RSS
 

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét

23 júl

2013. július 17. szerda, 11.40

Hőn szeretett leányom, mennyire emelkedetté tesznek most Engem szeretett Követőm imái. Én Vagyok az ő szívükben és lelkükben, és lelkük kedves nekem. Arra kell kérnem őket, hogy viseljék el a gúnyolódást, mellyel szembesülni fognak – amiért követik Utamat, valamint Keresztem miatt, amit hordoznak -, mert idővel majd meg fogják érteni, miért kell ennek így lennie.

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét. Ha szerettek Engem, egy Fény van jelen a lelketekben. Ez a tiszta Fény olyan, mint egy mágnes, ahogy az vonzza a más emberekben lévő rosszat. A jó szándékú lelkek gyakran vannak a gonosz szellem támadása alatt, hogy bántsanak mindenkit, aki követi Tanításaim Igazságát.

Ha Isten Igazságát hirdetitek, gyűlölni fognak benneteket azok, akik nem szeretik Istent. Ha követtek Engem, még ha csendben is, ugyanezt a gyötrelmet szenveditek el. Ezt a kínt azok okozzák – általában azok, akiket szerettek és tiszteltek – akik támadnak benneteket, amiért szerettek Engem, és hűségesek vagytok Tanításaimhoz.

Eljött az idő, hogy kimenjetek, és beszéljetek Üzeneteimről. Habár a papok számára ez nehéz lesz, mivel engedelmesnek kell maradniuk az elöljáróikhoz. Egyházamban sokat félni fognak majd, hogy tanúságot tegyenek Üzeneteimről, de ez nem jelenti azt, hogy ők ne védelmeznék Szent Szavam Igazságát. Az Ige, mely Apostolaimnak adatott, tovább él, annak ellenére, hogy sokan próbálják azt kiirtani.  Észre fogjátok venni, hogy mily kevéssé tisztelnek Engem nyilvánosan – szinte alig.

Tanításaim többé már nem fognak fontos szerepet játszani társadalmatokban. Ragaszkodnotok kell ahhoz, akármelyik Keresztény Egyházhoz tartoztok is, hogy Szolgáim ne felejtsék el megemlíteni Nevemet, amikor a jóra utalnak, mert a jó nem származhat egy kőtől. A jó kizárólag Istentől jöhet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért