RSS
 

Amikor megvédelmezitek Szavamat, kegyetlennek és rosszindulatúnak fognak tartani benneteket, valamint olyanoknak, akikből hiányzik az együttérzés azok iránt, akik nem hisznek Istenben

20 aug

2013. augusztus 5. hétfő, 18.33

Hőn szeretett leányom, mily nagyon sírok a bánattól, amikor Látom azt a szörnyű szakadást, mely földi Egyházamban kezd kirajzolódni. Ugyanakkor Kínszenvedésem keserűségét enyhítik azok, akik őszintén szeretnek Engem, és akik már aggodalmat éreznek amiatt, ahogyan Testemmel bánnak.

Soha ne érezzétek szükségét annak, hogy elfogadjatok bármilyen Ellenem irányuló tettet, cselekedetet vagy szót. Ha kellemetlenül érzitek magatokat azért, aminek tanúi vagytok Egyházamban – azok részéről, akik esküsznek, hogy egységben vannak Velem -, amikor ők megszentségtelenítik Testemet, akkor a szíveteket kell követnetek. Én veletek Vagyok eme nagy hitehagyás minden egyes pillanatában, és ti, akik továbbra is Hozzám fogtok kiáltani, Én felnyitom majd szemeteket az Igazságra, hogy hűek maradhassatok Hozzám.

Az idő szinte már a küszöbön van. Egyházam ajtajai hamarosan zárva lesznek azok előtt, akik ki fognak tartani amellett, hogy hűségesek maradjanak a Kereszténység hagyományos gyakorlataihoz. Ezeket az ajtókat be fogják csapni az orrotok előtt, amikor tanúságot tesztek Rólam. Hiteteket a legravaszabb módon fogják gúnyolni, hogy amikor megvédelmezitek Szavamat, kegyetlennek és rosszindulatúnak fognak tartani benneteket, valamint olyanoknak, akikből hiányzik az együttérzés azok iránt, akik nem hisznek Istenben.

Korholni fognak benneteket, amennyiben ti az Én felszentelt szolgáim vagytok, és arra fognak késztetni benneteket, hogy visszavágjatok az Irántam való hűségetekből kifolyólag. Gyűljetek most össze, mind. Azt kérem, hogy ne tagadjatok meg Engem. Én meg foglak védelmezni titeket, hogy tudjatok Engem szolgálni. Én segíteni foglak benneteket, könnyítvén terheteken. A Menny összes Kegyelme ki lesz árasztva rátok.

Figyelmeztetés a Papoknak:

Én le fogok sújtani mindazokra közületek, akik a hamis egyházat, azaz a fenevad egyházát követik, amikor is azt ismertetik veletek. Ha ezt az új egyházat követitek, akkor eladjátok a lelketeket a fenevadnak. Ahelyett, hogy lelkeket mentenétek az Én Nevemben, felelősek lesztek abban, hogy az örök pokolra juttatjátok őket.

Én most elmondom nektek az Igazságot, hogy legyen elég időtök felkészülni erre a napra, hiszen ez nincs már messze.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.