RSS
 

Második Eljövetelemre nem kerülhet sor addig, amíg a bűn okozta szenny el nem tűnt

30 aug

2013. augusztus 21. szerda, 18.05

Hőn szeretett leányom, kezdetét vette a Föld megújulása és megtisztulása, lévén, hogy közeledik az Én Időm. Második Eljövetelemre nem kerülhet sor addig, amíg a bűn okozta szenny el nem tűnt a megtisztítás által, ami szükséges ezen a Földön.

Amint a Föld megtisztul, szellemi megújulásba vetik magukat a lelkek, minden egyes valláshoz tartozóan, és sokan rettenetes szellemi csatát fognak megélni. Nem fogják érteni, hogy mit élnek át, de Én fogom megengedni ezt, Irgalmamból fakadóan. Annak érdekében, hogy a lelkek méltóak legyenek megállni Színem előtt, és elnyerjék az Örök Életet az Új Paradicsomban, először meg kell tisztulniuk. Ez a megtisztítás a Földön fog végbemenni, azok érdekében, akik túlélik az Antikrisztus általi üldöztetést, illetve azok érdekében, akik túlélik az átmenetet az Új Paradicsomba. Ezzel egyidejűleg a Föld is megkezdi a maga önnön megújulását, és minden gonoszság kiirtódik majd, lépésről-lépésre.

Legyetek hálásak azért, hogy Atyám nem vesztette el a Türelmét, és hogy nem bünteti meg Gyermekeit, bűneik súlyosságához mérten. Legyetek hálásak azért is, hogy Ő nem fordít csak úgy egyszerűen hátat most, és viszi el az Őt őszintén szerető lelkeket erről a Földről, mely gonoszsága által undort kelt Bennem.

Atyám kitart, mert Gyermekei az Ő Teremtményei, és Ő nem fogja hagyni, hogy a sátán elragadja őket. Olyan féltékeny volt Lucifer, hogy amikor Atyám az Ő Saját Képmására megalkotta az embert, akkor Lucifer megesküdött, hogy harcolni fog az utolsó napig azért, hogy az embert Teremtője ellen fordítsa.

Atyám, Szeretetből fakadóan, be fog avatkozni annak érdekében, hogy hatástalanítsa a sátán erejét. A sátán minden egyes, a Háromságos Isten sátáni változatára tett próbálkozása meg lesz hiúsítva, mely változat a hamis prófétából, az Antikrisztusból, és a gonosz szellemből áll. Ez a csata durva és tisztességtelen lesz sok olyan lélek számára, akik túl gyengék lesznek ahhoz, hogy kiszabaduljanak a gonosz markából, de a Mindenható Isten meg fogja nyerni ezt a csatát.

Nektek, mindannyiatoknak, Atyámhoz kell fordulnotok, és könyörögnötök kell Hozzá, hogy mentse meg lelketeket, és hogy óvjon meg benneteket attól, hogy a fenevadat kövessétek a kárhozat felé vezető úton.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért