RSS
 

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki, akik szegény halászok voltak

16 szept

2013. szeptember 1. vasárnap, 11.08

Hőn szeretett leányom, amikor a Földön jártam, és betértem Isten Templomaiba, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, eleinte türelemmel viseltettek Irántam. Sok pap esett ámulatba a Tudásomtól, és Tőlem, egy ácsmester egyszerű Fiától. Nagy figyelemmel hallgattak, ahogy részletesen beszéltem arról, hogy mi az elvárás irányukba, az Atyám Könyvében lefektetettek szerint.

Tizenkét éves korom óta tudtam, hogy mi az Én Küldetésem, amelynek lassan kezdtem neki, nem kinyilatkoztatva túl sok mindent, amíg még nem érkezett el az idő. Tudtam, hogy fel kell készítenem a világot a Messiás Jövetelére. Már azt is nagyon hamar tudtam, hogy Atyám földi Egyháza meg fog tagadni Engem, és csaló szélhámosnak fog nevezni.

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki, akik szegény halászok voltak. Miért cselekedtem így? Tudtam, hogy az a tudás, amit át fogok nekik adni, a maga valójában lesz elfogadva. Mivel nem volt semmilyen előzetes Szentírás ismeretük, ezért nem hasonlítgatták össze Tanításaimat a Szentírással, és nem próbáltak hibát találni bennük azáltal, hogy alaposan megvizsgálták azokat. Ez azt eredményezte volna, hogy sokuknak nem lett volna bátorsága hirdetni az Igazságot. Kigúnyolták őket az egyházi előkelőségek, akik azt állították, hogy tudatlan emberek nem méltóak arra, hogy Isten választottjai legyenek az Ő Szent Igéjének hirdetésére. Isten, minden bizonnyal – lévén, hogy ők rendelkeznek tanulmányokkal a lelki témákat illetően, illetve pozícióval Isten Egyházában -, kizárólag Egyházát választaná az Örömhír hirdetésére. Ők nem értették meg, hogy ily módon Isten kizárólag az alázatosakat és a tudatlanokat választja ki, mert ők nem vitatkoznak. Ők nem ellenkeznek, és nem tartanak attól, hogy elutasítják őket, mivel nem ők tudják jobban. Jegyezzétek meg, Isten nem azokat választja ki, akik felmagasztalják magukat mások előtt. Ez teljességgel kizárt.

Ezért gyűlölnek téged, leányom, földi Egyházam körében. Ezért szedik ízekre, és teszik nevetség tárgyává Üzeneteimet. Ezért gúnyolnak téged, mivel nem tartanak méltónak Szent Szavam terjesztésére. Mennyire elszomorítanak Engem. A gyűlölet, amit tapasztalni fogsz, főként a Katolikus Egyház hatására lesz. Ők sosem fogják elfogadni azt, hogy egy olyan próféta küldethessen el, aki semmit sem tud a Legszentebb Bibliáról, vagy Tanításaimról. Azt fogják mondani, hogy eretnekséget terjesztesz. Azért mondják ezt, mert annyira eltávolodtak Tanításaimtól, hogy elkezdtek hinni a saját hazugságaikban. Tudnotok kell, hogy végidő Prófétám el lett küldve, és nem kiválasztva lett, mert ez lehetetlen lenne, hiszen ez a Végső Küldetés Atyám által jött létre, Aki kizárólag küldi az Övéit.

Figyelmeztetlek benneteket, akik azáltal gúnyoltok Engem, hogy lebecsülitek ezeket az Üzeneteket – Szent Szavamat, most azonnal Hozzám kell jönnötök, Szentségimádásban, minden egyes nap, egészen addig, amíg meg nem halljátok Hangomat. Csak így tudlak Magammal ragadni benneteket, és megmutatni nektek, hogy mire van szükségem a részetekről – ebben a kritikus időben – az Isten iránti szolgálatotokat illetően.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.