RSS
 

Üdvösség Anyja: Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni

10 aug

2013. július 31. szerda, 18.31

Gyermekem, amikor szereted Fiamat, Jézus Krisztust, az közelebb fogja hozni egymáshoz mindazokat, akik őszintén szeretik Őt. Amikor azok, akik szeretik Fiamat, nehéznek találják, hogy másokat szeressenek, nekik hívniuk kell Engem, az Üdvösség Anyját, hogy megnyissam a szívüket.

Fiam Szeretete olyan erőteljes, hogy a Szentlélek Erejével nagyon gyorsan szét tud áradni a világ egyik szegletéből annak minden részébe. Amikor Fiam Szent Szava, eme Küldetés révén, eljut Isten minden gyermekéhez, akkor az belehasít az alázatos lelkek szívébe, akik felismerik a Megváltót, hogy Ő szól. A Szeretet – mely Szavából árad, mely az emberiség történelmének ezen idejében adatik nektek – lelkek millióit fogja egyesíteni, azonnal, mintha egész életetekben ismertétek volna egymást. Olyan erőteljes ez a Szeretet, hogy a nyelvek erejével rohamosan tud terjedni, nemzetről nemzetre, valamennyi nyelven. Ebből tudhatjátok, hogy ezek a Szavak, ezen Üzeneteken keresztül, Fiamtól jönnek.

Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni. Tetőfokára hágott a gyűlölet, mely annak a folyománya, hogy Isten Szava elemészti a lelkeket. Amikor ezek az Üzenetek ilyen gyűlöletet és ilyen gonosz tetteteket vonnak maguk után, azok részéről, akik Fiam igaz tanítványainak mondják magukat, akkor tudjátok, hogy a gonosz az, aki ezt okozza. Szegény lelkeim, szegény összezavarodott gyermekeim, sosem szabad hátat fordítanotok, ha bizonytalanok vagytok Fiam Szavait illetően. Legyetek nyitottak, és maradjatok hűek ahhoz, amit Ő tanított nektek. Ne ítéljetek meg senkit az Ő Nevében. Szeressétek egymást. Nem számít, ha nem hiszitek el, hogy Isten elküldte az Ő végső prófétáját. Azonban ne feledkezzetek meg, kérlek, kötelezettségetekről – azáltal, hogy teljesítitek Fiam iránti kötelességeteket, és hogy szigorúan ragaszkodtok Tanításaihoz.

Sosem szabad elfogadnotok azt, hogy Ő megáldana bármiféle új tant is, amit nem Ő adott a világnak akkor, amikor a Földön járt. Ő sosem hunyna szemet semmi olyan felett, amely helyettesíti az Ő Kereszthalálát a világ oltárain.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért