RSS
 

Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz

27 aug

2013. augusztus 18. vasárnap, 17.45

Hőn szeretett leányom, kezdetét vette a hamis próféta azon terve, hogy megtévessze a világ klérusát.

A Katolikus Egyház megújításának és újjáteremtésének leple alatt, ebben az Egyházban a teljes klérust lelkigyakorlatokra fogják küldeni, hogy rávegyék őket az új apostoli küldetés elfogadására. Ezek széles körben el fognak terjedni, és sokaknak azt fogják mondani, hogy ennek célja az, hogy mindenkit egyesítsen a világban, az igazság nevében. Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új küldetés felöleli a világ szegényeit, és igyekszik egységet teremteni. Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz. Nem azt fogják kérni tőlük, hogy vessék hitüket Belém, vagy Szent Igémbe, hanem azt, hogy esküdjenek hűséget az új önjelölt vezetőknek, akik átvették Péter Székének irányítását.

Tévedés ne essék, azokat, akiket felruháztak a Papi Szentség Ajándékával, arra fogják kérni, hogy vegyenek részt egy csalárdságban, ahol nem Én, Jézus Krisztus leszek előtérbe helyezve, habár úgy fog tűnni, hogy igen. A pénz lesz a hajtóerő, és egy új pénzügyi szervezetet hoznak majd létre a világ szegényeinek javát szolgáló pénzügyi források keresésének irányítására.

Amikor bármilyen módon is, de megváltoztatjátok Papi Szentségeteket, majd életeteket olyasvalakinek kötelezitek el, aki minden kapcsolatot megszakít Velem, akkor többé már nem lesztek méltóak arra, hogy Engem szolgáljatok. Minden tisztán látható lesz Isten Szemében. A terv az lesz, hogy meggyőzik majd felszentelt szolgáimat arról, hogy önként vegyenek részt ama utálatosságban, mely össze fogja kötni a társadalmat és a szekuláris világot azzal az Egyházzal, melyet, Én, Jézus Krisztus alapítottam.

Ezzel fognak Engem megsérteni. A nem hívők örömmel fognak fogadni minden erőfeszítést a szekularizmus befogadására, és ezt jó dolognak fogják tartani az új, úgynevezett modern mai társadalom számára.

Hamarosan furcsának fogják találni a Keresztények, amikor látják a szekuláris világ tagjait, ahogy meglehetősen lelkesen üdvözlik a Katolikus Egyházat. De sokan el fogják hessegetni kételyeiket és aggodalmaikat, amint bedőlnek ennek az óriási csalásnak. Ennek, az Egyház forradalmasítását célzó tervnek a lényegében az Irántam való gyűlölet rejlik, és mindazok a dolgok iránti gyűlölet, amiket Én adtam Egyházamnak. Meg kell vizsgálnotok mindent az elkövetkező időkben. Követeljetek válaszokat, amikor megváltoztatják Tanításaimat, és elferdítik azokat, hogy megfeleljenek a pogányoknak. Egyetlen Általam kijelölt tanítvány sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy ilyet tegyen, mert ez istenkáromlásnak számít.

Jaj azoknak, akik hagyják, hogy megmásítsák Szent Igémet, valamint lehetővé teszik, hogy termet tartsanak fenn az azok iránti tisztelettanúsítás céljából, akik megtagadnak Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.