RSS
 

Meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által

11 aug

2013. július 31. szerda, 18.56

Hőn szeretett leányom, mindig jusson eszedbe, hogy hogyan munkálkodik a gonosz. Ő nagyon vigyázz arra, hogy nehogy felfedje magát. Ezért, az összezavarás érdekében, vegyíti az igazságokat a hazugságokkal. Ez az ő kedvenc módszere a lelkek megtévesztésére. Ő sosem mondaná el az igazságot, engedvén másoknak, hogy meglássák, milyen is ő valójában, de mivel gőgös, önteltsége és Irántam való gyűlölete mindig átszüremlik. Azok, akiknek nyitva van a szeme, azonnal fel fogják ismerni a sértéseket, melyeket Arcomba vágnak Oltáraim előtt.

Jól véssétek az eszetekbe, a sátán gőgös, öntelt, kérkedő, és nagyon-nagyon ravasz. Amikor jelen van a lelkekben, akkor magabiztos, mely a gőgből és az önteltségből fakad, valamint abból a hiszemből, hogy ő Isten fölött áll. Ő mindig fog adni jeleket, melyek sértik Istent, de csak azok fogják észrevenni ezeket, akik tudják, hogy mit keressenek. Azok, akik a sátánt tisztelik, és akik idejük nagy részét olyan csoportosulásokban töltik, melyek szertartásokat szerveznek, hogy neki hódoljanak, nagyon örülnek majd, hogy látják ezeket a jeleket. Mindazok, akik eladták a lelküket a sátánnak, ezeken a jeleken keresztül fognak kommunikálni, mintegy – Ellenem, Jézus Krisztus ellen irányuló – arrogáns és dacos megnyilvánulásként.

Azok, akik megtévesztenek benneteket az Én Nevemben, meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által. Arra fognak kérni mindenkit, hogy hagyják jóvá az új gyakorlatokat, melyek két dolgot fognak eredményezni. Az első, hogy el fogják törölni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. A második, hogy szemet fognak hunyni a bűn felett, arra bíztatván az embereket, hogy mutassanak együttérzést azok emberi jogai iránt, akik nem hisznek Jézus Krisztusban.

Ezt a népszavazást meg fogják hamisítani, és a hazugságokat az Igazságként fogják tálalni. Amikor bevezetik az új egy-világvallást, földi Egyházam – az Igaz Egyház – rejtekbe fog vonulni, azért, hogy hódolhasson Nekem.

Én vagyok a fenevad célpontja. Én vagyok az, Akit ő bántani akar. Ő tudja, hogy nem tud elpusztítani Engem, ezért ő inkább megpróbálja elpusztítani az emberiséget, akit minden egyes másodpercben megátkoz. Szolgái nem fognak megállni annál, hogy a világ Tabernákulumaiban való Jelenlétemet sértegetik csupán. Nem lesznek elégedettek, ha csak a Szentségeket semmisítik meg, hogy így káromolhassanak Ellenem. Ők csak akkor lesznek elégedettek, ha lelkeket lopnak, azáltal, hogy megvalósítják a legnagyobb istenkáromlást. Ez az lesz, amikor újraalkotják Első Eljövetelemet, azt a benyomást keltvén, hogy Keresztelő János lett elküldve. Az ember, aki majd azt mondja, hogy ő az Úr prófétája, hazudni fog, és nagy csodálkozást fog kiváltani, amikor azt állítja, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az Antikrisztus.

Az Antikrisztus, a sátán hatalma által, azt fogja állítani magáról, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Jaj azoknak a lelkeknek, akik tár karokkal fogadják őt, mert tehetetlenek lesznek vele szemben. Ha hagyjátok, hogy ezek ketten, a hazugságok légüres terébe szippantsanak benneteket, akkor annyira el fogtok távolodni Tőlem, hogy csak Atyám Közbeavatkozásával kerülhettek vissza Nagy Irgalmamba.

Ha bárki is jön a jövőben, aki azt állítja, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok, akkor tudjátok, hogy ő egy hazug. Második alkalommal Én nem fogok testben eljönni. A sátán képtelen kimondani ezeket a szavakat:

„Jézus Krisztus, Aki testben jött el.”

Amit ő – a fenevad, azaz az Antikrisztus szája által – mondani fog az a következő lesz:

„Én vagyok Jézus Krisztus, Én most testben jöttem el, hogy elhozzam nektek az üdvösséget.”

Amikor ez megtörténik, Isteni Beavatkozásom gyors lesz, de addigra már a hamis próféta és az Antikrisztus sok lelket el fog lopni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik az Enyéim, hogy az Enyéim is maradjanak.

Imádkozzatok, hogy nektek, mindannyiatoknak legyen erőtök és bátorságotok most Keresztemet hordozni, Testem – Misztikus Testem – azaz földi Egyházam legnagyobb üldöztetése idején.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.