RSS
 

Archive for szeptember 3rd, 2013

Isten, az Atya: Gyermekek, már nem vagyunk messze a Nagy Naptól

03 szept

3012. augusztus 23. péntek, 15.00

Drága leányom, míg a világ küszködve próbálja megtalálni az értelmét az általa tapasztalt kétségbeesésnek, tudd, hogy mindezeknek a felbolydulásoknak meg kell történniük, még mielőtt Menedékhelyemre viszem mindazokat, akik szeretnek Engem.

Gyermekek, hamarosan tudni fogjátok, hogy Ki Vagyok Én. Ti, akik bizonytalanok vagytok Engem illetően, végre látni fogjátok az Igazságot, és ez nagy békét fog szerezni nektek. A világban lévő gonoszság nő jelenleg, és leereszkedik a megtévesztés. Kérlek benneteket, legyetek erősek, mivel várom már a napot, amikor a megújulás kezdetét veszi majd, és valamennyi Gyermekem vigaszra lel azon a Napon, amikor szeretett Fiam kinyilvánítja Magát.

Aminek tanúi vagytok jelenleg az nem más, mint egy csata Mennyei Hierarchiám, valamint a sátán és démonai között. Sokatoknak ez ijesztő és nagyon felkavaró, de tudnotok kell, hogy Én be fogok avatkozni, fájdalmatokat enyhítendő. Tudnotok kell, hogy ti az Enyéim vagytok, és hogy Én békét fogok szerezni a világnak, amikor megszabadítom a fertőzéstől.

Gyermekek, már nem vagyunk messze a Nagy Naptól, és habár sok mindennek kell még megtörténnie, melynek során Fiam Szent Nevét ízekre fogják szedni, mindez gyors lesz. Most már a jövőbe kell tekintenetek, hiszen az egy olyannyira csillogó ékszer, hogy azon a Napon, amikor az Új Békekorszakba léptek, el fogtok felejteni minden üldöztetést, mellyel a gonosz sújtotta a világot. Úgy kell cselekednetek, ahogy Fiam kéri tőletek. Meg kell őriznetek a nyugalmatokat, amint a Pecsétek kinyilatkoztatásra kerülnek számotokra, melyek mind a ti javatokat szolgálják, mindazok javát, akiknek lelke számára, Én kérlek benneteket, hogy esdekeljétek ki Irgalmamat.

Ha hűek maradtok Parancsolataimhoz, és életeteket Fiammal egységben élitek, akkor már félútnál jártok. Ha szilárdan kitartotok Szentségeim mellett, és nem vagytok hajlandóak részt venni a pogány szertartásokon, melyek a fenevadat tisztelik, akkor nagyon fogjátok Kegyeimet élvezni.

Menjetek, és ne feledjétek, hogy Én a Mindenható Vagyok, és minden Hatalom az Enyém. Hamarosan el fogom pusztítani a gonoszokat, és feltárom előttetek Új Paradicsomomat. Legyetek türelemmel. Bízzatok Bennem. Kövessétek Fiamat, és fogadjátok el az Ajándékokat, melyeket Ő és az ő szeretett Édesanyja, a Szeplőtelen Szűz Mária, hoz el nektek, az Imahadjárati Imák és az Üdvösség-Érem formájában.

Végül úgy fogadjátok Pecsétemet, mint az egyik legnagyobb Ajándékot azok közül, amit Én az emberiségnek ajándékoztam azóta, hogy Életet adtam nekik. Én újfent Életet adok Különleges Kegyelmeimmel, amikor közeletekben tartjátok az Élő Isten Pecsétjét. Mindazok, akik rendelkeznek a Pecséttel, helyet kapnak az Új Paradicsomban.

Szeretlek benneteket, gyermekek, de Én a ti Atyátok Vagyok, és meg kell engednem ezeket a megpróbáltatásokat, mivel ezek segítenek Nekem kiválogatni azokat, akik soha nem fognak eltérni a fenevad táborától. Az az idő, amit azzal töltök, hogy megpróbálom megnyerni szívüket, egy rettenetes és gyűlöletes csatát szül a bukott angyalok és démonok millióival, még ha csak egy lélekről legyen is szó.

