RSS
 

Archive for szeptember 20th, 2013

Egyetlen felszentelt Szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben

20 szept

2013. szeptember 5. csütörtök, 14.30

Hőn szeretett leányom, azok közül, akik hisznek Istenben, vagy elfogadnak Engem, mint az Ember Fiát, mily kevesen szeretnek Engem igazán. Azt mondják, hogy igazán szeretnek, de sokan nem Tanításaim szerint élnek. Nem mondhatjátok, hogy szerettek Engem, ugyanakkor meg elítéltek másokat. Nem sértegethettek durva szavakkal egy másik személyt, ugyanakkor meg azt mondjátok, hogy szerettek Engem.

Ki az, aki bűntelen közületek? Melyikőtök az, aki felmagasztalja magát Előttem, aztán meg kegyetlenül beszél másvalaki ellen? Soha nem állíthatjátok azt, hogy az Én Nevemben beszéltek, ha másvalakit rágalmaztok. Ez sértés Istennel szemben, és ti, akik így viselkedtek, sértetek Engem. Ti, akik rosszat mondotok másvalakiről, miközben azt állítjátok, hogy védelmeztek Engem, ezzel csak elszakítjátok magatokat Tőlem. Ennek ellenére úgy gondoljátok, hogy cselekedeteitek indokoltak. Mikor gondoltátok azt, hogy Én támogatni fogom az ilyen viselkedést, és miért hiszitek azt, hogy jogotokban áll ezeket a dolgokat megtenni?

Ha elköteleztétek magatokat a Szolgálatomra, majd kegyetlen szavakat szóltok Isten akár egyetlen gyermeke ellen is, akkor súlyos bűnt követtek el. Egyetlen felszentelt Szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben. Valószínűleg ismeritek Tanításaimat – valószínűleg jártasak vagytok mindabban, amit Atyám Könyve tartalmaz, de ha megrágalmaztok valakit az Én Nevemben, száműzni foglak benneteket. Nagyon sok vezeklésre lesz szükségetek, hogy ismét Kegyeimet keressétek, és még ha könyörögtök is Nekem, hogy bocsássak meg nektek, akkor is sok időbe fog telni, míg ismét méltóak lesztek Színem elé járulni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni

20 szept

2013. szeptember 5. csütörtök, 09.35

Gyermekem, amikor Fiam Szent Fejére helyezték a Töviskoronát, ezt nemcsak azért tették, hogy rettenetes fizikai gyötrelmet okozzanak, hanem ezzel üzentek is. Ez egy szimbolikus megnyilvánulás volt a részükről. Azt mondták, miközben gúnyolták Őt, hogy ez az Ember – Aki azt állítja, hogy Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Magát – tűrhetetlen. Meggyalázták az Egyház Fejét, amikor megkoronázták Őt, és újfent meg fogják gyalázni Őt ezekben az időkben.

Nem lesz elég nekik, Krisztus ellenségeinek, hogy átveszik Fiam Egyházának irányítását belülről – még számos módon meg fogják szentségteleníteni Őt. Meg fogják változtatni a Szentáldozási ostyákat, és a Szent Eucharisztia jelentését is. Azt fogják mondani, hogy Az, a Szent Eucharisztia, az emberiséget jelképezi, és hogy ez egy új lelki közösségnek a jelképe – mely minden embert egybegyűjt Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti mindannyian lelki közösséget alkottok egymással, és ez ünneplésre ad okot.

Az Oltáriszentség Krisztus Teste, és Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Ennek ellenére, ők el fogják ferdíteni a jelentését – és végül az csak egy darab kenyér lesz a számotokra, mert amikor megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Fiam ellenségei annyira ravaszak lesznek, hogy a szent szertartások úgy fognak tűnni, mintha csak egy kicsit változtak volna meg. A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert az Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, minduntalan kérnetek kell közbenjárásomat, hogy eme jövőbeni események okozta fájdalmat enyhíteni lehessen, és az idő rövid.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy