RSS
 

Meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát, és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni

26 aug

2013. augusztus 17. szombat, 11.50

Hőn szeretett leányom, sokan azok közül, akik erős hittel és Irántam, Jézus Krisztus iránt való szeretettel vannak megáldva, végre kezdik felismerni Hangomat, amint a világhoz Szólok, ezen Üzeneteken keresztül.

Azok, akik életüket azzal töltik, hogy szolgamódon a kígyót szolgálják, ők szintén tudják, hogy Én vagyok az, Aki beszélek. És így kezdetét veszi a csata, részint abból fakadóan, hogy teljesüljön Szent Akaratom, részint pedig Isten ellenségeinek azon vágyából fakadóan, hogy legyőzzenek Engem.

Azok, akik azt tervezgetik, hogy szenvedést zúdítanak az emberiségre, a fenevaddal való szövetség részeként, figyelni fognak arra, hogy ne tűnjenek úgy, mint akik nyilvánosan bírálják ezeket az Üzeneteket, mert ezzel hitelt adnának az üzeneteknek. Ehelyett egyéb módokon fogják terjeszteni a gyűlöletet Ellenem, kezdve az Egyházam-béliek hitének lerombolásával. Keresztény társaik ellen fogják fordítani azoknak a szívét, akik szeretnek Engem. Inkább fogják tárt karokkal fogadni a pogányokat, a new age boszorkányokat és a fenevadat imádókat, mintsem a Keresztényeket, akik ellenezni fogják a hitvány pogány szertartásokat, amiket a Katolikus Templomokban, és hamarosan a többi Keresztény templomban is végezni fognak

Ezek az események még előttetek állnak. Kérlek, ne gondoljátok azt, hogy már módosultak a jelenlegi Szentmisék és Szentségek, habár ezek nagyon hamarosan módosulni fognak. Amikor azonban módosulnak, akkor hátat kell fordítanotok, és védelmeznetek kell Engem.

Az elmúlt néhány évben sok változást tervezett a földi Egyházamban lévő gonosz Szabadkőművesség. Terveiket – melyek már ismertek az egyházak legfelsőbb köreiben – most készülnek bejelenteni. Terveiket azzal a bejelentéssel leplezik le, miszerint a Katolikus Egyház jelenleg modernizálás alatt áll, hogy időszerűvé tudjon válni a mai új, nyitott gondolkodású és szabadelvű társadalomban. A Katolikus Egyház azt fogja mondani, hogy túllép a múlton, és hogy a mottója nem más, mint felölelni minden vallást, mutatván ezzel, hogy nem szűk látókörű a hozzáállása. Az egész világ ünnepelni fogja ezt a bejelentést, és az újságok a címoldalakon fogják hozni ezt a nagyszerű hírt, miközben korábban ellenszenvvel tekintettek a Katolikus Egyházra.

A sátán magja el lesz szórva, és az új szertartások, melynek során a Szentmisék, a formátumot tekintve, ellenkezőképpen lesznek bemutatva, de minden, a Szenvedésemmel kapcsolatos helytálló kifejezést értelmetlenségekkel – üres szavakkal – üres edényekkel – üres tabernákulumokkal fogják felváltani. Keresztjeimet, mind, az okkultizmus titkos szimbólumaira fogják lecserélni.

Ez az a pusztítás, melyről Dániel próféta beszélt. Ez Szent Eucharisztiám, valamint az általatok ismert Szentmise megszűnését jelenti sok helyen. De az Én szeretett hűséges szolgáim elő fogják most készíteni a Szent Ostyák gyártását. Meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.

Gyűjtsétek össze ezeket gyorsan, és tervezzétek meg a Szentmiséket, mert nem fogják engedni nektek, hogy Akaratom szerinti Szentmisét mondjatok.

Én foglak vezetni benneteket, felszentelt Szolgáim, amikor elérkezik az idő. Azoknak a Keresztényeknek, akik úgy gondolják, hogy ez az utálatosság csak a Katolikus Egyházban lesz látható, tudniuk kell, hogy ez hatással lesz az összes Keresztény egyházra, egészen addig, amíg száműzni nem fognak minden Velem kapcsolatos említést, és jelképet. Idővel, szigorúan meg lesztek büntetve Nevem említéséért.

Meg fogtok döbbeni azon, hogy a látszólag ártatlan, megújult, ámde beszennyezett Egyház milyen gyorsan bele fog süllyedni egy gonosz kultuszba. Mindent el fognak követni, hogy megbüntessék azokat, akik szembe fognak szállni az ő ember alkotta, pogány, új világvallásukkal.

A Keresztények és a Zsidók lesznek a fő célpontjai a gyűlöletnek, és üldözni fogják őket a vallásuk miatt.

Ahelyett, hogy féltek, Én arra Hívlak benneteket, hogy álljatok készen a Nevemért vívott harcra. Sose feledkezzetek meg arról, hogy még mindig mennyire gyűlölnek Engem. Tudnotok kell, ha követtek Engem ezekben az elkövetkezendő időkben, a ti keresztetek sokkal nehezebb lesz azokénál, akik előttetek jártak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.