RSS
 

Üdvösség Anyja: A végkifejlet Rómában azt fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve

27 júl

2013. július 20. szombat, 12.45

Gyermekem, ahogy fokozódik a zűrzavar a Keresztény hit körében, továbbra is lesznek a Fiamhoz hűségesek között olyanok, akik erős hitük által, őrizni és védelmezni fogják Isten Szent Szavát.

A végkifejlet Rómában az fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve, akik akaratlanul is el fognak fordulni Fiamtól, Jézus Krisztustól. Hibát követnek majd el, mert el fogják fogadni az új tanokat, melyek nem Istentől valók. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a Keresztény egyházak-béliekért, akik bele fognak esni abba a csapdába, hogy elfogadják azokat a hazugságokat, melyek azok képében adatnak elő nekik, akik azt állítják magukról, hogy Fiam választotta ki őket arra, hogy hirdessék az Ő Szavát.

Mindezek a dolgok már évszázadok óta meg voltak jövendölve a látnokoknak, és mégis közületek sokan nem hajlandóak elfogadni ezeket a próféciákat. Én figyelmeztettem az emberiséget ezekre az eljövendő sötét napokra, mert Fiam azt szeretné, hogy legyetek éberek a bukott angyalokkal szemben, akik meg fogják fertőzni az Ő földi Egyházát. Könnyeim patakokban folynak, mert oly sok – az Egyházban lévő – felszentelt szolga tagadja jelenéseimet. Ezeket a jelenéseket Isten hagyta jóvá, hogy az emberiség tisztában legyen azokkal a veszélyekkel, melyek a lelkekre várnának, ha már korábban nem adatott volna meg nekik az Igazság.

Hatalmas jelentősége van azoknak a próféciáknak, melyek La Salette-ben és Fatimában adattak nektek. Miért hagyják figyelmen kívül oly sokan – akik azt állítják, hogy szeretnek engem – azt, amit a világnak mondtam? Nem figyeltetek oda, és hagytátok magatokat megtéveszteni.

Itt az ideje, hogy jól az eszetekbe véssétek, hogy a Fiam földi Egyházára boruló sötétséget a gonosz okozza, aki sokakat félrevezetett. Eme sötétség nem jöhet Fiamtól, és így az Ő Misztikus Teste – az Ő Egyháza – érintetlen marad. Azok, akik hűek maradnak az Ő Misztikus Testéhez, nem fognak eltérni az Igazságtól. Azok, akik elárulják Fiam Egyházát, és elutasítják az Ő Tanításait – azáltal, hogy alkalmazzák azokat az új gyakorlatokat, melyek sértik Jézus Krisztust -, ti elvágjátok magatokat az Ő Irgalmától.

Tudnotok kell, hogy amikor Fiam Keresztjének kinézetét megváltoztatják, és amikor a Szentmiseáldozatot a modernség jegyében átalakítják, akkor a maguk valójában fogjátok látni a Fiammal szembeni tiszteletlenséget.

Sose áruljátok el Fiamat. Ő olyan sokat szenvedett, és még mindig vannak olyanok az Ő Egyházában, akik tévedésbe fognak esni, és újra és újra keresztre fogják veszíteni Őt. Amikor tanúi lesztek ezeknek az eseményeknek, akkor tudni fogjátok, hogy változnak az idők, és hogy zajlik az Isten és a fenevad közötti végső csata.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.