Vigasztalódjatok abban a tudatban, hogy Én megáldalak benneteket, mind, akik tiszta és alázatos szívűek vagytok. Szeretlek benneteket, így soha nem szabad feladnotok, amikor minden reménytelennek tűnik, mert Hatalmam azt jelenti, hogy a gonosz elpusztítása Irányításom alatt áll. Vessétek minden bizodalmatokat Belém, különösen most, amikor Igazságosságomat szigorúnak érzitek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy ő hithű Keresztény

03 szept

2013. augusztus 23. péntek, 14.09

Gyermekem, mennyire fognak szenvedni a Keresztények, ahogy a bűn okozta fertőzés számos formában elárasztja a világot mindenütt.

Van egy szervezett kísérlet a Kereszténység kiirtására, és ez számos formát ölt. Fel fogjátok ismerni ezt, amikor a Keresztényektől megtagadják azt a jogot, hogy nyilvánosan megvallhassák Isten iránti hűségüket, viszont minden más – nem Istentől származó – vallásnak meg fogják ezt engedni. Ezen más vallások nagy támogatást fognak kapni, amikor az igazságosságra fognak hivatkozni, az őket megillető polgári jogok nevében. Ez azt fogja eredményezni, hogy továbbra is terjedni fognak azok a bűnök, melyek undort keltőek Atyám számára.

Az embereket arra fogják kényszeríteni, hogy fogadják el a bűnt országaikban, és bűnnek fog számítani a Keresztények esetében, ha tiltakoznak ezen törvények ellen. A Keresztényeket könyörteleneknek, szélsőségesen jobboldaliaknak fogják tekinteni, valamint olyanoknak, akiket hidegen hagynak mások emberi jogai. Minden olyan tulajdonságot, mely Atyám meghatározása szerint kívánatos a lelkekben, fegyverként fognak használni abbéli törekvéseikben, hogy igazolják az ilyen gonoszságokat nemzeteikben.

Amikor egy közösség testi betegséget kap el, akkor az a betegség sokakat elpusztít. De a nagy szomorúság és a sok haláleset időszaka után, a megmaradt közösség ellenállóvá válik a betegséggel szemben. A bűn testi betegséget fog okozni sok nemzetben, amint az emberiség Megváltója kihirdeti, az Úr angyalai pedig lezúdítják a Pecsétek ítéleteit. Sokan meg fognak halni az emberiség gonoszságának engeszteléséért. Ez a megtisztulás egészen addig fog folytatódni, amíg csak azok nem maradnak, akik ellenállóak lesznek a halállal szemben, Isten iránti szeretetüknek köszönhetően.

A Keresztények számos módon szenvedni fognak, de nagyon. Hitüket el fogják venni tőlük, és helyében egy utálatosság lesz látható. Gyötrelmük, mely már kezdetét vette, ugyanolyan, mint amit Fiam él át jelenleg. Aztán egy megdöbbentő látványnak kell, hogy tanúi legyenek, amikor is az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy hithű Keresztény. Sok bibliai idézetet fog alkalmazni a világhoz intézett beszédeiben. A megfáradt Keresztények, akik egészen idáig szenvedtek, hirtelen meg fognak könnyebbülni. Végül azt fogják gondolni, hogy itt van egy ember, akit a Mennyből küldtek, válaszul az imáikra. Sok édes és vigasztaló szó tódul majd szájából, és úgy fog tűnni, mintha istenáldása lenne, melynek során úgy tekintenek majd rá, mint aki helyrehozza a Keresztényekkel szembeni sérelmeket. Gondosan fel fogja építeni, hogy milyennek érzékeljék őt a Keresztények, különösen a Római Katolikusok, mert ők lesznek az ő elsődleges célpontjai.

