RSS
 

Minden gonosz háborús illetve terrorcselekményért, Isten száműzi, és halálra sújtja majd őket

09 szept

2013. augusztus 27. kedd, 23.45

Hőn szeretett leányom, hamarosan borzalmas háborúkat fog átélni a világ, terjedni fog a gyűlölet, megfertőzve sok nemzetet. Nyugtalanság és megosztottság lesz jelen a legtöbb országban, és az emberek tudni fogják majd, hogy az idők hihetetlenül megváltoztak.

Mélységesen felkavaró nyugtalanság lesz érezhető, és az emberek nehezen fogják tudni megállapítani, hogy kiben bízzanak. Így fertőzi meg a sátán Isten gyermekeit, egyiket a másik ellen uszítván. Csak azok fognak nyugalomra lelni, akik az Igaz Istenben hisznek, mert ők tudni fogják, hogy hitük és Irántam való szeretetük megtartja őket erőben.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy a megtévesztés, mely már leereszkedett, és számos háborúnak az okozója, a maga valójában lelepleződjön majd le – mely nem más, mint egy kísérlet a mély megosztottság és gyűlöletet keltésére, a hatalom érdekében. Atyám meg fogja büntetni a zsarnokokat, mivel ők pusztítást és gyötrelmet okoznak az ártatlanoknak. Ők sokakat megölhetnek és megnyomoríthatnak, de Atyám le fog sújtani rájuk gonoszságukért.

Azok, akik azt hiszik, hogy háborút szíthatnak és megtéveszthetik a világot, nekik nem lesz sok idejük büszkélkedni gonosz ténykedéseikkel. Sorsuk megpecsételődött. Isten Keze általi Beavatkozásom látható lesz a világ minden részén. Minden gonosz háborús illetve terrorcselekményért, Isten száműzi, és halálra sújtja majd őket.

Az a háború, mely az ember kezének műve, a test életét öli meg. Atyám büntetése viszont a lélek életét akadályozza meg abban, hogy elnyerje az üdvösség Ajándékát.  

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért