RSS
 

Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen meghallják Szavaimat

28 aug

2013. augusztus 20. kedd, 19.20

Hőn szeretett leányom, Szeretetem és Könyörületességem az összes bűnös iránt azt jelenti, hogy a mai naptól kezdve lelkek milliárdjain fogok nagy Irgalmat gyakorolni. Fel fogom nyitni szemüket az emberiségnek szóló Üzeneteimre. Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen meghallják Szavaimat, hogy még több elveszett lelket tudjak az Új Paradicsomba vinni. Minden ilyen lélek, akik makacsságukból fakadóan soha nem fogadnák el ezeket az Üzeneteket, most a maguk valójában fogják látni ezeket – egy Irgalmas Cselekedetnek a Részemről, hogy meg tudjam menteni lelküket.

A papok, akik elítélték, és az ördög szavainak nyilvánították Üzeneteimet, akkorra már rá fognak ébredni arra a szörnyű hibára, amit elkövettek azáltal, hogy megvonták a lelkektől annak lehetőségét, hogy meghallják Mennyei Hangomat.

A hitetleneket, akik küszködve próbálnak békére lelni, most vonzani fogják Üzeneteim, és hamarosan Nálam fognak vigaszt keresni. Én folyamatosan várom őket, és amint lépéseket tesznek Felém, el fogom tölteni őket vággyal Szeretetem után, így képtelenek lesznek figyelmen kívül hagyni Engem.

A Mindenható Atyaistenben hívők, akik elfogadnak Engem, az Ő Szeretett Fiát, pezsdülést fognak érezni a lelkükben. Igazságért fognak kiáltani, amint tanúi lesznek annak, ahogyan a világ a felismerhetetlenségig megváltozott.

Ezt követően azokat, akik szeretnek Engem, és rendíthetetlenek maradnak hitükben, ámde nem fognak felismerni Engem, amikor lelküket Szólongatom, le fogja taglózni a végső felismerés, amikor Isteni Jelenlétem feltárul előttük. Örvendezni fogok, amikor ezen Követőim engedik, hogy Én vezessem őket, a megfelelő módon, a végső úton.

Azért adom a világnak ezeket az Ajándékokat, mert Én mindenkit szeretek. Szeretettel és hálával várjátok ezt az Ajándékot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért