RSS
 

Isten, az Atya: Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve irányítva van

18 júl

2013. július 4. csütörtök, 18.40

Drága leányom, eljött az Én Időm, hogy erőszakkal beavatkozzam a világban, az Ellenem irányuló nagy bűn idején.

Türelmem próbára van téve, és Haragom feltámadt, látván ama legnagyobb sértéseket, melyeket folyamatosan elkövetnek Ellenem.

Mint minden élőlény Teremtője, Én Vagyok az élet Szerzője. Óhajom szerint Teremtem meg azt, és Szent Akaratom szerint vetek véget annak. Amikor az ember próbál beavatkozni Akaratomba, akkor Én vissza fogok vágni, mert nem fogom tűrni az effajta gonoszságot.

Nektek, akik Gyermekeim közül akár csak egyet is megöltök, bevégeztetik az életetek. Elveszem életeteket, nemcsak testben, de lélekben is. Az örök élet nem adathat meg, és nem is fog megadatni nektek. Az általatok elvett élet lesz a ti vesztetek. Szemet szemért lesz a büntetésetek.

Ti, akik továbbra is minden létező módon pusztítjátok az életet, jól vigyázzatok. Tudom, mit műveltek. Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve egy köztetek lévő csoport által van irányítva. Tudom, hogy azok az országok, akik trágár jogalkotással igyekeznek igazolni az abortuszt, csak marionett bábuk. Zsinóron mozgatják őket, és úgy táncolnak, ahogy az Egy Világ Csoport fütyül, akik egyetlen egy úrnak engedelmeskednek. Hűségük a fenevadé, kinek legnagyobb terve – miszerint életek százmillióit pusztítja el – sikerrel járt az abortusz bűne révén. A meg nem születettek könnyű prédák a szemükben. Az abortuszt használják arra, hogy beavatkozzanak Törvényeimbe, és abba a hatalmas Ajándékba, melyet Én ajándékoztam az embernek – az élet Ajándékát.

Az emberi önteltség – mely nagyon szorosan kapcsolódik a fenevadhoz és azokhoz, akiket ő megtéveszt – émelyít Engem. Szeretetem Hatalmas, de gonosz szándékotoknak – hogy elpusztítsátok azt, ami az Enyém – oly hirtelen lesz véget vetve, hogy vinnyogni fogtok az életetekért. Ha most nem hívtok Engem a Kiengesztelődés Ajándékán keresztül, csekély Irgalom fog mutatkozni irányotokba. Ti, akik jóváhagyjátok, támogatjátok vagy bármilyen részt vállaltok egy még meg nem született élet elvételében, ugyanazt a büntetést fogjátok elszenvedni. Ha elpusztítjátok ezeket az ártatlan életeket, a ti saját életetek is el lesz véve. Rettenetes kínok közepette Figyeltem, ahogy folyamatosan sértegettetek Engem, oly hosszú időn át. Lejárt az időtök, mert most szigorúan meg lesztek büntetve ezért – az Istenségem elleni – súlyos tettért.

Ne feledjétek, már csak kevés időtök van, hogy felhagyjatok az abortusz elfogadásával. Haragom hamarosan rázúdul a Föld négy sarkára. Az abortusz bűne miatt fogja az ember elszenvedni a legkegyetlenebb büntetést. Egy ország sem fog kimaradni ezekből a büntetésekből. Csak azok fogják elkerülni azt a szörnyű kínt, melyet a világra fogok róni, akik nem engedélyezik az abortuszt.

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy ellenszegüljön Nekem, mint az élet Szerzőjének. Senkinek. Aki szembe mer szállni Velem, utánozván Engem az élet elvételében, az meg lesz fosztva minden élettől.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.