RSS
 

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten

28 szept

2013. szeptember 10. kedd 23.45

Hőn szeretett leányom, talán nem tudod, hogy ha minél többen követitek Üzeneteimet, akkor gyötörni fognak benneteket azok, akik el szeretnék hallgattatni a Hangomat?

Ahogy ez a Küldetés folytatódik szeretett Atyám Parancsa szerint, minden erőfeszítést meg fognak tenni azok, akik ellenzik ezeket a Szent Üzeneteket – különösen földi Egyházam-béliek -, hogy arra kényszerítsenek benneteket, hogy hagyjatok fel ezek követésével. Ezek az ellenvetések fokozódni fognak, és be fognak vetni mindenféle torz logikát, az Igazság arrogáns tagadását, és hamisított teológiát, hogy elnyomják Isten Hangját.

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten, mivel csak azok fognak ily módon szenvedni, akik követnek Engem, és életüket Tanításaim szerint élik. Ha a világ felmagasztal benneteket, ha kegyeltjei és választottjai vagytok, mint élő szentek, akikben nem találni hibát, vagy hibáitok nyilvánosan nem ismertek, akkor ti nem Isten választottjai vagytok, mert dacoltok azzal, ami Isten szolgáitól elvárt. Ha nem valljátok meg az Igazságot, ugyanakkor elferdítitek Igazságomat azzal a céllal, hogy kitűnjetek a világ szemében, akkor félre lesztek vetve, míg Én igaz szolgáimat fogom keresni.

Igaz Szolgáim szeretnek Engem, és őket a Szentlélek mozgatja. A szemükben tükröződő szomorúságot – mely azért van, mert Velem együtt szenvednek – jól láthatják azok, akik maguk is megkapták a Szentlélek Ajándékát. Ezek a tiszta lelkek soha nem ítélnek el másokat, vagy nem próbálják akadályozni Isten Szavát, mert ők nem képesek ilyet tenni.

Kitartóan kell mindannyiatoknak imádkoznotok ebben az időben, mert ezek a felszentelt Szolgáim támadás alatt vannak Miattam. Én mellettük állok, de sokan el fognak bukni, és össze fognak roppanni azon nyomás alatt, hogy hallgatniuk kell, amikor arra fogják kényszeríteni őket, hogy az eljövendő hazugságok tanát ismertessék nyájukkal.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért