RSS
 

A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

28 szept

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Hőn szeretett leányom, a világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll. Hadseregem megalakult. Ők most gyarapodni, és terjeszkedni fognak szerte az egész világon, magukkal hozva sok-sok lelket, akikre Áhítozom. Ez a Hadsereg nagy Kegyelmeket kapott Általam, és ők a Szentlélek Ereje által égve tartják majd a Kereszténység Lángját, és hordozni fogják az Igazság Fáklyáját egészen az Utolsó Napig. Ők el fogják vinni Isten Világosságát a legsötétebb szegletbe is, és milliók szemét fogják felnyitni Isten Igaz Szavára, mivelhogy a hitehagyás felemészti földi Egyházamat. Én nekik adom ezt az Imahadjárati Imát, segítvén őket, hogy hűséget fogadhassanak Nekem.

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Maradék Hadseregem, menjetek abban a tudatban, hogy meg fogtok kapni minden segítséget és Kegyelmet ahhoz, hogy sikerre vigyétek ezt az utolsó Szent földi Küldetést, hogy összegyűjthessem Isten valamennyi Gyermekét a Föld színéről, és elvihessem őket az Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért