RSS
 

A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált

08 aug

2013. július 29. hétfő, 11.23

Hőn szeretett leányom, Nevem ritkán kerül említésre ugyanazzal a lendülettel, mint amikor azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek, káromlásokat harsognak Isten ellen. Ők nemcsak, hogy elvetik majd Kereszthalálomat, és beszélni sem fognak róla, hanem még a démonok képét is arra fogják használni, hogy azzal helyettesítsék Testemet a Kereszten. Ha nem Én vagyok az, akit ők megöltek a Kereszten, akkor ki az? Kik ezek, akik Szavamat hirdetik a világnak, de istenkáromlásokat hangoztatnak, melyek csak úgy ömlenek a szájukból?

Őrizkedjetek a csodáktól, melyekről a fehér ruhás emberek azt fogják állítani, hogy ők hajtották végre, mintha ők Testemből valók lennének, és Lelkemmel lennének megáldva. Amikor rendkívüli, és látszólag természetfeletti események történésének vagytok tanúi, tudjátok, hogy ezek egyáltalán nem azok.

Azt fogják mondani nektek, hogy csodák mentek végbe a hamis próféta keze által. Majd azt várják tőletek, hogy tanúsítsatok nagy tiszteletet iránta, és eleinte azt fogják nektek mondani, hogy ő egy élő szent. Imádat, szeretet és csodálat fogja övezni, és mindenki azt fogja mondani róla, hogy ő Isten kegyeltje. Idővel ők azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért történnek, hogy beharangozzák Második Eljövetelemet.

És ekkor fog feltűnni a fenevad. És ő tisztelni fogja az előbbit (a hamis prófétát). És a világ rettenetes zűrzavarba kerül. Csapdába esik. Ugyanakkor a hamis próféta fogja irányítani az összes vallást a világban, és azokra fog vadászni, akik tudatában vannak az Igazságnak. Azok, akik valóban ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert övék az Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog tanúsítani a hamis próféta iránt. De mivel neki politikai szerepe lesz, szövetségük egyesíteni fog sokakat, akik ujjongva üdvözlik majd ezt a szövetséget.

Ezek az események hamarosan kezdenek majd értelmet nyerni. Nagyon meggyőzőek lesznek azok, akik nem az Istenhitbe, hanem egy hamis hitbe próbálnak magukkal rántani benneteket. Ők sosem fogják felfedni valódi szándékukat, egészen addig, amíg azt hiszik, hogy meg fogják nyerni ezt a csatát. De aztán sokakat el fognak pusztítani, akik nem hajlandóak felvenni a fenevad bélyegét. Azt fogják mondani, hogy ez az igaz világbéke, a szeretet és az egység jelképe lesz, de romlott belsejében a fenevad jele, a 666-os szám lesz elrejtve.

Ahogy a szent érmék Mennyei védelmet nyújtanak az Istentől származó Erő által, a fenevad bélyege viszont halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált. Azoknak, akik ezt megtagadják, rejtekbe kell vonulniuk, és fel kell készülniük. Tudom, hogy ez ijesztő, de igaz. Imáitok segítségével Én be fogok avatkozni, és véget fogok vetni az üldöztetésnek.

Szeretett követőim, ti, akik birtokában vagytok az Igazságnak, folyamatos felkészítés alatt vagytok, hogy segítsetek azoknak, akik nem tudják megemészteni ezt az információt. Mire ez bekövetkezik, Maradék Hadseregem olyan erő lesz, amivel már számolni kell. Erejük abban rejlik majd, hogy képesek megmenti azokat, akik szenvednek ettől – az Isten gyermekein vett bosszúnak – az ördögi cselekményététől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.