Mindenki csodálni fogja az Antikrisztust, és az állítólagos keresztényi cselekedetei, gesztusai, valamint a Szentírást illető látszólagos szeretete azonnal elfogadottá teszik őt sokak körében. Össze fogja vonni az összes nemzetet, és nekilát majd annak, hogy más vallások, különösen pogány szervezetek részére szertartásokat tartson, hogy így együtt tudjanak munkálkodni a világbéke megvalósításán. Sikeresen egyesíteni fogja azokat az országokat, melyek addig ellenségek voltak. Csend hallatszik majd a háború szétzilálta országokban, és mindenütt az ő képe tűnik fel. Végső, nagy eredménye az lesz, amikor a Katolikus Egyház, és minden további Keresztény felekezet fennhatósága alá gyűjti mindazokat a nemzeteket, akiket ő egyesít. Ennek az egyesítésnek a révén fog megalakulni az új egy-világvallás. Attól a naptól fogva, elszabadul a pokol a Földön, és a démonok befolyása az özönvíz óta a lehető legnagyobb méreteket fogja ölteni. Látni lehet majd az embereket, ahogy Istent imádják az új egy-világrend egyházban, és minden tekintetben hithűnek fognak tűnni. Majd a templomokon kívül nyíltan átadják magukat a bűnnek, mert egy bűn sem fog szégyenérzetet kelteni bennük. Az ál-háromság, azaz a sátán által kreált háromság hipnotikus irányítása alatt, vágyódni fognak mindenfajta bűn után, melyekkel fenntartják újonnan felfedezett étvágyukat.

Ez a gonoszság ki fog terjedni a testi bűnökre is, melynek során elfogadott lesz a meztelenség, ahogy az ember nyilvános helyeken szemérmetlen testi bűnökbe keveredik. Mindennaposak lesznek a gyilkosságok, és sokan fognak elkövetni gyilkosságokat, köztük gyerekek is.

Sátánimádás és fekete misék zajlanak majd sok Katolikus Templomban. Látni lehet majd, ahogy az abortusz egyfajta megoldás lesz mindenféle problémára, és egészen a szülés napjáig engedélyezett lesz.

Hamarosan bűncselekménynek fog számítani bárminemű hűséget mutatni Jézus Krisztus iránt. Ha egy eredeti Kereszttel fognak látni benneteket, azon fogjátok kapni magatokat, hogy bűnt követtetek el, mert megszegitek a törvényt. Az országaitokban lévő törvény kettős törvény lesz – melyben a politika és a vallás összefonódik majd az új világrendben.

Ez az üldöztetés azt fogja jelenteni, hogy sokan – anélkül, hogy tudnának róla – a fenevadat fogják imádni, és meg fognak fertőződni. Annyira meg fognak fertőződni, hogy fel fogják adni a hatóságoknak fivérüket, nővérüket, anyjukat, apjukat, ha netalán továbbra is hűségesek maradnának a Kereszténységhez. Az egyetlen reményetek, gyermekek, az ima, hogy ki tudjatok tartani ezen időszak alatt.

Arra buzdítalak benneteket, hogy őrizzetek meg minden szent tárgyat, rózsafüzéreket, szentelt gyertyákat, szenteltvizet, a Biblia egy példányát, valamint a köznapi szent Misekönyvet, az Imahadjárati Imakönyvvel együtt. Tartsátok otthonaitokban az Élő Isten Pecsétjét, és ha lehetséges, hordjátok magatoknál is. Üdvösség-Érmém meg fogja téríteni azokat, akik magukon viselik azt, és Fiam Irgalmasságot fog tanúsítani irántuk. Arra kérlek most téged, gyermekem, hogy már most gyártasd le az Üdvösség-Érmét, valamint készíttesd el az Élő Isten Pecsétje Skapulárét.

Ez az Üzenet egy figyelmeztetés a Mennyből az eljövendőket illetően. Hallgassatok rám, az üdvösség Anyjára, hiszen nekem kell elvezetnelek benneteket az Igazságra, hogy valóban mindvégig hűségesek maradjatok Fiamhoz.

Menjetek békével, gyermekek, és legyetek nyugodtak, mivel ez a megpróbáltatás – Isten Kegyelmének köszönhetően – rövid lesz. Bízzatok bennem, a ti Édesanyátokban, mivel folyamatosan veletek leszek megpróbáltatásaitok során. Sohasem lesztek egyedül.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy