RSS
 

Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem

08 aug

2013. július 30. kedd, 20.06

Hőn szeretett leányom, mily édes azoknak a hangja, akik szeretnek Engem, és akik megvigasztalnak Engem, ebben az időben, a nagy bánat idejében. Szeretett Követőim, ti, akik sosem fogtok elhagyni Engem, olyanok vagytok, mint a méz, ami édes a Számban, ami megnyugtatja Testemet, és felemeli Lelkemet.

Sokan fogják követni a hamisságokat, mivel félnek majd felállni, és makacsul védelmezni Isten Szavát. Eleinte össze lesznek zavarodva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új öltözékektől, az új formájú oltároktól, és az új keresztektől. Aztán elfogadják majd mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Az Isten tiszteletének ezt az új, modern, úgynevezett egységes megközelítését, lelkesen fogják magukévá tenni ezek a szegény lelkek.  De az Enyéim mindenkoron hűek maradnak majd Szavamhoz. Ők alkotják földi Egyházam gerincét, és sosem fognak megtörni.

Óhajom az, hogy ti, hűséges Keresztényeim, gyűljetek egybe minden felekezetből, hogy harcoljatok a démonok ellen, akik ki lettek eresztve a pokolból, és akik köztetek járnak. Sose szabadkozzatok azért, mert szerettek Engem. Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem. Ha Én nem vagyok megtalálható, vagy nem kerülök említésre, akkor tudni fogjátok, hogy fertőzés söpör végig ezeken az Egyházakon, melyet ellenségeim irányítanak a háttérből. Ha elfogadjátok sátáni szertartásaikat és jelképeiket, akkor kiszolgáltatjátok magatokat a gonosznak.

Maradjatok hűek Hozzám. Napi imáitok legyenek egyszerűek. Otthonaitokban legyen Szenteltvíz, valamint Keresztem. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azon felszentelt Szolgáimhoz, akik ádázul hűségesek maradnak Hozzám, és nem hajlandóak elárulni Engem. Időtök többi részét pedig töltsétek imádkozással az ateisták lelkéért, azokért, akik pogány istenekben hisznek, és azokért, akik vakon fogják követni Egyházam ellenségeit a vadonba.

Maradjatok szoros egységben Velem, és mindennap kérjétek Tőlem az erőt. Ezen eljövendő keserű megpróbáltatások alatt, Én végig mellettetek leszek, és soha nem fogom elhagyni azokat, akik keresnek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért