képesek lesznek a sötétség pókhálóján keresztül meglátni, hogyan kezd az Igazság értelmet nyerni. Tudni fogják majd, hogy Én szólok hozzájuk, mivel érezni fogják Jelenlétemet a szívükben. A Szentlélek Ereje által meg lesznek áldva azzal a tudással, mely képessé teszi őket arra, hogy megfelelően felkészüljenek Második Eljövetelemre.

Követőimet a Szentlélek fogja vezetni, és ők nem fognak elárulni Engem, sőt semmiféle – az Én Nevemben bemutatott – szentségtörést sem fognak elfogadni. Ezért Szavam most gyorsabban fog terjedni, és hamarosan a Szentlélek vágyat ébreszt majd a lelkükben ama Nagy Nap iránt, amikor is - Jövetelemet jelezvén – felharsan az utolsó trombita.

Ne féljetek, szeretett Követőim, mert habár szenvedtek, Én veletek Vagyok. Hamarosan megsokasodtok, és ez magabiztosságot ad majd nektek ahhoz, hogy hűek maradjatok Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért