RSS
 

Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest

05 aug

2013. július 25. csütörtök, 20.40

Hőn szeretett leányom, Atyám Keze már beavatkozott a világban, az emberi bűnért való büntetés gyanánt. Elburjánzott a bűn a világban, mivel az ember már nem tesz különbséget jó és rossz között. Nem menekülhettek el Atyám Haragjának Indulata elől, amikor is országaitok – törvényeik által – ujjongva üdvözlik a gonosz bűnt.

Ezek a büntetések hamarosan világszerte tapasztalhatóak lesznek. Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest. Az ember makacs. Visszautasítja az Isten által felajánlott segítséget. Az emberiség úgy döntött, hogy elutasítja Istent, és ti, mind, a köztetek lévő pogányok miatt szenvedtek.

Mennyei Hívásom célja elsődlegesen az, hogy megmentsen minden lelket, ugyanakkor az is, hogy segítsen enyhíteni az emberiséget érő büntetéseket. Mily hatalmas az Én Irgalmam. Mily nagy az Én Türelmem, de azok, akik elutasítják Tanításaimat, és akik elzárják magukat Atyámtól, az ő Teremtőjüktől, hamarosan tudatában lesznek a következményeknek.

Én minden valláshoz szólok, és könyörögve kérlek benneteket, imádkozzatok a kegyelemért, akár elfogadjátok ezeket az Üzeneteket, akár nem. Az imák nélkülözhetetlenek a katasztrófák enyhítésében, melyek már kezdetüket vették. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok életetekért, és lelketek üdvösségéért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért