RSS
 

Archive for augusztus, 2013

Figyelmeztetnem kell a világot arra a sok hamis prófétára, akik most megpróbálják elnyomni Hangomat

31 aug

2013. augusztus 22. csütörtök, 23.05

Hőn szeretett leányom, figyelmeztetnem kell a világot arra a sok hamis prófétára, akik most megpróbálják elnyomni Hangomat.

Számos prófétát küldtem, mindet különböző küldetéssel, hogy felkészítsék Isten gyermekeit. A végidőkre vonatkozólag ezek az Üzenetek az egyetlen hiteles Üzenetek a maguk nemében, ebben a konkrét időszakban, hiszen Én soha nem akarnám összezavarni Isten gyermekeit.

Ezeket az Üzeneteket nem szabad összehasonlítani a többi üzenettel, melyek mostanság terjednek az egész világon csak azért, hogy ellentmondjanak Szent Szavamnak. Kizárólag egyetlen egy Igazság Könyve létezhet – kizárólag Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya nyilatkoztathatom ki annak tartalmát. Titeket, akik hisztek Bennem, nagyon könnyen meg lehet téveszteni. Üzenetek, melyek ellentmondanak ezeknek, és melyekben azt állítják, hogy azok Istentől valók, tudnotok kell, hogy ilyen nem lehet.  

Bíztok Bennem csak egy kicsit? És átöleltek Engem úgy, ahogy szeretném, teljes és nyitott szívvel? Szeretettel és aggodalommal Szólítalak benneteket. Én nem az intelligenciátokra próbálok hatni. Én a szíveteken keresztül szólok hozzátok, és a lelketeket vonzom Magamhoz. Ha érzitek Jelenlétemet ezekben az Üzenetekben, akkor nincs szükség arra, hogy bárkitől is jóváhagyást vagy hozzájárulást kérjetek.

Vagyok, aki Vagyok. Most előttetek állok, ahogy ennek lennie kellett. Atyám soha nem engedné Nekem, hogy a hetedik hírnökön kívül valaki másnak nyilatkoztassam ki a Jelenések Könyvének tartalmát, hiszen elérkezett ez a nap.

Sok hiteles látnok közvetítette a világnak Isten Szavát a múltban, és rettenetesen szenvedtek emiatt. Sokan továbbra is kapnak Tőlem vigasztalást, és Én továbbra is fogok kommunikálni velük, mert szükségem van szenvedéseikre és imáikra. Ők az Én választott lelkeim, és mindegyikük szerepet játszik a többi lélek megmentésében.

Ez a Küldetés az utolsó. Arra kérlek benneteket, hogy szívleljétek meg Szavamat, most, a jelenben. Egyedül ezen Szavam – melyet ezeken az Üzeneteken keresztül intézek hozzátok – fog vezetni benneteket az üldöztetés során. Ezekkel (az Üzenetekkel) nagy Kegyelmeket adok nektek. Soha ne sértsetek meg Engem azzal, hogy beszennyezitek ezeket (az Üzeneteket), amikor megkérdőjelezitek Szavamat, amikor összehasonlítjátok Üzeneteimet a hamis próféták által gyártott kitalációkkal.

Nincs szükségetek senkire, hogy Nagy Irgalmamhoz vezessen benneteket. Csak ezekre az Üzenetekre irányítsátok figyelmeteket, és maradjatok továbbra is hűségesek régi Tanításaimhoz most, mert ezek a ti üdvözítő kegyelmeitek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Második Eljövetelemre nem kerülhet sor addig, amíg a bűn okozta szenny el nem tűnt

30 aug

2013. augusztus 21. szerda, 18.05

Hőn szeretett leányom, kezdetét vette a Föld megújulása és megtisztulása, lévén, hogy közeledik az Én Időm. Második Eljövetelemre nem kerülhet sor addig, amíg a bűn okozta szenny el nem tűnt a megtisztítás által, ami szükséges ezen a Földön.

Amint a Föld megtisztul, szellemi megújulásba vetik magukat a lelkek, minden egyes valláshoz tartozóan, és sokan rettenetes szellemi csatát fognak megélni. Nem fogják érteni, hogy mit élnek át, de Én fogom megengedni ezt, Irgalmamból fakadóan. Annak érdekében, hogy a lelkek méltóak legyenek megállni Színem előtt, és elnyerjék az Örök Életet az Új Paradicsomban, először meg kell tisztulniuk. Ez a megtisztítás a Földön fog végbemenni, azok érdekében, akik túlélik az Antikrisztus általi üldöztetést, illetve azok érdekében, akik túlélik az átmenetet az Új Paradicsomba. Ezzel egyidejűleg a Föld is megkezdi a maga önnön megújulását, és minden gonoszság kiirtódik majd, lépésről-lépésre.

Legyetek hálásak azért, hogy Atyám nem vesztette el a Türelmét, és hogy nem bünteti meg Gyermekeit, bűneik súlyosságához mérten. Legyetek hálásak azért is, hogy Ő nem fordít csak úgy egyszerűen hátat most, és viszi el az Őt őszintén szerető lelkeket erről a Földről, mely gonoszsága által undort kelt Bennem.

Atyám kitart, mert Gyermekei az Ő Teremtményei, és Ő nem fogja hagyni, hogy a sátán elragadja őket. Olyan féltékeny volt Lucifer, hogy amikor Atyám az Ő Saját Képmására megalkotta az embert, akkor Lucifer megesküdött, hogy harcolni fog az utolsó napig azért, hogy az embert Teremtője ellen fordítsa.

Atyám, Szeretetből fakadóan, be fog avatkozni annak érdekében, hogy hatástalanítsa a sátán erejét. A sátán minden egyes, a Háromságos Isten sátáni változatára tett próbálkozása meg lesz hiúsítva, mely változat a hamis prófétából, az Antikrisztusból, és a gonosz szellemből áll. Ez a csata durva és tisztességtelen lesz sok olyan lélek számára, akik túl gyengék lesznek ahhoz, hogy kiszabaduljanak a gonosz markából, de a Mindenható Isten meg fogja nyerni ezt a csatát.

Nektek, mindannyiatoknak, Atyámhoz kell fordulnotok, és könyörögnötök kell Hozzá, hogy mentse meg lelketeket, és hogy óvjon meg benneteket attól, hogy a fenevadat kövessétek a kárhozat felé vezető úton.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen meghallják Szavaimat

28 aug

2013. augusztus 20. kedd, 19.20

Hőn szeretett leányom, Szeretetem és Könyörületességem az összes bűnös iránt azt jelenti, hogy a mai naptól kezdve lelkek milliárdjain fogok nagy Irgalmat gyakorolni. Fel fogom nyitni szemüket az emberiségnek szóló Üzeneteimre. Gondoskodni fogok arról, hogy milliókkal többen meghallják Szavaimat, hogy még több elveszett lelket tudjak az Új Paradicsomba vinni. Minden ilyen lélek, akik makacsságukból fakadóan soha nem fogadnák el ezeket az Üzeneteket, most a maguk valójában fogják látni ezeket – egy Irgalmas Cselekedetnek a Részemről, hogy meg tudjam menteni lelküket.

A papok, akik elítélték, és az ördög szavainak nyilvánították Üzeneteimet, akkorra már rá fognak ébredni arra a szörnyű hibára, amit elkövettek azáltal, hogy megvonták a lelkektől annak lehetőségét, hogy meghallják Mennyei Hangomat.

A hitetleneket, akik küszködve próbálnak békére lelni, most vonzani fogják Üzeneteim, és hamarosan Nálam fognak vigaszt keresni. Én folyamatosan várom őket, és amint lépéseket tesznek Felém, el fogom tölteni őket vággyal Szeretetem után, így képtelenek lesznek figyelmen kívül hagyni Engem.

A Mindenható Atyaistenben hívők, akik elfogadnak Engem, az Ő Szeretett Fiát, pezsdülést fognak érezni a lelkükben. Igazságért fognak kiáltani, amint tanúi lesznek annak, ahogyan a világ a felismerhetetlenségig megváltozott.

Ezt követően azokat, akik szeretnek Engem, és rendíthetetlenek maradnak hitükben, ámde nem fognak felismerni Engem, amikor lelküket Szólongatom, le fogja taglózni a végső felismerés, amikor Isteni Jelenlétem feltárul előttük. Örvendezni fogok, amikor ezen Követőim engedik, hogy Én vezessem őket, a megfelelő módon, a végső úton.

Azért adom a világnak ezeket az Ajándékokat, mert Én mindenkit szeretek. Szeretettel és hálával várjátok ezt az Ajándékot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Gyermekeim, az egész világon – figyeljetek most rám, szeretett Édesanyátokra, a bánat ezen idejében

27 aug

2013. augusztus 19. hétfő, 18.28

Gyermekeim, az egész világon – figyeljetek most rám, szeretett Édesanyátokra, a bánat ezen idejében. Különösen azokat szólítom közületek, akik nagy odaadással viseltetnek irántam, az Isten Anyja iránt, vigasztalván benneteket a nagy hitehagyás ezen idejében. Kegyesen kell fogadnotok ezt a Mennyből jövő Beavatkozást, és hálásnak kell lennetek azért, hogy szeretett Atyám nagy Szeretetének köszönhetően, megadatott nektek ez a nagy Ajándék.

Amikor úgy vélitek, hogy már nem tudjátok elviselni a pogányság súlyos áradatát, mely hamarosan el fogja árasztani Fiam Egyházát szerte az egész világon, akkor kérjétek közbenjárásomat. Bármi is történjék, ha hűek maradtok Fiamhoz, annak ellenére, hogy mindent el fognak követni, hogy eltérítsenek benneteket, akkor minden rendben lesz. Soha ne érezzétek azt, hogy ez reménytelen, mert hamarosan meg fog nyilvánulni Fiam nagy Dicsősége és Isten Akarata.

Függetlenül attól, hogy hányan esnek súlyos tévedésbe az Egyházon belül, Isten Szava futótűzként fog terjedni. Isten Igéjének két tanúja – az igaz Keresztény Egyház, valamint Izrael Háza ki fogja állni az idő próbáját. Tűz fog áradni szájukból, a Szentlélek formájában.

Idővel, miután nyilvánosságra kerül a pusztító utálatosság, azok, akik hűségesek az Igazsághoz, fel fognak kelni, és övék lesz Krisztus Királysága. Folyamatosan hazugságokat fognak kitalálni, bár kezdetben, közületek azok, akik be lesztek töltekezve a Szentlélekkel, nagyon sokat fogtok szenvedni, amikor tanúi lesztek a szörnyű megszentségtelenítésnek Fiam Egyházában. Látható lesz az Igazság, és mindazok, akik félre lettek vezetve a kezdetekben, végül fel fogják ismerni a gonoszságot, melyet eléjük tártak.

Csak Fiamban higgyetek ezen gyötrelmes út során, amikor is úgy fognak bánni veletek, mint egy bűnözővel, amiért kitartotok amellett, hogy hűek maradtok Isten Igéjéhez. Kérlek, ne feledkezzetek meg Fiam Önnön útjáról a Kálváriára. Fogadjátok el ezt a keresztet, szeretettel és méltósággal, mert nagyon megörvendeztetitek Fiamat, amikor hordozzátok az Ő terhét. Ő meg fogja menteni még a legméltatlanabb lelkeket is, és akkor egyesíteni tudja majd Isten valamennyi gyermekét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz

27 aug

2013. augusztus 18. vasárnap, 17.45

Hőn szeretett leányom, kezdetét vette a hamis próféta azon terve, hogy megtévessze a világ klérusát.

A Katolikus Egyház megújításának és újjáteremtésének leple alatt, ebben az Egyházban a teljes klérust lelkigyakorlatokra fogják küldeni, hogy rávegyék őket az új apostoli küldetés elfogadására. Ezek széles körben el fognak terjedni, és sokaknak azt fogják mondani, hogy ennek célja az, hogy mindenkit egyesítsen a világban, az igazság nevében. Azt fogják mondani nekik, hogy ez az új küldetés felöleli a világ szegényeit, és igyekszik egységet teremteni. Azt fogják kérni tőlük, hogy egy új eskü által, tegyenek hűségfogadalmat, hogy hűek maradnak az Egyházhoz. Nem azt fogják kérni tőlük, hogy vessék hitüket Belém, vagy Szent Igémbe, hanem azt, hogy esküdjenek hűséget az új önjelölt vezetőknek, akik átvették Péter Székének irányítását.

Tévedés ne essék, azokat, akiket felruháztak a Papi Szentség Ajándékával, arra fogják kérni, hogy vegyenek részt egy csalárdságban, ahol nem Én, Jézus Krisztus leszek előtérbe helyezve, habár úgy fog tűnni, hogy igen. A pénz lesz a hajtóerő, és egy új pénzügyi szervezetet hoznak majd létre a világ szegényeinek javát szolgáló pénzügyi források keresésének irányítására.

Amikor bármilyen módon is, de megváltoztatjátok Papi Szentségeteket, majd életeteket olyasvalakinek kötelezitek el, aki minden kapcsolatot megszakít Velem, akkor többé már nem lesztek méltóak arra, hogy Engem szolgáljatok. Minden tisztán látható lesz Isten Szemében. A terv az lesz, hogy meggyőzik majd felszentelt szolgáimat arról, hogy önként vegyenek részt ama utálatosságban, mely össze fogja kötni a társadalmat és a szekuláris világot azzal az Egyházzal, melyet, Én, Jézus Krisztus alapítottam.

Ezzel fognak Engem megsérteni. A nem hívők örömmel fognak fogadni minden erőfeszítést a szekularizmus befogadására, és ezt jó dolognak fogják tartani az új, úgynevezett modern mai társadalom számára.

Hamarosan furcsának fogják találni a Keresztények, amikor látják a szekuláris világ tagjait, ahogy meglehetősen lelkesen üdvözlik a Katolikus Egyházat. De sokan el fogják hessegetni kételyeiket és aggodalmaikat, amint bedőlnek ennek az óriási csalásnak. Ennek, az Egyház forradalmasítását célzó tervnek a lényegében az Irántam való gyűlölet rejlik, és mindazok a dolgok iránti gyűlölet, amiket Én adtam Egyházamnak. Meg kell vizsgálnotok mindent az elkövetkező időkben. Követeljetek válaszokat, amikor megváltoztatják Tanításaimat, és elferdítik azokat, hogy megfeleljenek a pogányoknak. Egyetlen Általam kijelölt tanítvány sem kapna soha felhatalmazást arra, hogy ilyet tegyen, mert ez istenkáromlásnak számít.

Jaj azoknak, akik hagyják, hogy megmásítsák Szent Igémet, valamint lehetővé teszik, hogy termet tartsanak fenn az azok iránti tisztelettanúsítás céljából, akik megtagadnak Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Rejtekhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eucharisztiát

27 aug

2013. augusztus 17. szombat, 16.45

Ó, drága gyermekeim, mennyire szomorú a Szívem ama szenvedés miatt, ami nemsokára a Katolikus Egyházban lévő papokra vár.

Fiam nagyon sok nagyra becsült szolgájának – akiknek egyetlen vágya, hogy Istent szolgálják, és lelkeket vezessenek a helyes úton az üdvösség felé – olyan iszonyú megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznie, hogy sokan el fognak pártolni félelmükben. Sokan vakok az Igazságra, és el fogják fogadni az Egyházban lévő nagy változásokat, sőt örömmel fogják üdvözölni azokat, abban a téves hitben, hogy ezek a változások mindenki javát szolgálják. Azok, akik fel fogják ismerni a Katolikusok elé tárt megtévesztést, el fognak futni. Annyira félnek attól, hogy milyen sors vár rájuk, hogy el fogják hagyni az Egyházat, mert túl gyengék ahhoz, hogy kiálljanak az ilyen gonoszság ellen.

Azokat a papokat, akik nem lesznek hajlandóak elfogadni a hamis tant, eretnekséggel fogják vádolni, és sokukat nyilvánosan meg fogják feddni, amiért nem engedelmeskednek azoknak, akik felé engedelmességgel tartoznak. Sokakat ki fognak zárni az egyházból. Mások vértanúk lesznek. És lesznek olyanok, akik titokban fogják vezetni az Egyházat – azt az Egyházat, melyet Fiam adott a világnak.

Rejtekhelyeket kell majd keresniük, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eucharisztiát. A Szentlélek fogja vezetni őket, és követni fogja őket Fiam Maradék Hadserege, akik továbbra is ádázul kitartanak majd az Ő Tanításai és Szentségei mellett, egészen az utolsó napig.

Meg kell értenetek – ha bármi kétség is van bennetek eme figyelmeztetés hitelességét illetően -, hogy Engem, Krisztus szeretett Édesanyját fognak felhasználni arra, hogy elrejtsék a valódi szándékát azoknak az erőknek, akik behatoltak Fiam földi Egyházába. Engem, mint az Egyház névleges vezetőjét fognak felhasználni arra, hogy elvonják az emberek figyelmét eme gonosz csoport valódi szándékairól. Annak érdekében, hogy meggyőzzék Isten gyermekeit arról, hogy maradjanak továbbra is hűségesek Isten igaz Igéjéhez, és a Katolikus Egyház hagyományaihoz, olyan szertartásokat fognak alkotni, melyekről azt mondják majd, hogy engem tisztelnek. A Fatimai próféciákat fogják felhasználni arra, hogy lejárassák a rólam kialakított képet, azáltal, hogy egy nagy megtévesztést ismertetnek a világgal. Engem fognak felhasználni annak érdekében, hogy meggyalázzák Fiam Egyházát, és mindennek az ellenkezőjét fogják tenni, a gonosz elvárásainak megfelelően.

Azt a benyomást keltvén, hogy ők tisztelik Isten Anyját, egy hamis biztonságérzetbe fognak vezetni sok Katolikust. Ez azt fogja jelenteni, hogy azonnal feledésbe merül minden kételyük, mely egyébként lenne nekik, látván a furcsa új módosításokat, a Szentmisét és a Szentségeket illetően. Mily nagy szomorúságot okoz ez nekem. A rólam kialakított képet szándékosan arra fogják használni, hogy sértegessék Fiamat.

A sátán megvet engem. Ugyanakkor tart is tőlem. Azért, hogy Fiamat bántsa – azon lelkek által, akiket befolyásol – mindent el fog követni, hogy bemocskolja a rólam kialakított képet, számos titkos szertartás és feketemise alkalmával. Szobraimat sátáni szimbólumokkal fogják tarkítani, és a Szabadkőműves csoportok, akik megszerezték az irányítást, sok helyen meg fognak gyalázni engem.

Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az erőért, minden áldott nap, hogy bátran szembe tudjatok szállni ezzel a gonoszsággal. Ne féljetek ettől. Fogadjátok el, hogy a sátán serege irányít most sok nemzetet, a világ minden részén. Ha elfogadjátok ezt, akkor elnyerhetitek a szükséges erőt és elszántságot. Ha az Imahadjárati Imák által kéritek ezeket a kegyelmeket, akkor tudtok, és fogtok is segíteni eme gonoszság enyhítésében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát, és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni

26 aug

2013. augusztus 17. szombat, 11.50

Hőn szeretett leányom, sokan azok közül, akik erős hittel és Irántam, Jézus Krisztus iránt való szeretettel vannak megáldva, végre kezdik felismerni Hangomat, amint a világhoz Szólok, ezen Üzeneteken keresztül.

Azok, akik életüket azzal töltik, hogy szolgamódon a kígyót szolgálják, ők szintén tudják, hogy Én vagyok az, Aki beszélek. És így kezdetét veszi a csata, részint abból fakadóan, hogy teljesüljön Szent Akaratom, részint pedig Isten ellenségeinek azon vágyából fakadóan, hogy legyőzzenek Engem.

Azok, akik azt tervezgetik, hogy szenvedést zúdítanak az emberiségre, a fenevaddal való szövetség részeként, figyelni fognak arra, hogy ne tűnjenek úgy, mint akik nyilvánosan bírálják ezeket az Üzeneteket, mert ezzel hitelt adnának az üzeneteknek. Ehelyett egyéb módokon fogják terjeszteni a gyűlöletet Ellenem, kezdve az Egyházam-béliek hitének lerombolásával. Keresztény társaik ellen fogják fordítani azoknak a szívét, akik szeretnek Engem. Inkább fogják tárt karokkal fogadni a pogányokat, a new age boszorkányokat és a fenevadat imádókat, mintsem a Keresztényeket, akik ellenezni fogják a hitvány pogány szertartásokat, amiket a Katolikus Templomokban, és hamarosan a többi Keresztény templomban is végezni fognak

Ezek az események még előttetek állnak. Kérlek, ne gondoljátok azt, hogy már módosultak a jelenlegi Szentmisék és Szentségek, habár ezek nagyon hamarosan módosulni fognak. Amikor azonban módosulnak, akkor hátat kell fordítanotok, és védelmeznetek kell Engem.

Az elmúlt néhány évben sok változást tervezett a földi Egyházamban lévő gonosz Szabadkőművesség. Terveiket – melyek már ismertek az egyházak legfelsőbb köreiben – most készülnek bejelenteni. Terveiket azzal a bejelentéssel leplezik le, miszerint a Katolikus Egyház jelenleg modernizálás alatt áll, hogy időszerűvé tudjon válni a mai új, nyitott gondolkodású és szabadelvű társadalomban. A Katolikus Egyház azt fogja mondani, hogy túllép a múlton, és hogy a mottója nem más, mint felölelni minden vallást, mutatván ezzel, hogy nem szűk látókörű a hozzáállása. Az egész világ ünnepelni fogja ezt a bejelentést, és az újságok a címoldalakon fogják hozni ezt a nagyszerű hírt, miközben korábban ellenszenvvel tekintettek a Katolikus Egyházra.

A sátán magja el lesz szórva, és az új szertartások, melynek során a Szentmisék, a formátumot tekintve, ellenkezőképpen lesznek bemutatva, de minden, a Szenvedésemmel kapcsolatos helytálló kifejezést értelmetlenségekkel – üres szavakkal – üres edényekkel – üres tabernákulumokkal fogják felváltani. Keresztjeimet, mind, az okkultizmus titkos szimbólumaira fogják lecserélni.

Ez az a pusztítás, melyről Dániel próféta beszélt. Ez Szent Eucharisztiám, valamint az általatok ismert Szentmise megszűnését jelenti sok helyen. De az Én szeretett hűséges szolgáim elő fogják most készíteni a Szent Ostyák gyártását. Meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.

Gyűjtsétek össze ezeket gyorsan, és tervezzétek meg a Szentmiséket, mert nem fogják engedni nektek, hogy Akaratom szerinti Szentmisét mondjatok.

Én foglak vezetni benneteket, felszentelt Szolgáim, amikor elérkezik az idő. Azoknak a Keresztényeknek, akik úgy gondolják, hogy ez az utálatosság csak a Katolikus Egyházban lesz látható, tudniuk kell, hogy ez hatással lesz az összes Keresztény egyházra, egészen addig, amíg száműzni nem fognak minden Velem kapcsolatos említést, és jelképet. Idővel, szigorúan meg lesztek büntetve Nevem említéséért.

Meg fogtok döbbeni azon, hogy a látszólag ártatlan, megújult, ámde beszennyezett Egyház milyen gyorsan bele fog süllyedni egy gonosz kultuszba. Mindent el fognak követni, hogy megbüntessék azokat, akik szembe fognak szállni az ő ember alkotta, pogány, új világvallásukkal.

A Keresztények és a Zsidók lesznek a fő célpontjai a gyűlöletnek, és üldözni fogják őket a vallásuk miatt.

Ahelyett, hogy féltek, Én arra Hívlak benneteket, hogy álljatok készen a Nevemért vívott harcra. Sose feledkezzetek meg arról, hogy még mindig mennyire gyűlölnek Engem. Tudnotok kell, ha követtek Engem ezekben az elkövetkezendő időkben, a ti keresztetek sokkal nehezebb lesz azokénál, akik előttetek jártak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létezést?

23 aug

2013. augusztus 9. péntek, 19.37

Gyermekem, a gonosz mindent el fog követni annak érdekében, hogy arra sarkalljon minden lelket – beleértve azokat is, akik a legközelebb vannak Fiam Szívéhez -, hogy utasítsák el, és tagadják az Ő második Eljövetelét.

Ahogy a gonosz szellem harcolt ellenem, az Isten Anyja ellen, a Jézus születéséig tartó időszakban, ugyanilyen ellenállás lesz tapasztalható, amint közeledik az Ő Második Eljövetele.

Sok ember vak arra az Ígéretre, amit Fiam tett, amikor azt mondta, hogy Ő eljön újra. Sokan, akik nem fogadják el azt, hogy az Ő Második Eljövetele hamarosan megtörténik, nincsenek felkészülve, mert nem tudják elfogadni azt, hogy ez még az ő életükben meg fog történni. Ugyanakkor a Fiam Kereszthalálát követő napokban, Fiam Apostolai azt gondolták, hogy tanúi lesznek az Ő Második Eljövetelének. Ez a meggyőződés még sok száz évvel később is gyakori volt a Keresztények fejében. Azonban ma nem ez a helyzet. Vannak, akik úgy vélik, hogy a Második Eljövetel a Szentírás egy korábbi részére vonatkozik, és hogy ez egy, a jövő részét képező esemény. Ők nem hiszik, hogy a Második Eljövetelnek bármi jelentősége is lenne számukra, a mai modern világban. A mai világban minden a materializmusra, a modern emberi intelligenciára, és azokra a hatalmas csodákra épül, melyek a tudományban végbemenő hatalmas fejlődésből fakadnak.

Gyermekek, fel kell készülnötök. Nem szabad félnetek. Mivel Fiam nagyon-nagyon szeret benneteket, ezért Ő vissza fog jönni hamarosan, hogy nagy békességet hozzon nektek, nagy szabadulást a szomorúságból és a kétségbeesésből – melyek közvetlen következményei a világban jelenlévő bűnnek.

Krisztus Második Eljövetelére van szüksége az emberiségnek az életben maradáshoz. Ha Jézus nem jönne el hamarosan, ahogy az meg lett jövendölve, akkor a világ elpusztulna, és az ember magára maradna. Ez az Ajándék egy új életet ad nektek, egy új, csodálatos és dicsőséges kezdetet az Új Paradicsomban. Ez lesz a Föld legnagyobb megújulása, és ezzel elérkezik az Örök Élet. Melyik ember tudná valaha is elutasítani ezt az új, tökéletes létezést? Senki sem fordítana hátat, ha birtokában lenne a teljes tudásnak az Új Békekorszakot illetően, mely alatt helyre lesz állítva a Paradicsom. Egyetlen egy bűnös sem akarna kizárva lenni, de sajnos sokaknak lesz vak az elméje az Igazságra. Ehelyett azt hiszik, hogy elnyerhetik majd a békét, amikor beveszik a hamarosan eléjük tárt hazugságokat, abban a téves hitben, hogy azok Istentől valók.

Imádkozzatok, imádkozzatok, gyermekek, hogy részesüljetek a látás Ajándékának áldásában, mely azoknak adatik meg közületek, akik méltóak vagytok arra, hogy megkapjátok a Szentlélek Ajándékát. Csak azok jutnak el az örök életre, akik elfogadják az Irgalom Kezét, azaz az Isten Kezét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egy lélek nem válhat újra teljessé mindaddig, amíg nem ismeri el Isten Nagyságát

23 aug

2013. augusztus 9. péntek, 16.50

Hőn szeretett leányom, az emberek nem értik teljesen azt, hogy mit jelent egyesülve lenni Szívemmel. Én, Jézus Krisztus, azért jöttem, hogy megszabadítsam az emberiséget a bűn rabságától. A bűn akkor keletkezett, amikor Lucifer azt hitte, hogy ő nagyobb, mint Isten. Gonosz féltékenységéből fakadóan megkísértette az embert – Isten első gyermekeit, Ádámot és Évát -, hogy forduljanak el Istentől.

Halálom adta az üdvösség Ajándékát Isten valamennyi gyermekének. A világban sok embernek, minden vallásúnak – köztük azoknak is, akik nem hisznek Istenben, illetve azoknak is, akik tagadják Istent, és hamis isteneket helyeznek előbbre Nála -, fel van ajánlva az üdvösség Ajándéka. Azonban nem mindenki fogja elfogadni ezt az Ajándékot. Én Üdvözítőként jövök hozzátok. Én mindegyikőtökhöz jövök, hogy bizonyítsam nektek az Igazságot, még az utolsó nap előtt. Azért jövök, hogy felkínáljam az Örök Élet Ajándékát azoknak, akik súlyosan vétkeztek Isten Szemében.

Isten Dicsősége a ti utatok előre, ás annak érdekében, hogy elnyerjétek ezt az Ajándékot, csak annyit kell tennetek, hogy elfogadjátok Irgalmamat. Isten Mindenható, Erős és minden szempontból Tökéletes. Minden angyal és minden szent a Mennyben, nagyon szereti Őt. A mai világban élő sok lélek szintén nagyon szereti Őt. Mindenki tanúja lesz az Ő Nagy Dicsőségének az Új Égen és az Új Földön.

Istennek nincs szüksége az emberre. Kizárólag az ember iránti Szeretetének köszönhető az, hogy Ő újra elküld Engem, az Ő szeretett Fiát, hogy elhozzam nekik az Általa megígért Örök Életet. Emiatt van az, hogy Ő Türelmes. Emiatt huny szemet a bűn felett, abban a reményben, hogy Gyermekei megtérnek Hozzá, és elfogadják az Ő Szeretetét.

A szeretet erős, amikor az tiszta és Istentől jön. Amikor a lélek tiszta, könnyen vonzza őt az Isten Szeretete. Azok a lelkek, akiknek szükségük van a megtisztulásra, el fogják fogadni Isten Szeretetét, amennyiben elfogadják a szenvedést, mely ahhoz, szükséges hogy újra teljessé váljanak. Egy lélek nem válhat újra teljessé mindaddig, amíg nem ismeri el Isten Nagyságát, és amíg meg nem hajol Előtte alázatos szolgaságban.

Közel a napja annak, amikor ti, mindannyian, meg fogjátok látni az üdvösségre vezető utat. Minden egyes bűnös fog kapni lehetőséget arra, hogy Isten felé nyújtsa kezét. Azok, akik így tesznek, el lesznek halmozva Irgalmammal.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek

 

Isten, az Atya: Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét

23 aug

2013. augusztus 7. szerda, 18.50

Drága leányom, a világnak fel kell készülnie az emberiség legnagyobb – azóta, hogy Gyermekeim erre a Földre kerültek – ellenségének az érkezésére.

Az Antikrisztus már készen áll arra, hogy felfedje kilétét, és terve a következő. Ő addig fog várni, amíg háborúk nem tombolnak mindenütt. Akkor közbelép, és hamis békét fog teremteni Izrael államban azáltal, hogy egyesíti őket Palesztinával, egy valószínűtlen szövetség révén. Mindenki elhalmozza majd őt dicséretekkel. De ő nem fog itt megállni, hanem sokakat megdöbbentő ütemben halad tovább, és béke-megállapodási tárgyalásokat fog folytatni sok háborútól szétzilált nemzetben. Újfent dicsérni fogják őt, és milliárdok fogják rendkívüli rajongással csodálni szerte az egész világon.

Akkor látszólag minden rendben lesz. Az Antikrisztus nagyon hamar be fog kapcsolódni a jótékonykodásba, továbbá kapcsolatba lép a fő világbankokkal annak érdekében, hogy létrehozzon egy új, befolyással bíró pénzintézetet. Számos vállalkozás és politikai vezető fog belekeveredni az ő terveibe. Hamarosan egy új szörnyűséget teremtenek, a világgazdaság beindításának nevében. Ez lesz az új Babilon, minden hatalom fellegvára, ahonnan a világ elitje és gazdagjai  fognak kereskedni. Ezt úgy fogják tekinteni, mint a nagyszerű hír kiváltóját, hiszen az emberek minden tekintetben profitálnak majd ebből, a munkahelyektől az otthonokig, amelyben élnek, és az élelemig, mellyel családjaikat élelmezik.

Minden dicsőség az Antikrisztust fogja övezni. Akkor ő – a hamis prófétával közösen – egy globális partnerséget hoz létre, melyet a legnagyszerűbb humanitárius kezdeményezésként fognak bemutatni. A világ ujjongva fogja üdvözölni ezt az új Babilont, és mindenki a másikat túlharsogva próbál majd szert tenni egy kis talpalatnyi helyre ennek központjában.

Mindenkinek azt fogják mondani, hogy az új Babilon azért jött létre, hogy dicsőítse a nagy embert (az Antikrisztust), hogy előmozdítsa a környezet ügyét, hogy az anyafölddel törődjön, és hogy megszabadítsa a világot a nyomortól, mely a gazdagság miatt van, ami csak úgy tódul kifelé annak gonosz száján.

Amikor ez történik, Beavatkozásom Keze meg fogja forgatni a világot a tengelye körül. Én nem fogok tétlenül várni, és nem figyelmeztetni Gyermekeimet annak következményeire, ha elfogadják ezt a förtelmet, melyet a pokol mélyén alkottak, az emberiséget sújtandó. Nagy jeleim azért adatnak majd, hogy megmutassa mindazoknak, akik üdvözlik, és elfogadják ezt a sértést, az Én Szent Nevemben.

Meg fogom rázni a világot, és inogni fog.  Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni Beavatkozásomat. Ezután tüzet zúdítok a Föld egyharmadára.  Hamarosan éhínség lesz tapasztalható, de nem az Én Kezemtől eredően – hanem azáltal, hogy az Antikrisztus szándékosan be fogja szennyezni a Földet. Amint ő és csatlósai gonoszsággal sújtják a gyanútlan embereket számos nemzetben, Én vissza fogok vágni.

Habár nehéz lesz ezt a szenvedést elviselni, de ne féljetek, gyermekek, mert rövid lesz. Nagy az Én Szeretetem, mindannyiatok iránt, ugyanakkor viszont Igazságosságom gyors, és az Általam való büntetés nagy.

Nem szabad elfogadnotok azt, amit elétek tárnak. Amikor látjátok a béke emberét, az Antikrisztust, amint elismeréseket és díjakat kap a háborútól szétzilált országokban végzett nagyszerű munkájáért, akkor tudjátok, hogy Beavatkozásom közel van.

Mindenkoron egységben kell maradnotok Fiammal, Jézus Krisztussal, és imádkozzatok, hogy a Szentségeket elérhetővé tegyék számotokra a hűséges papok és a klérus, az előttetek álló megpróbáltatások idején.

Akaratom be fog teljesedni.

Semmi sem tudja, és fogja megakadályozni, hogy beteljesedjen a Végső Szövetség, melynek során Fiam fog Uralkodni Békében.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy